Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
150
Hôm qua:
1354
Tuần này:
2878
Tháng này:
31107
Tất cả:
671021

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc hoàn thành chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Ngày 03/10/2019 07:18:33

Xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân, năm 2011, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, xã Thiệu Ngọc gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm về kinh tế thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí còn hạn chế, cách xa trung tâm huyện. Để hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã bàn bạc, thảo luận và xác định: XDNTM là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng thuận, chung tay, chung sức của nhân dân mới thực hiện thành công.

Từ khi bắt đầu triển khai XDNTM, bước đầu xã Thiệu Ngọc mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí.Với truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Thiệu Ngọc luôn anh dũng chiến đấu góp phần giành độc lập, bảo vệ quê hương; Luôn cần cù, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cùng với công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Ngọc đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng NTM, tạo điều kiện về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao; Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển.Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững.Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, triển khai có hiệu quả, được mọi tầng lớp nhân dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng, xã đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức.Từ đó tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng NTM như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…Xã đã xây dựng các panô về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng NTM của xã, treo ở các trục đường chính, khu trung tâm xã, thôn. Treo hàng chục băngzôn qua đường tuyên truyền mục tiêu xây dựng NTM. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, mục tiêu của địa phương. Từ đó tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, tiền bạc để hoàn thiện nhiều tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức, đồng thời tổ chức quán triệt về triển khai đề án và công bố các quy hoạch được duyệt đến tất cả các cán bộ từ xã đến thôn để nắm bắt chỉ đạo thực hiện.Tổ chức cho cán bộ, hội viên, các ngành đoàn thể tham gia các lớp tập huấn kiến thức xây dựng NTM do huyện tổ chức. Đến nay tổng kinh phí đã thực hiện trong chương trình XDNM của xã là trên 114 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh trên 5 tỷ đồng; Ngân sách huyện gần 2 tỷ đồng;Ngân sách xã gần 24 tỷ đồng; Vốn lồng ghép và Nhân dân đóng góp trên 83 tỷ đồng.

Theo đồng chí Trịnh Đình Lý - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Ngọc, có được kết quả trên là nhờ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và sự đồng thuận trong nhân dân rất cao.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, vừa qua đoàn thẩm định về XDNTM của tỉnh đã về thẩm định, công nhận xã Thiệu Ngọc đã đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Kết quả này tạo động lực, tạo khí thế, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đạihội đảng bộ xã đề ra.
Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc hoàn thành chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Đăng lúc: 03/10/2019 07:18:33 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân, năm 2011, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, xã Thiệu Ngọc gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm về kinh tế thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí còn hạn chế, cách xa trung tâm huyện. Để hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã bàn bạc, thảo luận và xác định: XDNTM là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng thuận, chung tay, chung sức của nhân dân mới thực hiện thành công.

Từ khi bắt đầu triển khai XDNTM, bước đầu xã Thiệu Ngọc mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí.Với truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Thiệu Ngọc luôn anh dũng chiến đấu góp phần giành độc lập, bảo vệ quê hương; Luôn cần cù, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cùng với công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Ngọc đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng NTM, tạo điều kiện về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao; Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển.Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững.Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, triển khai có hiệu quả, được mọi tầng lớp nhân dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng, xã đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức.Từ đó tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng NTM như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…Xã đã xây dựng các panô về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng NTM của xã, treo ở các trục đường chính, khu trung tâm xã, thôn. Treo hàng chục băngzôn qua đường tuyên truyền mục tiêu xây dựng NTM. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, mục tiêu của địa phương. Từ đó tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, tiền bạc để hoàn thiện nhiều tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức, đồng thời tổ chức quán triệt về triển khai đề án và công bố các quy hoạch được duyệt đến tất cả các cán bộ từ xã đến thôn để nắm bắt chỉ đạo thực hiện.Tổ chức cho cán bộ, hội viên, các ngành đoàn thể tham gia các lớp tập huấn kiến thức xây dựng NTM do huyện tổ chức. Đến nay tổng kinh phí đã thực hiện trong chương trình XDNM của xã là trên 114 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh trên 5 tỷ đồng; Ngân sách huyện gần 2 tỷ đồng;Ngân sách xã gần 24 tỷ đồng; Vốn lồng ghép và Nhân dân đóng góp trên 83 tỷ đồng.

Theo đồng chí Trịnh Đình Lý - Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Ngọc, có được kết quả trên là nhờ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và sự đồng thuận trong nhân dân rất cao.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, vừa qua đoàn thẩm định về XDNTM của tỉnh đã về thẩm định, công nhận xã Thiệu Ngọc đã đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Kết quả này tạo động lực, tạo khí thế, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đạihội đảng bộ xã đề ra.
Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)