Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
845
Tuần này:
41
Tháng này:
16930
Tất cả:
421052

Trao đổi kinh nghiệm: Thiệu Nguyên xây dựng xã NTM nâng cao

Ngày 07/05/2019 10:21:05

Thiệu Nguyên là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của huyện Thiệu Hóa. Sau hơn 1 năm về đích NTM có thể nhận thấy một cách rõ nét tinh thần quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc không ngừng thay đổi tích cực diện mạo nông thôn để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Về xã Thiệu Nguyên bây giờ những tuyến đường bê tông phong quang, sạch sẽ từ đường xã đến đường thôn xóm, ngõ xóm; những tuyến đường “xương cá”, đường ngõ vào nhà được chỉnh trang gọn gàng kèm theo những hàng rào cây xanh và hàng rào bằng các loại vật liệu khác đều được người dân tích cực thực hiện. Nhà cửa được nâng cấp, sửa chữa đạt chuẩn, các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt được xây dựng đảm bảo hợp vệ sinh. Kết quả đó thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân: không ngừng quyết tâm đổi mới và phát triển.

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với phóng viên chúng tôi đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBT – CTUBND xã Thiệu Nguyên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới để đạt xã NTM nâng cao, đồng chí đã nhấn mạnh về một số giải pháp đang được xã tích cực triển khai thực hiện để đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Thứ nhất,cần thiết phải khơi dậy tinh thần chủ động của người dân, phát huy tốt vai trò chủ thể của mình để đạt được những mục tiêu quan trọng: Thực hiện xây dựng thôn không “Không hộ nghèo, không mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, không vi phạm pháp luật, không có người mắc tệ nạn xã hội, không có đơn thư vượt cấp, trái pháp luật”; huy động kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư; tiếp tục nâng tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa, kết hợp xây dựng mô hình tuyến đường tự quản và nâng tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa; thực hiện nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn, 03 công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đường làng ngõ xóm, bảo vệ các công trình hạ tầng đã được đầu tư.

Thứ hai,cần thiết phải phát huy sự chủ động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn hoặc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã trong việc tích cực tham gia đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu (xi măng, cát sỏi,…), hỗ trợ máy móc để chung tay, góp sức cùng người dân hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Thứ ba,song song với việc triển khai thực hiện quyết liệt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ các chương trình dự án. Xã cần chủ động cân đối nguồn thu từ ngân sách xã để thực hiện xây dựng đối với các công trình hạ tầng cần sự đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước nhằm củng cố, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn.

Thứ tư,lộ trình và kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới cần được cụ thể hóa với nội dung nhiệm vụ chi tiết để phân công cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, phụ trách và cam kết trong thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu.

Với tinh thần quyết tâm của người dân và cách làm cụ thể được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Nguyên đã xác định thì mục tiêu tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao sẽ sớm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện hoàn thành.
Thanh Tuyên.

Trao đổi kinh nghiệm: Thiệu Nguyên xây dựng xã NTM nâng cao

Đăng lúc: 07/05/2019 10:21:05 (GMT+7)

Thiệu Nguyên là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của huyện Thiệu Hóa. Sau hơn 1 năm về đích NTM có thể nhận thấy một cách rõ nét tinh thần quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc không ngừng thay đổi tích cực diện mạo nông thôn để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Về xã Thiệu Nguyên bây giờ những tuyến đường bê tông phong quang, sạch sẽ từ đường xã đến đường thôn xóm, ngõ xóm; những tuyến đường “xương cá”, đường ngõ vào nhà được chỉnh trang gọn gàng kèm theo những hàng rào cây xanh và hàng rào bằng các loại vật liệu khác đều được người dân tích cực thực hiện. Nhà cửa được nâng cấp, sửa chữa đạt chuẩn, các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt được xây dựng đảm bảo hợp vệ sinh. Kết quả đó thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân: không ngừng quyết tâm đổi mới và phát triển.

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với phóng viên chúng tôi đồng chí Nguyễn Văn Thắng – PBT – CTUBND xã Thiệu Nguyên trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới để đạt xã NTM nâng cao, đồng chí đã nhấn mạnh về một số giải pháp đang được xã tích cực triển khai thực hiện để đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Thứ nhất,cần thiết phải khơi dậy tinh thần chủ động của người dân, phát huy tốt vai trò chủ thể của mình để đạt được những mục tiêu quan trọng: Thực hiện xây dựng thôn không “Không hộ nghèo, không mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, không vi phạm pháp luật, không có người mắc tệ nạn xã hội, không có đơn thư vượt cấp, trái pháp luật”; huy động kinh phí để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư; tiếp tục nâng tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa, kết hợp xây dựng mô hình tuyến đường tự quản và nâng tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa; thực hiện nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn, 03 công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đường làng ngõ xóm, bảo vệ các công trình hạ tầng đã được đầu tư.

Thứ hai,cần thiết phải phát huy sự chủ động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn hoặc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã trong việc tích cực tham gia đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu (xi măng, cát sỏi,…), hỗ trợ máy móc để chung tay, góp sức cùng người dân hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Thứ ba,song song với việc triển khai thực hiện quyết liệt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ các chương trình dự án. Xã cần chủ động cân đối nguồn thu từ ngân sách xã để thực hiện xây dựng đối với các công trình hạ tầng cần sự đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước nhằm củng cố, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn.

Thứ tư,lộ trình và kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới cần được cụ thể hóa với nội dung nhiệm vụ chi tiết để phân công cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, phụ trách và cam kết trong thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu.

Với tinh thần quyết tâm của người dân và cách làm cụ thể được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Nguyên đã xác định thì mục tiêu tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao sẽ sớm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện hoàn thành.
Thanh Tuyên.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)