Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1909
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1909
Tháng này:
16713
Tất cả:
2215801

Xã Thiệu Ngọc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cở đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 19/03/2021 (GMT+7)
100%

Cùng với các địa phương khác trong huyện, đến thời điểm này xã Thiệu Ngọc đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hiện nay, Thiệu Ngọc đã thực hiện xong hiệp thương lần 2 và chuẩn bị điều kiện cho hiệp thương lần 3.

Theo đồng chí, Trịnh Đình Lý – PBT - Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã cho biết: Chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; UBND xã đã thành lập Uỷ ban bầu cử gồm 11 thành viên, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các thôn trên địa bàn xã; thành lập 3 tiểu ban là tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh và trật tự xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiểu ban giúp việc UBBC để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Cũng theođồng chí Trịnh Đình Lý,xã Thiệu Ngọcđã chỉ đạo tổng hợp dân số, tổng số cử tri, đơn vị bầu cử, số tổ bầu cử, các loại con dấu bầu cử, hòm phiếu..., nhất là tạm ứng kinh phí để giải quyết những khó khăn trước mắt trong công tác bầu cử củađịa phương. Theo thống kê, dân số toànxãcó khoảng hơn 6000người, trên hơn 3000cử tri. Toàn xã có 6đơn vị bầu cử HĐND huyện,6đơn vị bầu cử HĐND cấp xã,6tổ bầu cử; có6hòm phiếu chính,6hòm phiếu phụ;6con dấu của UBBC cấpxã và có6điểm bỏ phiếu.

Đến nay,UBMTTQxã Thiệu Ngọcđã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần hai để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND. Theo đó, số lượng được bầu đại biểu HĐNDcấp xã là 25đại biểu. Qua hiệp thương lần 2 còn lại 61 ứng cử viên, trong đó nam 38 người chiếm 63%, nữ 23 người chiếm 37%, trẻ 14 người chiếm 23%, ngoài Đảng 27 người chiếm 44%, tái cử 16 người chiếm 24%.Các đại biểu đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thành phần theo Luật quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần 2 UBBC đang cho rà soát lại hồ sơ ứng cử viên, chuẩn bị các nội dung để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho hiệp thương lần 3.

Về cơ sở vật chất để chuẩn bị cho bầu cử thì UBND xã đã giao cho bộ phận tài vụ căn cứ vào các quy định về chi tiêu tài chính đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp và bầu cử HĐND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021- 2026.

Về công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tuyên truyền đã được BCĐ bầu cửxãchỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện.UBBCxãxác định phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm và đúng Luật khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với nhân sựliên quan đến công tác bầu cử.

Để thực hiện tốt điều đó, UBBCxã Thiệu Ngọcđã chỉ đạocho BanCông anxã,cán bộ văn hóa; Đài Truyền thanh, các ban, ngành, đoàn thể xãđảm bảo các điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc, phương án cấp điện từxã đến cácthôntrước, trong và sau bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền...

Ban Chỉ đạo, Thường trực HĐNDxã, UBBCxãđã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại cácthôn. Qua kiểm tra cơ bản cácthôn cũngđã triển khai nghiêm túc, thực hiện trình tự các bước theo đúng Luật định và Kế hoạch. Từ đóxãcó sự chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quyết liệt đúng tiến độ một cách toàn diện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, nhất là các đợt hiệp thương.

Theo Kế hoạch, hiện nayxã Thiệu Ngọcđang chỉ đạo cácđoàn thể, các thônhoàn thiện hồ sơ của người ứng cử, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã để cử tri được biết. Công tác tuyên truyền cũng đượcxãđẩy mạnh bằng nhiều hình thức tuyên truyền, nhất là qua các pano, áp phích, tranh cổ động để Nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tham gia vào ngày hội 23/5 tới.

Trao đổi với chúng tôi đồng chí Trịnh Đình Lý – PBT – Chủ tịch UBND – Chu tịch UBBC xã Thiệu Ngọc đồng chí chia sẻ: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là một nhiệm vụ quan trọng nên cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thể từ xã đến thôn phải coi việc tổ chức tốt cuộc bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cuộc bầu cử phải đạt hiệu quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân. Do đó, yêu cầu các đoàn thể, các thôn cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; làm tốt công tác nhân sự theo đúng quy trình, quy định. Song song với đó, phải bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội”.
Thanh Tuyên

Xã Thiệu Ngọc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cở đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 19/03/2021 (GMT+7)
100%

Cùng với các địa phương khác trong huyện, đến thời điểm này xã Thiệu Ngọc đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hiện nay, Thiệu Ngọc đã thực hiện xong hiệp thương lần 2 và chuẩn bị điều kiện cho hiệp thương lần 3.

