Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
2525
Hôm qua:
4263
Tuần này:
6788
Tháng này:
35016
Tất cả:
1011092

Lịch tiếp dân của Đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 12 năm 2019

Ngày 09/12/2019 07:47:04

Lịch tiếp dân của Đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 12 năm 2019

HUYỆN ỦY THIỆU HÓA

VĂN PHÒNG

*

Số 358 -TB/VPHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thiệu Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch tiếp công dân

của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Thực hiện quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, nhưng do đồng chí Hoàng Văn Toản – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham dự cuộc họp HĐND tỉnh nên buổi tiếp công dân ngày 10/12/2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy được thay đổi như sau:

Thời gian tiếp dân: Cả ngày 09/12/2019 (Thứ Hai), bắt đầu từ 7h30 phút.

Địa điểm tiếp dân: Tại Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện.

Thành phần tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy gồm:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Thanh tra huyện; các thành viên Bộ phận giúp việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy thông báo để nhân dân, cán bộ đảng viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Lưu văn phòng Huyện ủy.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trọng Kính

Lịch tiếp dân của Đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 12 năm 2019

Đăng lúc: 09/12/2019 07:47:04 (GMT+7)

Lịch tiếp dân của Đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 12 năm 2019

HUYỆN ỦY THIỆU HÓA

VĂN PHÒNG

*

Số 358 -TB/VPHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thiệu Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch tiếp công dân

của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Thực hiện quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, nhưng do đồng chí Hoàng Văn Toản – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham dự cuộc họp HĐND tỉnh nên buổi tiếp công dân ngày 10/12/2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy được thay đổi như sau:

Thời gian tiếp dân: Cả ngày 09/12/2019 (Thứ Hai), bắt đầu từ 7h30 phút.

Địa điểm tiếp dân: Tại Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện.

Thành phần tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy gồm:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Thanh tra huyện; các thành viên Bộ phận giúp việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy thông báo để nhân dân, cán bộ đảng viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Lưu văn phòng Huyện ủy.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trọng Kính