Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Huyện Thiệu Hóa thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp

Đăng lúc: 23/06/2021 (GMT+7)
100%

Với mục tiêu thu hút doanh nghiệp (DN) vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã hoạch định các mục tiêu cụ thể về chương trình phát triển DN cho từng năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp mới, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp,... hướng tới hoàn thành chỉ tiêu phát triển DN được đề ra...

178d3081134t56626l0.jpg
Năm 2021, huyện Thiệu Hóa được giao chỉ tiêu thành lập mới 46 DN. Trong quá trình thực hiện, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn, tạo tâm lý e ngại cho các hộ kinh doanh cá thể, các cá nhân có ý định thành lập DN. Trước tình hình đó, huyện đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu thành lập DN mới. Được biết, ngoài các cơ chế, chính sách của Trung ương, UBND tỉnh, thì huyện Thiệu Hóa cũng đã xây dựng các nghị quyết, đề án,... nhằm tạo động lực phát triển DN trên địa bàn, như: Đề án Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề; thu hút đầu tư và phát triển DN trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển DN, giai đoạn 2021-2025;... Bên cạnh đó, huyện đã giao phòng kinh tế hạ tầng, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, động viên, khuyến khích những cá nhân có tiềm năng thành lập DN; nhiều hộ kinh doanh cá thể có doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động, đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo mô hình DN cũng được ưu tiên vận động thành lập DN. Đồng thời, huyện đã thành lập tổ tư vấn thành lập DN để vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ hoàn thành hồ sơ, thủ tục về thuế để chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình DN bảo đảm đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong năm 2021, huyện tập trung lãnh đạo tạo đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư, công bố, công khai các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị,... để làm cơ sở giới thiệu, quảng bá, thu hút kêu gọi đầu tư; ưu tiên các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ DN, bảo đảm nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư về thủ tục, đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai thuế,... Lập danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp nhằm sớm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, cụm làng nghề, các khu sản xuất, kinh doanh tập trung để tạo mặt bằng, quỹ đất cho DN thuê đất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đi đôi với đó, huyện đã thực hiện ký cam kết với các nhà đầu tư về thời gian, tiến độ giải phóng mặt bằng sau khi dự án có quyết định chủ trương đầu tư; đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, như giao thông, điện, nước, xử lý chất thải,...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm 2021, huyện Thiệu Hóa đã thành lập mới 36 DN, chủ yếu là các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đạt 78,3% kế hoạch, nâng tổng số DN trên địa bàn lên 320 DN. Ông Trịnh Đình Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện, cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để DN trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, cũng như thành lập mới DN. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu “4 tăng”, đó là: ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân. “2 giảm” là: Giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí thực hiện. Và “3 không” là: không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn. Bên cạnh đó, phấn đấu thành lập mới 23 DN trở lên.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Huyện Thiệu Hóa thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp

Đăng lúc: 23/06/2021 (GMT+7)
100%

Với mục tiêu thu hút doanh nghiệp (DN) vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã hoạch định các mục tiêu cụ thể về chương trình phát triển DN cho từng năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp mới, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp,... hướng tới hoàn thành chỉ tiêu phát triển DN được đề ra...

178d3081134t56626l0.jpg
Năm 2021, huyện Thiệu Hóa được giao chỉ tiêu thành lập mới 46 DN. Trong quá trình thực hiện, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn, tạo tâm lý e ngại cho các hộ kinh doanh cá thể, các cá nhân có ý định thành lập DN. Trước tình hình đó, huyện đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu thành lập DN mới. Được biết, ngoài các cơ chế, chính sách của Trung ương, UBND tỉnh, thì huyện Thiệu Hóa cũng đã xây dựng các nghị quyết, đề án,... nhằm tạo động lực phát triển DN trên địa bàn, như: Đề án Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề; thu hút đầu tư và phát triển DN trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển DN, giai đoạn 2021-2025;... Bên cạnh đó, huyện đã giao phòng kinh tế hạ tầng, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, động viên, khuyến khích những cá nhân có tiềm năng thành lập DN; nhiều hộ kinh doanh cá thể có doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động, đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo mô hình DN cũng được ưu tiên vận động thành lập DN. Đồng thời, huyện đã thành lập tổ tư vấn thành lập DN để vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ hoàn thành hồ sơ, thủ tục về thuế để chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình DN bảo đảm đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong năm 2021, huyện tập trung lãnh đạo tạo đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư, công bố, công khai các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị,... để làm cơ sở giới thiệu, quảng bá, thu hút kêu gọi đầu tư; ưu tiên các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ DN, bảo đảm nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư về thủ tục, đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai thuế,... Lập danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp nhằm sớm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, cụm làng nghề, các khu sản xuất, kinh doanh tập trung để tạo mặt bằng, quỹ đất cho DN thuê đất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đi đôi với đó, huyện đã thực hiện ký cam kết với các nhà đầu tư về thời gian, tiến độ giải phóng mặt bằng sau khi dự án có quyết định chủ trương đầu tư; đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, như giao thông, điện, nước, xử lý chất thải,...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm 2021, huyện Thiệu Hóa đã thành lập mới 36 DN, chủ yếu là các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đạt 78,3% kế hoạch, nâng tổng số DN trên địa bàn lên 320 DN. Ông Trịnh Đình Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện, cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để DN trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, cũng như thành lập mới DN. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu “4 tăng”, đó là: ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, công dân. “2 giảm” là: Giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí thực hiện. Và “3 không” là: không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn. Bên cạnh đó, phấn đấu thành lập mới 23 DN trở lên.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT