Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1946
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1946
Tháng này:
16750
Tất cả:
2215838

Thanh niên Thiệu Hoá khởi nghiệp sáng tạo xây dựng HLHTN vững mạnh

Đăng lúc: 22/11/2019 (GMT+7)
100%

Những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Thiệu Hoá đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, đẩy mạnh; công tác xây dựng và tổ chức Hội được củng cố, phát triển vững mạnh; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động Hội ngày càng đa dạng, phong phú, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở; phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đổi mới, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Các hoạt động, chương trình, phong trào thanh niên tình nguyện, vì an sinh xã hội, xung kích bảo vệ tổ quốc, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp… được triển khai rộng khắp, tạo sức lan toả sâu rộng. Các cấp Hội đã phát động, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thu hút trên 10.000 lượt hội viên, thanh niên; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 400 triệu đồng; tổ chức 25 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong những năm tới, với khẩu hiệu hành động “ Thanh niên Thiệu Hoá bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập”, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Thiệu Hoá tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh niên, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội. Hằng năm, tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên, cấp cơ sở ít nhất 1 hoạt động; Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 1000-1.500 đoàn viên, thanh niên; hàng năm đảm nhận ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện, mỗi cơ sở Hội có 1 công trình hoặc phần việc thanh niên…
Thanh Tuyên

Thanh niên Thiệu Hoá khởi nghiệp sáng tạo xây dựng HLHTN vững mạnh

Đăng lúc: 22/11/2019 (GMT+7)
100%

Những năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Thiệu Hoá đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, đẩy mạnh; công tác xây dựng và tổ chức Hội được củng cố, phát triển vững mạnh; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động Hội ngày càng đa dạng, phong phú, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở; phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đổi mới, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Các hoạt động, chương trình, phong trào thanh niên tình nguyện, vì an sinh xã hội, xung kích bảo vệ tổ quốc, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp… được triển khai rộng khắp, tạo sức lan toả sâu rộng. Các cấp Hội đã phát động, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thu hút trên 10.000 lượt hội viên, thanh niên; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 400 triệu đồng; tổ chức 25 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong những năm tới, với khẩu hiệu hành động “ Thanh niên Thiệu Hoá bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập”, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Thiệu Hoá tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh niên, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội. Hằng năm, tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên, cấp cơ sở ít nhất 1 hoạt động; Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 1000-1.500 đoàn viên, thanh niên; hàng năm đảm nhận ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện, mỗi cơ sở Hội có 1 công trình hoặc phần việc thanh niên…
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT