Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Xã Thiệu Toán tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 05/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 3/7/2021, Đảng ủy xã Thiệu Toán đã tổ chức Hội nghị Sơ kết năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hoàng Anh Tuấn – HUV – Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện; về phía xã có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, tập thể và cá nhân điển hình trong việc học và làm theo Bác.

IMG_3396.JPG
Đồng chí Lê Doãn Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã thông qua báo cáo sơ kết chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, các Ban, ngành, đoàn thể địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; xây dựng quy chế, quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm...
IMG_3395.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhìn chung cán bộ, đảng viênđã nhận thức sâu sắc hơn, từ đó luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đã có chuyển biến tích cực về tác phong lề lối làm việc, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị đề ra. Nhiệt tình trong công việc , tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của tổ chức và pháp luật nhà nước. Sau 5 năm đã có 10 tập thể và 63 cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực “ về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “. Cụ thể Năm 2017 có 2 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2018 có 03 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2020 có 05 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt trong 05 năm ( 2016 – 2021) kinh tế giá trị sản xuất của địa phương luôn đạt 14 %; thu nhập bính quân đầu người năm 2016 là 26 triệu đồng, đến năm 2020 đạt 46,1 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 giảm xuống còn 1,32 %. Về xây dựng nông thôn mới xã đã đạt 19/19 tiêu chí được Tỉnh công nhận năm 2019. Đến năm 2020 có 3/5 thôn đạt thôn NTM; lãnh dạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các ban, ngành đoàn thể địa phương gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

IMG_3421.JPG

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về việc học tập và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua trên địa bàn xã.

IMG_3416.JPG

IMG_3383.JPG
Các đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hoàng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Hoàng Bá Lâm – Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc; Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; Danh nhân văn hóa thế giới, người đã đi xa nhưng di sản của người để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta là vô cùng to lớn, đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Chính vì vậy các đồng chí mong muốn cán bộ, nhân dân xã Thiệu Toán tiếp tục thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin trong mọi hành động. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

IMG_3428.JPG

IMG_3437.JPG

IMG_3444.JPG

Tại hội nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Toán đã trao thưởng cho 4 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021

Xã Thiệu Toán tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 05/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 3/7/2021, Đảng ủy xã Thiệu Toán đã tổ chức Hội nghị Sơ kết năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hoàng Anh Tuấn – HUV – Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện; về phía xã có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, tập thể và cá nhân điển hình trong việc học và làm theo Bác.

IMG_3396.JPG
Đồng chí Lê Doãn Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã thông qua báo cáo sơ kết chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, các Ban, ngành, đoàn thể địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; xây dựng quy chế, quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm...
IMG_3395.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhìn chung cán bộ, đảng viênđã nhận thức sâu sắc hơn, từ đó luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đã có chuyển biến tích cực về tác phong lề lối làm việc, chấp hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị đề ra. Nhiệt tình trong công việc , tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của tổ chức và pháp luật nhà nước. Sau 5 năm đã có 10 tập thể và 63 cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực “ về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “. Cụ thể Năm 2017 có 2 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2018 có 03 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến. Năm 2020 có 05 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt trong 05 năm ( 2016 – 2021) kinh tế giá trị sản xuất của địa phương luôn đạt 14 %; thu nhập bính quân đầu người năm 2016 là 26 triệu đồng, đến năm 2020 đạt 46,1 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 giảm xuống còn 1,32 %. Về xây dựng nông thôn mới xã đã đạt 19/19 tiêu chí được Tỉnh công nhận năm 2019. Đến năm 2020 có 3/5 thôn đạt thôn NTM; lãnh dạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các ban, ngành đoàn thể địa phương gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

IMG_3421.JPG

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về việc học tập và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua trên địa bàn xã.

IMG_3416.JPG

IMG_3383.JPG
Các đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hoàng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Hoàng Bá Lâm – Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc; Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; Danh nhân văn hóa thế giới, người đã đi xa nhưng di sản của người để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta là vô cùng to lớn, đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Chính vì vậy các đồng chí mong muốn cán bộ, nhân dân xã Thiệu Toán tiếp tục thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin trong mọi hành động. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

IMG_3428.JPG

IMG_3437.JPG

IMG_3444.JPG

Tại hội nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Toán đã trao thưởng cho 4 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc học và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT