Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
838
Hôm qua:
697
Tuần này:
6097
Tháng này:
16882
Tất cả:
421004

Kiểm tra công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới – Thôn đạt chuẩn văn hóa năm 2018

Ngày 14/12/2018 09:53:37

Trong 2 ngày 20 và 21/12/2018, Ban chỉ dạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Thiệu Hóa sẽ chia làm 5 đoàn tiến hành kiểm tra xét công nhận lại, công nhận lần đầu danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới - thôn đạt chuẩn văn hóa năm 2018 cho 2 xã Thiệu Trung, Thiệu Hợp và 45 thôn tại các xã Thiệu Trung, Thiệu Hợp, Thiệu Toán, Thiệu Hòa, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang, Thiệu Công Thiệu Phúc, Thiệu Ngọc, Thiệu Tiến, Thiệu Phú, Thiệu Giao, Thiệu Long.

Đây là công việc thường xuyên hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Thôn, làng văn hóa, xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa, tạo sư chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Thông qua đợt kiểm tra nhằm phát huy các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện, nhận định và đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả đạt được của từng danh hiệu văn hóa; kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế cần khắc phục, tiếp thu những kiến nghị của cơ sở về bình xét các danh hiệu văn hoá; Đồng thời nâng cao vai trò của thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào tại địa phương; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân dân thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh huyện.

Kiểm tra công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới – Thôn đạt chuẩn văn hóa năm 2018

Đăng lúc: 14/12/2018 09:53:37 (GMT+7)

Trong 2 ngày 20 và 21/12/2018, Ban chỉ dạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Thiệu Hóa sẽ chia làm 5 đoàn tiến hành kiểm tra xét công nhận lại, công nhận lần đầu danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới - thôn đạt chuẩn văn hóa năm 2018 cho 2 xã Thiệu Trung, Thiệu Hợp và 45 thôn tại các xã Thiệu Trung, Thiệu Hợp, Thiệu Toán, Thiệu Hòa, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang, Thiệu Công Thiệu Phúc, Thiệu Ngọc, Thiệu Tiến, Thiệu Phú, Thiệu Giao, Thiệu Long.

Đây là công việc thường xuyên hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Thôn, làng văn hóa, xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa, tạo sư chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Thông qua đợt kiểm tra nhằm phát huy các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện, nhận định và đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả đạt được của từng danh hiệu văn hóa; kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế cần khắc phục, tiếp thu những kiến nghị của cơ sở về bình xét các danh hiệu văn hoá; Đồng thời nâng cao vai trò của thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào tại địa phương; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân dân thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh huyện.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)