Theo đồng chí, Trịnh Đình Lý – PBT - Chủ tịch UBND xã Thiệu Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã cho biết: Chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; UBND xã đã thành lập Uỷ ban bầu cử gồm 11 thành viên, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các thôn trên địa bàn xã; thành lập 3 tiểu ban là tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh và trật tự xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiểu ban giúp việc UBBC để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Cũng theođồng chí Trịnh Đình Lý,xã Thiệu Ngọcđã chỉ đạo tổng hợp dân số, tổng số cử tri, đơn vị bầu cử, số tổ bầu cử, các loại con dấu bầu cử, hòm phiếu..., nhất là tạm ứng kinh phí để giải quyết những khó khăn trước mắt trong công tác bầu cử củađịa phương. Theo thống kê, dân số toànxãcó khoảng hơn 6000người, trên hơn 3000cử tri. Toàn xã có 6đơn vị bầu cử HĐND huyện,6đơn vị bầu cử HĐND cấp xã,6tổ bầu cử; có6hòm phiếu chính,6hòm phiếu phụ;6con dấu của UBBC cấpxã và có6điểm bỏ phiếu.

Đến nay,UBMTTQxã Thiệu Ngọcđã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần hai để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND. Theo đó, số lượng được bầu đại biểu HĐNDcấp xã là 25đại biểu. Qua hiệp thương lần 2 còn lại 61 ứng cử viên, trong đó nam 38 người chiếm 63%, nữ 23 người chiếm 37%, trẻ 14 người chiếm 23%, ngoài Đảng 27 người chiếm 44%, tái cử 16 người chiếm 24%.Các đại biểu đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thành phần theo Luật quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần 2 UBBC đang cho rà soát lại hồ sơ ứng cử viên, chuẩn bị các nội dung để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho hiệp thương lần 3.

Về cơ sở vật chất để chuẩn bị cho bầu cử thì UBND xã đã giao cho bộ phận tài vụ căn cứ vào các quy định về chi tiêu tài chính đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp và bầu cử HĐND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021- 2026.

Về công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tuyên truyền đã được BCĐ bầu cửxãchỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện.UBBCxãxác định phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm và đúng Luật khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với nhân sựliên quan đến công tác bầu cử.

Để thực hiện tốt điều đó, UBBCxã Thiệu Ngọcđã chỉ đạocho BanCông anxã,cán bộ văn hóa; Đài Truyền thanh, các ban, ngành, đoàn thể xãđảm bảo các điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc, phương án cấp điện từxã đến cácthôntrước, trong và sau bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền...

Ban Chỉ đạo, Thường trực HĐNDxã, UBBCxãđã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại cácthôn. Qua kiểm tra cơ bản cácthôn cũngđã triển khai nghiêm túc, thực hiện trình tự các bước theo đúng Luật định và Kế hoạch. Từ đóxãcó sự chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quyết liệt đúng tiến độ một cách toàn diện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, nhất là các đợt hiệp thương.

Theo Kế hoạch, hiện nayxã Thiệu Ngọcđang chỉ đạo cácđoàn thể, các thônhoàn thiện hồ sơ của người ứng cử, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã để cử tri được biết. Công tác tuyên truyền cũng đượcxãđẩy mạnh bằng nhiều hình thức tuyên truyền, nhất là qua các pano, áp phích, tranh cổ động để Nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tham gia vào ngày hội 23/5 tới.

Trao đổi với chúng tôi đồng chí Trịnh Đình Lý – PBT – Chủ tịch UBND – Chu tịch UBBC xã Thiệu Ngọc đồng chí chia sẻ: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là một nhiệm vụ quan trọng nên cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thể từ xã đến thôn phải coi việc tổ chức tốt cuộc bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cuộc bầu cử phải đạt hiệu quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân. Do đó, yêu cầu các đoàn thể, các thôn cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; làm tốt công tác nhân sự theo đúng quy trình, quy định. Song song với đó, phải bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội”.
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT