Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1813
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1813
Tháng này:
16617
Tất cả:
2215705

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Thiệu Vận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đăng lúc: 14/03/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 09/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Vận đã tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Lực – HUV, CT MTTQ huyện; Nguyễn Xuân Lai – HUV, CT Hội nông dân huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ban Thường trực MTTQ xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội xã Thiệu Vận cùng với Bí thư, thôn trưởng, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cán bộ lão thành cách mạng và 95 đại biểu chính thức đại diện dân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.


Trong nhiệm k2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Thiệu Vận không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ, trọng tâm là cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Do vậy, tỷ lệ hộ có kinh tế khá, giàu ngày càng tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 33 triệu đồng, hộ nghèo giảm xuống còn 53 hộ, chiếm tỷ lệ 4,57%.

Phong trào xây dựng làng, cơ quan văn hóa tiếp tục được nhân dân hưởng ứng. Đến nay, 100% thôn, làng và cơ quan đạt danh hiệu thôn làng, cơ quan văn hóa, 92 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong 5 năm qua, MTTQ xã Thiệu Vận và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng Qũy vì người nghèo được hơn 62 triệu đồng, Qũy đền ơn đáp nghĩa được 90 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hơn 60 triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực – HUV, CT MTTQ huyện và lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Vận đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Thiệu Vận nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới để xây dựng quê hương Thiệu Vận ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử 04 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện sắp tới. Đồng chí Nguyễn Bá Hưng tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 -2024.
Lê Hương
Đài truyền thanh Thiệu Hóa

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Thiệu Vận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đăng lúc: 14/03/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 09/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Vận đã tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Lực – HUV, CT MTTQ huyện; Nguyễn Xuân Lai – HUV, CT Hội nông dân huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ban Thường trực MTTQ xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội xã Thiệu Vận cùng với Bí thư, thôn trưởng, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cán bộ lão thành cách mạng và 95 đại biểu chính thức đại diện dân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.


Trong nhiệm k2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Thiệu Vận không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ, trọng tâm là cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Do vậy, tỷ lệ hộ có kinh tế khá, giàu ngày càng tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 33 triệu đồng, hộ nghèo giảm xuống còn 53 hộ, chiếm tỷ lệ 4,57%.

Phong trào xây dựng làng, cơ quan văn hóa tiếp tục được nhân dân hưởng ứng. Đến nay, 100% thôn, làng và cơ quan đạt danh hiệu thôn làng, cơ quan văn hóa, 92 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong 5 năm qua, MTTQ xã Thiệu Vận và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng Qũy vì người nghèo được hơn 62 triệu đồng, Qũy đền ơn đáp nghĩa được 90 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hơn 60 triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực – HUV, CT MTTQ huyện và lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Vận đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Thiệu Vận nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới để xây dựng quê hương Thiệu Vận ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Thiệu Vận, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử 04 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện sắp tới. Đồng chí Nguyễn Bá Hưng tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 -2024.
Lê Hương
Đài truyền thanh Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT