Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
239
Hôm qua:
695
Tuần này:
239
Tháng này:
17282
Tất cả:
394187

Chuyển đổi ruộng đất tạo tiền đề để phát triển nông nghiệp ở huyện Thiệu Hóa

Ngày 22/03/2019 09:53:42

Chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển mạnh mẽ nông nghiệp cho thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Việc dồn điền đổi thửa không những giúp nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí mà còn là điều kiện cần để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo tiền đề để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

thieu giao.jpg
Thực hiện NQ số 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, UBND huyện đã xây dựng đề án và triển khai đến các xã, thị trấn. Chỉ đạo 11 xã là Thiệu Phú, Thiệu Hợp, Thiệu Đô, Thiệu Giao, Thiệu Long, Thiệu Trung, Thiệu Thành, Thiệu Tâm, Thiệu Châu, Thiệu Công và Thiệu Lý hoàn thành chuyển đổi năm 2017, các xã còn lại hoàn thành chuyển đổi trong năm 2019. Các xã, thị trấn đã xây dựng đề án, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm trưởng ban, thành lập tiểu ban ở các thôn, xây dựng kế hoạch trong đó xác định rõ thời gian, các bước công việc cụ thể cần thực hiện. Phân công cấp ủy, thành viên Ban chỉ đạo của xã phụ trách các thôn, Họp nhân dân phổ biến, quán triệt, bàn bạc thấu đáo, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tổ chức rà soát, tổng hợp số diện tích các hộ đang sử dụng sau chuyển đổi lần 2, diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng từ năm 2008 đến nay, diện tích các hộ đang thầu đất ngân sách, đất gần khu dân cư…Đến nay, đã có 14 xã thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Trong đó xã Thiệu Giang, Thiệu Chính, Thiệu Giao đã thực hiện chuyển đổi ở tất cả các thôn. Một số xã sau khi thực hiện sáp nhập thôn xong cũng đang thực hiện chuyển đổi.

Để chủ trương đến với người dân, các xã đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền nghị quyết, quán triệt trong toàn Đảng bộ, chi bộ lấy ý kiến nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, làm cho mọi người dân hiểu rõ việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ở 14 xã, việc chuyển đổi, tích tụ ruổng đất theo nhóm hộ vẫn còn khó khăn ban đầu, đó là: Một bộ phận cán bộ, nhân dân hiện tại đang có ruộng tại vị trí thuận lợi không muốn đổi ruộng. Đất ở một số xã không đồng đều, do vậy khó khăn cho việc ghép vùng, ghép nhóm hộ. Một số hộ có đất nằm trong vùng quy hoạch đất ở, đất phục vụ các dự án không muốn chuyển đổi mà muốn nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi theo nhóm hộ theo đề án của huyện, thời gian tiếp theo huyện tăng cường chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các địa phương, kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của huyện ủy, đề án của UBND huyện, NQ của Đảng ủy và phương án, kế hoạch chuyển đổi ruộng đất của xã làm cho nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc các bước thực hiện chuyển đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sự gương mẫu đầu tầu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện dồn đổi ruộng đất. Tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ đã ban hành đối với các mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất để khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.

Thanh Mai

Chuyển đổi ruộng đất tạo tiền đề để phát triển nông nghiệp ở huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc: 22/03/2019 09:53:42 (GMT+7)

Chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển mạnh mẽ nông nghiệp cho thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Việc dồn điền đổi thửa không những giúp nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí mà còn là điều kiện cần để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo tiền đề để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

thieu giao.jpg
Thực hiện NQ số 06 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về “Tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, UBND huyện đã xây dựng đề án và triển khai đến các xã, thị trấn. Chỉ đạo 11 xã là Thiệu Phú, Thiệu Hợp, Thiệu Đô, Thiệu Giao, Thiệu Long, Thiệu Trung, Thiệu Thành, Thiệu Tâm, Thiệu Châu, Thiệu Công và Thiệu Lý hoàn thành chuyển đổi năm 2017, các xã còn lại hoàn thành chuyển đổi trong năm 2019. Các xã, thị trấn đã xây dựng đề án, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm trưởng ban, thành lập tiểu ban ở các thôn, xây dựng kế hoạch trong đó xác định rõ thời gian, các bước công việc cụ thể cần thực hiện. Phân công cấp ủy, thành viên Ban chỉ đạo của xã phụ trách các thôn, Họp nhân dân phổ biến, quán triệt, bàn bạc thấu đáo, đảm bảo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tổ chức rà soát, tổng hợp số diện tích các hộ đang sử dụng sau chuyển đổi lần 2, diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng từ năm 2008 đến nay, diện tích các hộ đang thầu đất ngân sách, đất gần khu dân cư…Đến nay, đã có 14 xã thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ. Trong đó xã Thiệu Giang, Thiệu Chính, Thiệu Giao đã thực hiện chuyển đổi ở tất cả các thôn. Một số xã sau khi thực hiện sáp nhập thôn xong cũng đang thực hiện chuyển đổi.

Để chủ trương đến với người dân, các xã đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền nghị quyết, quán triệt trong toàn Đảng bộ, chi bộ lấy ý kiến nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, làm cho mọi người dân hiểu rõ việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ở 14 xã, việc chuyển đổi, tích tụ ruổng đất theo nhóm hộ vẫn còn khó khăn ban đầu, đó là: Một bộ phận cán bộ, nhân dân hiện tại đang có ruộng tại vị trí thuận lợi không muốn đổi ruộng. Đất ở một số xã không đồng đều, do vậy khó khăn cho việc ghép vùng, ghép nhóm hộ. Một số hộ có đất nằm trong vùng quy hoạch đất ở, đất phục vụ các dự án không muốn chuyển đổi mà muốn nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi theo nhóm hộ theo đề án của huyện, thời gian tiếp theo huyện tăng cường chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các địa phương, kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của huyện ủy, đề án của UBND huyện, NQ của Đảng ủy và phương án, kế hoạch chuyển đổi ruộng đất của xã làm cho nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc các bước thực hiện chuyển đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sự gương mẫu đầu tầu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện dồn đổi ruộng đất. Tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ đã ban hành đối với các mô hình chuyển dịch cơ cấu sản xuất để khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)