Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
131
Hôm qua:
1701
Tuần này:
8982
Tháng này:
5619
Tất cả:
908413

Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2019

Ngày 09/08/2019 15:36:33

Sáng ngày 01/8/2019, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Đồng chí Lê Xuân Đào - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện, tổ giúp việc Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện. Các đồng chí lãnh đạo UBND, công chức Lao động TBXH, Văn phòng Thống kê các xã, thị trấn.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị đồng chí Lê Xuân Đào - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các địa phương thực hiện công tác rà soát, điều tra phải cụ thể, trực tiếp đến từng hộ gia đình. Phương pháp, quy trình, cách thức làm phải đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn, chú ý những điểm mới trong công tác rà soát điều tra năm 2019. Lãnh đạo các xã, thị trấn phải tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc thời gian rà soát, công tác báo cáo, chú ý tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương về công tác điều tra rà soát hộ nghèo để nhân dân được biết và thực hiện. Thực hiện tốt công tác giám sát trong cộng đồng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Cán bộ làm chuyên môn phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền để tổ chức thực hiện. Sau rà soát điều tra các địa phương thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu để phục vụ các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2019. nghèo. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17, Thông tư số 14 của Bộ LĐTB&XH. Thời điểm rà soát từ ngày 01/8 đến hết ngày 30/10/2019, trong rà soát thực hiện, BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc BCĐ giảm nghèo các cấp làm BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. BCĐ cấp huyện phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành phụ trách các xã và thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp huyện.

Hội nghị tập huấn giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra. Mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội các tháng còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo một cách hiệu quả, nhất là các số liệu cần phải chính xác để đưa vào phần mềm quản lý dữ liệu. Đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo để có đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo.

Kết luận hội nghị đồng chí Đào Hồng Quang- Trưởng phòng LĐTB&XH huyện đã tập trung nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và cán bộ chính sách cấp xã thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo quy định.
Lê Hương
Đài TT Thiệu Hóa

Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2019

Đăng lúc: 09/08/2019 15:36:33 (GMT+7)

Sáng ngày 01/8/2019, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Đồng chí Lê Xuân Đào - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện, tổ giúp việc Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện. Các đồng chí lãnh đạo UBND, công chức Lao động TBXH, Văn phòng Thống kê các xã, thị trấn.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị đồng chí Lê Xuân Đào - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các địa phương thực hiện công tác rà soát, điều tra phải cụ thể, trực tiếp đến từng hộ gia đình. Phương pháp, quy trình, cách thức làm phải đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn, chú ý những điểm mới trong công tác rà soát điều tra năm 2019. Lãnh đạo các xã, thị trấn phải tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc thời gian rà soát, công tác báo cáo, chú ý tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương về công tác điều tra rà soát hộ nghèo để nhân dân được biết và thực hiện. Thực hiện tốt công tác giám sát trong cộng đồng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Cán bộ làm chuyên môn phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền để tổ chức thực hiện. Sau rà soát điều tra các địa phương thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu để phục vụ các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2019. nghèo. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17, Thông tư số 14 của Bộ LĐTB&XH. Thời điểm rà soát từ ngày 01/8 đến hết ngày 30/10/2019, trong rà soát thực hiện, BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc BCĐ giảm nghèo các cấp làm BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. BCĐ cấp huyện phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành phụ trách các xã và thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp huyện.

Hội nghị tập huấn giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra. Mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội các tháng còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo một cách hiệu quả, nhất là các số liệu cần phải chính xác để đưa vào phần mềm quản lý dữ liệu. Đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo để có đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo.

Kết luận hội nghị đồng chí Đào Hồng Quang- Trưởng phòng LĐTB&XH huyện đã tập trung nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và cán bộ chính sách cấp xã thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo quy định.
Lê Hương
Đài TT Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)