Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
497
Hôm qua:
3427
Tuần này:
21705
Tháng này:
74527
Tất cả:
1798268

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN HUYỆN ỦY THIỆU HÓA

Đăng lúc: 06/12/2019 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO
NHU CẦU TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KẾ TOÁN

Cơ quan Huyện ủy thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trong huyện về công tác tại Cơ quan Huyện ủy, như sau:
I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN:
1. Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu
2. Vị trí việc làm: Kế toán trưởng.
II. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kế toán hệ chính quy.
-Tin học đạt chuẩn kỹ năm sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-TBTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.
- Ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
2. Là công chức được tuyển dụng đúng quy định, được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất. Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật;
3. Là viên chức được tuyển dụng đúng quy định, phải có thời gian công tác 5 năm liên tục, được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất. Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật;
4. Được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đồng ý cho thuyên chuyển công tác.
5. Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;
III. THỦ TỤC HỒ SƠ
Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 01 lưu tại Ban Tổ chức Huyện ủy).
Thành phần hồ sơ gồm: 
a) Đơn xin thuyên chuyển công tác của công chức, viên chức;
b) Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức;
c) Bản nhận xét, đánh giá viên chức về phẩm chất đạo đức, năng lực của cơ quan sử dụng công chức, viên chức tính đến thời điểm viên chức nộp có đơn xin thuyên chuyển công tác;
d) Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).
g) Bản photo các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng, họp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức; Quyết định nâng bậc lương hiện hưởng; phiếu đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan.
Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại; hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận sẽ không trả lại.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN
- Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ gửi qua đường bưu điện; Từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2019 (theo dấu bưu điện);
- Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Huyện ủy (Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở cơ quan Huyện ủy, Tiểu khu 2, Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
Thông tin tiếp nhận được đăng trên trang Web của huyện Thiệu Hóa và niêm yết công khai tại Cơ quan Huyện ủy.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN HUYỆN ỦY THIỆU HÓA

Đăng lúc: 06/12/2019 (GMT+7)
100%

THÔNG BÁO
NHU CẦU TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KẾ TOÁN

Cơ quan Huyện ủy thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trong huyện về công tác tại Cơ quan Huyện ủy, như sau:
I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN:
1. Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu
2. Vị trí việc làm: Kế toán trưởng.
II. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kế toán hệ chính quy.
-Tin học đạt chuẩn kỹ năm sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-TBTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.
- Ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
2. Là công chức được tuyển dụng đúng quy định, được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất. Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật;
3. Là viên chức được tuyển dụng đúng quy định, phải có thời gian công tác 5 năm liên tục, được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất. Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật;
4. Được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đồng ý cho thuyên chuyển công tác.
5. Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;
III. THỦ TỤC HỒ SƠ
Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 01 lưu tại Ban Tổ chức Huyện ủy).
Thành phần hồ sơ gồm: 
a) Đơn xin thuyên chuyển công tác của công chức, viên chức;
b) Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức;
c) Bản nhận xét, đánh giá viên chức về phẩm chất đạo đức, năng lực của cơ quan sử dụng công chức, viên chức tính đến thời điểm viên chức nộp có đơn xin thuyên chuyển công tác;
d) Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).
g) Bản photo các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng, họp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức; Quyết định nâng bậc lương hiện hưởng; phiếu đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan.
Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại; hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận sẽ không trả lại.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN
- Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ gửi qua đường bưu điện; Từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2019 (theo dấu bưu điện);
- Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Huyện ủy (Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở cơ quan Huyện ủy, Tiểu khu 2, Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
Thông tin tiếp nhận được đăng trên trang Web của huyện Thiệu Hóa và niêm yết công khai tại Cơ quan Huyện ủy.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT