Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
977
Hôm qua:
1178
Tuần này:
977
Tháng này:
41069
Tất cả:
2881855

Xã Thiệu Duy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 06/07/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 1/7/2021, Đảng ủy xã Thiệu Duy đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thieu duy 1.jpg

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 qua, Đảng ủy xã Thiệu Duy đã xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ. Xây dựng và triển khai sâu rộng kế hoạch thực hiện gắn với các phong trào thi đua của từng nội dung công việc cụ thể, như cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh". Phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở khối trường học...Mặt trận tổ quốc các đoàn thể phát động phong trào thi đua thiết thực... Việc học tập và làm theo gương Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng và sinh hoạt của các đoàn thể, tổ chức hội.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhìn chung cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tạo chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tự soi mình theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Ng­ười, đã tự kiểm điểm, tự điều chỉnh các hành vi và hoạt động công tác hàng ngày, góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống và các tai tệ nạn xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng vàò công cuộc đổi mới, từ đó luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, đã có chuyển biến tích cực về tác phong,lề lối làm việc, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan và tổ chức đề ra, nhiệt tình trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của tổ chức và pháp luật của nhà nước.

Đối với tập thể lãnh chỉ đạo đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, kinh tế, văn hóa - xã hội kinh tế tiếp tục phát triển không ngừng nên đã cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, quốc phòng – an ninh đảm bảo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư, tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thiệu Duy sẽ tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Thực hiện các chuyên đề gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóaXII) vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo và chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức của Bác trong giáo dục. Nhân rộng các mô hình điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Bác.

Thieu Duy 2.jpg


thieu duy 3.jpg

Nhân dịp này nhiềucá nhân được chủ tịch UBND xã khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.


Thanh Mai

Xã Thiệu Duy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 06/07/2021 (GMT+7)
100%

Ngày 1/7/2021, Đảng ủy xã Thiệu Duy đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thieu duy 1.jpg

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 qua, Đảng ủy xã Thiệu Duy đã xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ. Xây dựng và triển khai sâu rộng kế hoạch thực hiện gắn với các phong trào thi đua của từng nội dung công việc cụ thể, như cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh". Phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở khối trường học...Mặt trận tổ quốc các đoàn thể phát động phong trào thi đua thiết thực... Việc học tập và làm theo gương Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng và sinh hoạt của các đoàn thể, tổ chức hội.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhìn chung cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tạo chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tự soi mình theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Ng­ười, đã tự kiểm điểm, tự điều chỉnh các hành vi và hoạt động công tác hàng ngày, góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống và các tai tệ nạn xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng vàò công cuộc đổi mới, từ đó luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, đã có chuyển biến tích cực về tác phong,lề lối làm việc, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan và tổ chức đề ra, nhiệt tình trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của tổ chức và pháp luật của nhà nước.

Đối với tập thể lãnh chỉ đạo đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, kinh tế, văn hóa - xã hội kinh tế tiếp tục phát triển không ngừng nên đã cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, quốc phòng – an ninh đảm bảo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư, tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thiệu Duy sẽ tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Thực hiện các chuyên đề gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóaXII) vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo và chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức của Bác trong giáo dục. Nhân rộng các mô hình điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Bác.

Thieu Duy 2.jpg


thieu duy 3.jpg

Nhân dịp này nhiềucá nhân được chủ tịch UBND xã khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.


Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT