Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
150
Hôm qua:
1559
Tuần này:
1709
Tháng này:
46952
Tất cả:
827861

Thiệu Long đẩy mạnh chỉ đạo xây dựng thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019

Ngày 20/11/2019 09:44:04

Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn, thời gian qua, xã Thiệu Long đã và đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng các thôn về đích thôn nông thôn mới.

Thiệu Long là xã đạt chuẩn NTM năm 2016, thực hiện quyết định 3292 ngày 6/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới, trình tự thủ tục xét công nhận thôn nông thôn mới. Đảng ủy xã Thiệu Long đã có nghị quyết chuyên đề, các chi bộ xây dựng nghị quyết để tập chung xây dựng các tiêu chí thôn NTM. Ban chỉ đạo NTM của xã đã tổ chức họp triển khai các nội dung để các thôn đăng ký phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thôn NTM. Trong quá trình tổ chức thực hiện ban chỉ đạo xã Thiệu Long đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cho từng thôn trên cơ sở rà soát lại 14 tiêu chí ở các thôn để đưa ra các hướng chỉ đạo cho từng thôn sao cho sát sao chặt chẽ hơn.

Sau khi đã rà soát cụ thể các tiêu chí ban chỉ đạo nông thôn mới của xã đã chỉ đạo cho các thôn tập chung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện để tạo ra trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng thôn NTM.

Từ năm 2017 đến nay, hằng năm xã đều phát động thi đua đối với các thôn đăng ký với ban chỉ đạo NTM xã để xây dựng các tiêu chí, đến năm 2018 toàn xã triển khai xây dựng thôn NTM thì có 3 thôn đăng ký trước là Minh Đức, Thành Đạt và Đông Lỗ. Trong quá trình thực hiện phát hiện một số tiêu chí còn hơi non nên BCĐNTM xã yêu cầu dừng hoàn thành các tiêu chí mới để quay lại hoàn thiện các tiêu chí còn non. Bước vào năm 2019, BCĐ nông thôn mới xã Thiệu Long đã ra chỉ tiêu cho 3 thôn trên hoàn thiện về đích thôn NTM trong năm 2019, 3 thôn còn lại vẫn tiếp tục thực hiện các tiêu chí của thôn NTM. Sau quá trình tổ chức thực hiện, qua đánh giá từng tiêu chí ở 3 thôn, BCĐ xã đã hướng dẫn để các thôn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức họp dân để lấy ý kiến sự hài lòng của người dân ở các thôn đối với thôn đạt chuẩn NTM. Sau đó BCĐ xã tổ chức họp để đánh giá lại các tiêu chí ở từng thôn, nếu đạt tiêu chuẩn thì làm tờ trình lên BCĐ NTM của huyện để xem xét hồ sơ về kiểm tra công nhận.

Ngày 30/9 BCĐNTM huyện đã về kiểm tra đánh giá các tiêu chí của 3 thôn đều cơ bản đảm bảo 14 tiêu chí theo QĐ của UBND Tỉnh, thống nhất bỏ phiếu kín 3 thôn Minh Đức, Thành Đạt và Đông Lỗ đạt thôn NTM.

Để đạt được kết quả trên, theo đồng chí Lê Văn Bé – PBT – CTUBND xã Thiệu Long cho biết: đó là do ý thức tránh nhiệm của người dân về xây dựng NTM đã được nâng cao, chính vì xây dựng NTM nên cơ sở hạ tầng ở các thôn đã được khang trang sạch đẹp, đáp ứng được nhu câu về PTKT-XH, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cật chất tinh thần cho người dân; Hoàn thành XD thôn NTM cũng đã góp phần xây dựng được tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm hạn chế các tai tệ nạn xã hội trong thôn, đồng thời cảnh quan môi trường, nếp sống văn hóa mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2020 xã cũng quyết tâm phấn đấu chỉ đạo 3 thôn còn lại Phú Lai, Phú Hưng và Tiên Nông xây dựng hoàn thiện các tiêu chí để đạt thôn NTM, xã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao.
Thanh Tuyên

Thiệu Long đẩy mạnh chỉ đạo xây dựng thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019

Đăng lúc: 20/11/2019 09:44:04 (GMT+7)

Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn, thời gian qua, xã Thiệu Long đã và đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng các thôn về đích thôn nông thôn mới.

Thiệu Long là xã đạt chuẩn NTM năm 2016, thực hiện quyết định 3292 ngày 6/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới, trình tự thủ tục xét công nhận thôn nông thôn mới. Đảng ủy xã Thiệu Long đã có nghị quyết chuyên đề, các chi bộ xây dựng nghị quyết để tập chung xây dựng các tiêu chí thôn NTM. Ban chỉ đạo NTM của xã đã tổ chức họp triển khai các nội dung để các thôn đăng ký phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thôn NTM. Trong quá trình tổ chức thực hiện ban chỉ đạo xã Thiệu Long đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cho từng thôn trên cơ sở rà soát lại 14 tiêu chí ở các thôn để đưa ra các hướng chỉ đạo cho từng thôn sao cho sát sao chặt chẽ hơn.

Sau khi đã rà soát cụ thể các tiêu chí ban chỉ đạo nông thôn mới của xã đã chỉ đạo cho các thôn tập chung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện để tạo ra trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng thôn NTM.

Từ năm 2017 đến nay, hằng năm xã đều phát động thi đua đối với các thôn đăng ký với ban chỉ đạo NTM xã để xây dựng các tiêu chí, đến năm 2018 toàn xã triển khai xây dựng thôn NTM thì có 3 thôn đăng ký trước là Minh Đức, Thành Đạt và Đông Lỗ. Trong quá trình thực hiện phát hiện một số tiêu chí còn hơi non nên BCĐNTM xã yêu cầu dừng hoàn thành các tiêu chí mới để quay lại hoàn thiện các tiêu chí còn non. Bước vào năm 2019, BCĐ nông thôn mới xã Thiệu Long đã ra chỉ tiêu cho 3 thôn trên hoàn thiện về đích thôn NTM trong năm 2019, 3 thôn còn lại vẫn tiếp tục thực hiện các tiêu chí của thôn NTM. Sau quá trình tổ chức thực hiện, qua đánh giá từng tiêu chí ở 3 thôn, BCĐ xã đã hướng dẫn để các thôn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức họp dân để lấy ý kiến sự hài lòng của người dân ở các thôn đối với thôn đạt chuẩn NTM. Sau đó BCĐ xã tổ chức họp để đánh giá lại các tiêu chí ở từng thôn, nếu đạt tiêu chuẩn thì làm tờ trình lên BCĐ NTM của huyện để xem xét hồ sơ về kiểm tra công nhận.

Ngày 30/9 BCĐNTM huyện đã về kiểm tra đánh giá các tiêu chí của 3 thôn đều cơ bản đảm bảo 14 tiêu chí theo QĐ của UBND Tỉnh, thống nhất bỏ phiếu kín 3 thôn Minh Đức, Thành Đạt và Đông Lỗ đạt thôn NTM.

Để đạt được kết quả trên, theo đồng chí Lê Văn Bé – PBT – CTUBND xã Thiệu Long cho biết: đó là do ý thức tránh nhiệm của người dân về xây dựng NTM đã được nâng cao, chính vì xây dựng NTM nên cơ sở hạ tầng ở các thôn đã được khang trang sạch đẹp, đáp ứng được nhu câu về PTKT-XH, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cật chất tinh thần cho người dân; Hoàn thành XD thôn NTM cũng đã góp phần xây dựng được tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm hạn chế các tai tệ nạn xã hội trong thôn, đồng thời cảnh quan môi trường, nếp sống văn hóa mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2020 xã cũng quyết tâm phấn đấu chỉ đạo 3 thôn còn lại Phú Lai, Phú Hưng và Tiên Nông xây dựng hoàn thiện các tiêu chí để đạt thôn NTM, xã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao.
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)