Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1857
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1857
Tháng này:
16661
Tất cả:
2215749

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ MÙA VÀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2018

Đăng lúc: 17/05/2018 (GMT+7)
100%

Vừa qua, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống lụt bão năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí trong ban TVHU; các phó chủ tịch UBND huyện; trưởng các phòng, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Giám đốc HTXDVNN các xã , thị trấn trong huyện. Đồng chí Trịnh Văn Súy - Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua phương án sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống lụt bão năm 2018. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản suất vụ Chiêm xuân năm 2018, phương án sản xuất vụ mùa năm 2018 được xây dựng theo định hướng Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, ổn định sản lượng lương thực ở vụ mùa, chỉ đạo quyết liệt trà mùa sớm để tạo quỹ đất sản xuất vụ đông 2018 - 2019. Tiếp tục phát triển sản xuất có hiệu qủa các vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp cơ giới hóa đồng bộ. Mỗi xã, thị trấn hình thành ít nhất một vùng sản xuất lúa tập trung liền vùng, cùng trà, một loại giống, tổ chức sản xuất các giống lúa thuần và lúa hàng hóa trên cơ sở liên kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Nâng diện tích lúa chất lượng cao từ 30% trở lên bằng các giống lúa: BC15, TBR225, QD11, HN6. Với mục tiêu gieo trồng tổng diện tích trên 9.000 ha. Trong đó cây lúa 8.300 ha; Cây ngô thu 330 ha; đậu tương 100 ha Và cây rau màu khác trên 300 ha. Để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ mùa năm 2018, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn căn cứ vào phương án sản xuất của huyện để xây dựng phương án sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; Thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp và các điều kiện thiết yếu phục vụ nhân dân trong sản xuất vụ mùa năm 2018.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình, kết quả đạt được cùng những hạn chế cần khắc phục kịp thời trong công tác phòng chống lụt bão năm 2017, trên cơ sở đó, hội nghị đã triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2018 theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các x㠖 thị trấn xây dựng phương án phòng chống lụt bão; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện phục vụ cho phòng chống lụt bão…Các cấp, ngành, cơ quan địa phương, đơn vị trong huyện căn cứ vào phương án phòng chống lụt bão năm 2018 của huyện để xây dựng phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ đã được phân công.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các nghành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong huyện cần nghiêm túc triển khai và thực hiện đồng bộ các nội dung, yêu cầu đã đề ra trong phương án sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống lụt bão năm 2018 với kết quả cao nhất.
Hoàng Phúc - Phòng NN & PTNT

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ MÙA VÀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2018

Đăng lúc: 17/05/2018 (GMT+7)
100%

Vừa qua, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống lụt bão năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí trong ban TVHU; các phó chủ tịch UBND huyện; trưởng các phòng, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Giám đốc HTXDVNN các xã , thị trấn trong huyện. Đồng chí Trịnh Văn Súy - Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua phương án sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống lụt bão năm 2018. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản suất vụ Chiêm xuân năm 2018, phương án sản xuất vụ mùa năm 2018 được xây dựng theo định hướng Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, ổn định sản lượng lương thực ở vụ mùa, chỉ đạo quyết liệt trà mùa sớm để tạo quỹ đất sản xuất vụ đông 2018 - 2019. Tiếp tục phát triển sản xuất có hiệu qủa các vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích cấy lúa theo phương pháp cơ giới hóa đồng bộ. Mỗi xã, thị trấn hình thành ít nhất một vùng sản xuất lúa tập trung liền vùng, cùng trà, một loại giống, tổ chức sản xuất các giống lúa thuần và lúa hàng hóa trên cơ sở liên kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Nâng diện tích lúa chất lượng cao từ 30% trở lên bằng các giống lúa: BC15, TBR225, QD11, HN6. Với mục tiêu gieo trồng tổng diện tích trên 9.000 ha. Trong đó cây lúa 8.300 ha; Cây ngô thu 330 ha; đậu tương 100 ha Và cây rau màu khác trên 300 ha. Để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ mùa năm 2018, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn căn cứ vào phương án sản xuất của huyện để xây dựng phương án sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; Thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp và các điều kiện thiết yếu phục vụ nhân dân trong sản xuất vụ mùa năm 2018.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình, kết quả đạt được cùng những hạn chế cần khắc phục kịp thời trong công tác phòng chống lụt bão năm 2017, trên cơ sở đó, hội nghị đã triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2018 theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các x㠖 thị trấn xây dựng phương án phòng chống lụt bão; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện phục vụ cho phòng chống lụt bão…Các cấp, ngành, cơ quan địa phương, đơn vị trong huyện căn cứ vào phương án phòng chống lụt bão năm 2018 của huyện để xây dựng phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ đã được phân công.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các nghành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong huyện cần nghiêm túc triển khai và thực hiện đồng bộ các nội dung, yêu cầu đã đề ra trong phương án sản xuất vụ mùa và phương án phòng chống lụt bão năm 2018 với kết quả cao nhất.
Hoàng Phúc - Phòng NN & PTNT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT