Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
436
Hôm qua:
2968
Tuần này:
6471
Tháng này:
6471
Tất cả:
1474145

Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Thiệu Vận

Ngày 26/10/2020 08:42:53

Ngày 23/10/2020, Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện do đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, chủ tich MTTQ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Thiệu Vận.

IMG20201023090217.jpg
(Đoàn giám sát ban Kt - xh HĐND huyện giám sát tại xã Thiệu Vận)

Tại buổi giám sát, Đoàn đã được nghe lãnh đạo UBND xã Thiệu Vận báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã năm 2019 và 9 tháng năm 2020.

Hiện nay, xã Thiệu Vận đang quản lý 600 đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội. Trong dó có 429 đối tượng chính sách đang hưởng chế độ trợ cấp, 171 đối tượng đang hưởng chế độ khác như bảo hiểm y tế, mai tang phí…

Kết quả trong năm 2019 và 09 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện, của xã thăm, tặng quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh, của huyện,của các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cho cácđối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân các ngày lễ, tết; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được nhận trợ cấp với số tiền gần 500 triệu đồng đầy đủ, kip thời; thực hiện cấp thẻ BHYT cho 565 người, trong đó người có công 350 thẻ, bảo trợ xã hội 215 thẻ; việc thực hiên hổ trợ chi trả mai tang phí từ năm 2019 đến hết tháng 9 năm 2020 xã đã thiết lập hồ sơ chi trả cho 22 đối tượng với số tiền 206 triệu đồng; thực hiện quyết định 22 của thủ tướng chính phủ về việc hổ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến nay xã đã hổ trợ 31 hộ làm nhà, sữa chữa nhà ở với số tiền 900 triệu đồng, các đối tượng được hổ trợ kinh phí làm nhà ở điều được thực hiện đúng quy định của nhà nước; việc thực hiện gói hổ trợ covid 19 theo nghi quyết 42 của chính phủ cũng được xã thực hiên nghiêm túc đúng theo quy đinh, trong 2 đợt xã Thiệu Vận dã có 1051 người được hổ trợ với số tiền 1.080.750 nghìn đồng. Nhìn chung các đổi tượng chính sách đếu được chi trả các chế độ ưu đãi đầy đủ, chính xác, kịp thời,đúng đối tượng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện sai chế độ chính sách.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, chủ tịch MTTQ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà xã Thiệu Vận đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2019 và 9 tháng năm 2020. Đồng thời cũng nêu lên những hạn chế xã Thiệu Vận cần khắc phuc đó là: Công tác tuyên tuyền các văn bản thực hiện chủ trương, chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách chưa thường xuyên; việc xác định mức độ thương tật đối với các đối tượng có lúc chưa chặt chẽ; việc chuyển mức một số đối tượng thụ hưởng chính sách có lúc chưa kịp thời. Đồng chí Đỗ Ngọc Luân đề nghị UBND xã và các ngành, đoàn thể của xã cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công và các chính sách xã hội đến nhân dân; Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đến các đối tượng; Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong giám sát, triển khai, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và chính sách xã hội khác.

Trần Hiển

Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện giám sát tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Thiệu Vận

Đăng lúc: 26/10/2020 08:42:53 (GMT+7)

Ngày 23/10/2020, Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện do đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, chủ tich MTTQ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Thiệu Vận.

IMG20201023090217.jpg
(Đoàn giám sát ban Kt - xh HĐND huyện giám sát tại xã Thiệu Vận)

Tại buổi giám sát, Đoàn đã được nghe lãnh đạo UBND xã Thiệu Vận báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã năm 2019 và 9 tháng năm 2020.

Hiện nay, xã Thiệu Vận đang quản lý 600 đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội. Trong dó có 429 đối tượng chính sách đang hưởng chế độ trợ cấp, 171 đối tượng đang hưởng chế độ khác như bảo hiểm y tế, mai tang phí…

Kết quả trong năm 2019 và 09 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện, của xã thăm, tặng quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh, của huyện,của các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cho cácđối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân các ngày lễ, tết; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được nhận trợ cấp với số tiền gần 500 triệu đồng đầy đủ, kip thời; thực hiện cấp thẻ BHYT cho 565 người, trong đó người có công 350 thẻ, bảo trợ xã hội 215 thẻ; việc thực hiên hổ trợ chi trả mai tang phí từ năm 2019 đến hết tháng 9 năm 2020 xã đã thiết lập hồ sơ chi trả cho 22 đối tượng với số tiền 206 triệu đồng; thực hiện quyết định 22 của thủ tướng chính phủ về việc hổ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến nay xã đã hổ trợ 31 hộ làm nhà, sữa chữa nhà ở với số tiền 900 triệu đồng, các đối tượng được hổ trợ kinh phí làm nhà ở điều được thực hiện đúng quy định của nhà nước; việc thực hiện gói hổ trợ covid 19 theo nghi quyết 42 của chính phủ cũng được xã thực hiên nghiêm túc đúng theo quy đinh, trong 2 đợt xã Thiệu Vận dã có 1051 người được hổ trợ với số tiền 1.080.750 nghìn đồng. Nhìn chung các đổi tượng chính sách đếu được chi trả các chế độ ưu đãi đầy đủ, chính xác, kịp thời,đúng đối tượng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện sai chế độ chính sách.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, chủ tịch MTTQ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà xã Thiệu Vận đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2019 và 9 tháng năm 2020. Đồng thời cũng nêu lên những hạn chế xã Thiệu Vận cần khắc phuc đó là: Công tác tuyên tuyền các văn bản thực hiện chủ trương, chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách chưa thường xuyên; việc xác định mức độ thương tật đối với các đối tượng có lúc chưa chặt chẽ; việc chuyển mức một số đối tượng thụ hưởng chính sách có lúc chưa kịp thời. Đồng chí Đỗ Ngọc Luân đề nghị UBND xã và các ngành, đoàn thể của xã cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công và các chính sách xã hội đến nhân dân; Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đến các đối tượng; Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong giám sát, triển khai, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và chính sách xã hội khác.

Trần Hiển

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT