Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
434
Hôm qua:
2187
Tuần này:
9553
Tháng này:
18653
Tất cả:
921447

Thiệu Chính tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Ngày 31/07/2019 17:18:07

Sáng ngày 31/7/2019, Xã Thiệu Chính đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tới dự có đồng chí Lê văn Ngọc , Trưởng Ban tổ chức H ủy, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thành viên ban Chỉ đạo XDNTM xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy cùng Trưởng, Phó Ban phát triển nông thôn mới các thôn trong xã.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở xã Thiệu Chính đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Chương trình đã mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt hướng tới việc chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; giữ gìn an ninh nông thôn nên đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Xác định rõ những khó khăn, thách thức trong thực hiện Chương trình NTM,xã Thiệu Chính đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở để các thôn trên địa bàn xã tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau 10 năm triển khai quyết liệt và đồng bộ đến nay, xã Thiệu Chính đã huy động được 228 tỷ 205 triệu đồng để hoàn thành các tiêu chí NTM trong đó vốn của nhân dân trên 201 tỷ đồng. Toàn xã đã bê tông hóa đượctrên 20km đường giao thong nông thôn, giao thong nội đồng, mương nội đồng và mương có nắp đậy trong khu dân cư, xây dựng 9/10 nhà văn hóa mới... Năm 2018, Thiệu Chính hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,17%. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 100%

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết đồng chí Lê văn Ngọc , Trưởng Ban tổ chức H ủy đề nghị xã Thiệu Chính tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn, điều kiện thực tế tại địa phương... Tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM, tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng chất lượng, bền vững, hiệu quả.

Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa

Thiệu Chính tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đăng lúc: 31/07/2019 17:18:07 (GMT+7)

Sáng ngày 31/7/2019, Xã Thiệu Chính đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tới dự có đồng chí Lê văn Ngọc , Trưởng Ban tổ chức H ủy, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thành viên ban Chỉ đạo XDNTM xã; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy cùng Trưởng, Phó Ban phát triển nông thôn mới các thôn trong xã.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở xã Thiệu Chính đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Chương trình đã mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt hướng tới việc chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; giữ gìn an ninh nông thôn nên đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Xác định rõ những khó khăn, thách thức trong thực hiện Chương trình NTM,xã Thiệu Chính đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở để các thôn trên địa bàn xã tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau 10 năm triển khai quyết liệt và đồng bộ đến nay, xã Thiệu Chính đã huy động được 228 tỷ 205 triệu đồng để hoàn thành các tiêu chí NTM trong đó vốn của nhân dân trên 201 tỷ đồng. Toàn xã đã bê tông hóa đượctrên 20km đường giao thong nông thôn, giao thong nội đồng, mương nội đồng và mương có nắp đậy trong khu dân cư, xây dựng 9/10 nhà văn hóa mới... Năm 2018, Thiệu Chính hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,17%. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 100%

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết đồng chí Lê văn Ngọc , Trưởng Ban tổ chức H ủy đề nghị xã Thiệu Chính tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn, điều kiện thực tế tại địa phương... Tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM, tập trung xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng chất lượng, bền vững, hiệu quả.

Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)