Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1874
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1874
Tháng này:
16678
Tất cả:
2215766

Huyện Thiệu Hóa chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Đăng lúc: 09/04/2019 (GMT+7)
100%

Huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên gần 16.000ha, dân số gần 160.000 người, gồm 27 xã và 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính cả 28 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó có 5 xã là Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Châu, Thiệu Giao và Thiệu Tân chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách chi cho bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, căn cứ tình hình thực tế Huyện Thiệu Hóa đã xây dựng phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vạn Hà nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là số cán bộ dôi dư, cơ sở vật chất, nhất là công sở, một số công trình công cộng sau khi sáp nhập sẽ giải quyết như thế nào.

Thiệu Minh là một trong 5 xã thiếu cả 2 tiêu chí là diện tích và quy mô dân số, thuộc diện phải sáp nhập. Xã có diện tích tự nhiên trên 401ha, dân số 2.826 người. Cán bộ công chức cấp xã gồm 21 người. Khu công sở xã có quy mô 4.500m2, được xây dựng năm 2017 với kinh phí 3,7 tỷ đồng. Theo phương án của UBND huyện xã Thiệu Minh sẽ sáp nhập nguyên trạng vào xã Thiệu Tâm. Trong khi đó, Thiệu Tâm cũng có 22 cán bộ, công chức xã, công sở của xã quy mô 4500m2, được xây dựng năm 2015 với kinh phí 7 tỷ đồng. Khi cả 2 sáp nhập thành xã mới có diện tích tự nhiên trên 1000ha, dân số gần 10.500 người. Hiện tại các trường học sau khi sáp nhập sẽ là 5 hiệu trưởng, 8 hiệu phó, 5 kế toán và trên 70 giáo viên.

Cũng theo phương án của UBND huyện, xã Thiệu Tân, Thiệu Châu và Thiệu Giao sau khi sáp nhập thành xã mới sẽ có diện tích trên 1.300 ha, dân số trên 10. 100 người, cán bộ công chức xã là 59 người, có 6 hiệu trưởng, 12 hiệu phó, gần 100 giáo viên của cả 3 cấp học. Thị trấn Vạn Hà cũng được điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nguyên trạng toàn bộ diện tích của thị trấn Vạn Hà với xã Thiệu Đô. Sau sáp nhập đội ngũ cán bộ dôi dư rất nhiều và hầu hết còn trẻ. Về cơ sở vật chất hiện tại các đơn vị thuộc diện phải sáp nhập hầu hết các công trình đều mới xây dựng với kinh phí đầu tư lớn. Do vậy, việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập xã, sáp nhập trường học, trạm y tế, các công trình công cộng như trụ sở làm việc, khu thể thao, trường học, trạm y tế … là vấn đề lớn, đòi hỏi phải có sự tính toán, sắp xếp khoa học, hợp lý, công bằng và đúng luật. Trước mắt, sẽ tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. Tạm dừng tiếp nhận cán bộ, công chức tại các xã, Chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ, trưởng phó các đooàn thể, ác hội đặc thù và có phương án sắp xếp lại cán bộ, công chức trên toàn huyện. Sớm xây dựng, hoàn thiện danh mục, vị trí việc làm, lộ trình tinh giản biên chế. Quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Chậm nhất đến năm 2024 thì ổn định cán bộ, công chức theo quy định. Bên cạnh đó có phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

Để việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và thời gian, huyện Thiệu Hóa giao cho phòng nội vụ, tư pháp, tài nguyên, môi trường, phòng tài chính hỗ trợ các đơn vị phải sáp nhập trong công tác sắp xếp bố trí cán bộ, tiếp nhận, bàn giao tài sản,các giấy tờ liên quan . Yêu cầu Dảng ủy các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cương tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và lộ trình đề ra.

Thanh Mai

Huyện Thiệu Hóa chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Đăng lúc: 09/04/2019 (GMT+7)
100%

Huyện Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên gần 16.000ha, dân số gần 160.000 người, gồm 27 xã và 1 thị trấn. Qua rà soát thực trạng đơn vị hành chính cả 28 xã, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, trong đó có 5 xã là Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Châu, Thiệu Giao và Thiệu Tân chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách chi cho bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên.

Thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, căn cứ tình hình thực tế Huyện Thiệu Hóa đã xây dựng phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vạn Hà nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là số cán bộ dôi dư, cơ sở vật chất, nhất là công sở, một số công trình công cộng sau khi sáp nhập sẽ giải quyết như thế nào.

Thiệu Minh là một trong 5 xã thiếu cả 2 tiêu chí là diện tích và quy mô dân số, thuộc diện phải sáp nhập. Xã có diện tích tự nhiên trên 401ha, dân số 2.826 người. Cán bộ công chức cấp xã gồm 21 người. Khu công sở xã có quy mô 4.500m2, được xây dựng năm 2017 với kinh phí 3,7 tỷ đồng. Theo phương án của UBND huyện xã Thiệu Minh sẽ sáp nhập nguyên trạng vào xã Thiệu Tâm. Trong khi đó, Thiệu Tâm cũng có 22 cán bộ, công chức xã, công sở của xã quy mô 4500m2, được xây dựng năm 2015 với kinh phí 7 tỷ đồng. Khi cả 2 sáp nhập thành xã mới có diện tích tự nhiên trên 1000ha, dân số gần 10.500 người. Hiện tại các trường học sau khi sáp nhập sẽ là 5 hiệu trưởng, 8 hiệu phó, 5 kế toán và trên 70 giáo viên.

Cũng theo phương án của UBND huyện, xã Thiệu Tân, Thiệu Châu và Thiệu Giao sau khi sáp nhập thành xã mới sẽ có diện tích trên 1.300 ha, dân số trên 10. 100 người, cán bộ công chức xã là 59 người, có 6 hiệu trưởng, 12 hiệu phó, gần 100 giáo viên của cả 3 cấp học. Thị trấn Vạn Hà cũng được điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nguyên trạng toàn bộ diện tích của thị trấn Vạn Hà với xã Thiệu Đô. Sau sáp nhập đội ngũ cán bộ dôi dư rất nhiều và hầu hết còn trẻ. Về cơ sở vật chất hiện tại các đơn vị thuộc diện phải sáp nhập hầu hết các công trình đều mới xây dựng với kinh phí đầu tư lớn. Do vậy, việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập xã, sáp nhập trường học, trạm y tế, các công trình công cộng như trụ sở làm việc, khu thể thao, trường học, trạm y tế … là vấn đề lớn, đòi hỏi phải có sự tính toán, sắp xếp khoa học, hợp lý, công bằng và đúng luật. Trước mắt, sẽ tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. Tạm dừng tiếp nhận cán bộ, công chức tại các xã, Chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ, trưởng phó các đooàn thể, ác hội đặc thù và có phương án sắp xếp lại cán bộ, công chức trên toàn huyện. Sớm xây dựng, hoàn thiện danh mục, vị trí việc làm, lộ trình tinh giản biên chế. Quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Chậm nhất đến năm 2024 thì ổn định cán bộ, công chức theo quy định. Bên cạnh đó có phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

Để việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và thời gian, huyện Thiệu Hóa giao cho phòng nội vụ, tư pháp, tài nguyên, môi trường, phòng tài chính hỗ trợ các đơn vị phải sáp nhập trong công tác sắp xếp bố trí cán bộ, tiếp nhận, bàn giao tài sản,các giấy tờ liên quan . Yêu cầu Dảng ủy các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cương tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và lộ trình đề ra.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT