Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
468
Hôm qua:
2968
Tuần này:
6503
Tháng này:
6503
Tất cả:
1474177

Xã Thiệu Nguyên đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Ngày 23/06/2020 07:48:44

Nhằm đưa các phong trào văn hóa cơ sở phát triển, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thiệu Nguyên đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng nhiều cách làm sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.

ádfd.jpg
Xác định phong trào là cuộc vận động lớn của Đảng mang tính toàn dân, toàn diện, tác động tích cực đến kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội của địa phương, do đó, hằng năm xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của huyện, tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào; xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn cụ thể... Đặc biệt, phong xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được triển khai lồng ghép cùng nhiều phong trào, nội dung hoạt động của các tổ chức, hội đoàn thể và trở thành một phong trào trọng tâm. Để có được kết quả đó, xã đã chỉ đạo các thôn, làng xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tới từng thôn, làng, từng hộ gia đình để Nhân dân biết và thực hiện. Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Nhờ thực hiện phong trào sôi nổi, hiệu quả ngay từ cơ sở nên toàn xã có 100% các thôn được công nhận đơn vị văn hóa; 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó, có 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Điển hình như thôn Nguyên Thành, nhiều năm nay, thôn được đánh giá là tiêu biểu trong các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Ông Tống Viết Bảy, bí thư chi bộ thôn cho biết, ban công tác mặt trận khu dân cư thôn đã phối hợp thường xuyên với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, chuyên đề để nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết về các chủ trương, đường lối, chính sách. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường. Từ những kết quả đã đạt được trong việc vận động Nhân dân thực hiện các phong trào nên thôn Nguyên Thành luôn có số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa cao. Năm 2019, thôn có trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và đạt khu dân cư văn hóa.
jvbitled.jpg

Không chỉ riêng thôn Nguyên Thành, mà hầu hết các thôn trên địa bàn xã Thiệu Nguyên đều quan tâm phát triển làng văn hóa, gia đình văn hóa. Cùng với đó, các thôn đã quan tâm, tạo điều kiện, tổ chức các giải thể thao, các giải văn nghệ để các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển, tạo sân chơi lành mạnh, tăng sự đoàn kết, yêu thương, gắn bó giữa người dân trong làng, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương. Đồng thời, vận động người dân thành lập và tham gia các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao. Các câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, vui tươi đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Để phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển sôi nổi, mạnh mẽ, xã đã chỉ đạo các thôn quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động Nhân dân, con em xa quê đóng góp để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, mua sắm các trang thiết bị cho các thôn, làng. Nhờ đó, đến nay toàn xã có 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao. Các thôn đều thành lập đội văn nghệ, thể thao. Kinh phí xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao cũng như kinh phí duy trì, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chủ yếu do Nhân dân chủ động đóng góp.
datled.jpg

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào đã thực sự lan tỏa, có chiều sâu và đi vào thực chất. Đặc biệt, việc thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào đã và đang góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành xã Thiệu Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Xã Thiệu Nguyên đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đăng lúc: 23/06/2020 07:48:44 (GMT+7)

Nhằm đưa các phong trào văn hóa cơ sở phát triển, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thiệu Nguyên đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng nhiều cách làm sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.

ádfd.jpg
Xác định phong trào là cuộc vận động lớn của Đảng mang tính toàn dân, toàn diện, tác động tích cực đến kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội của địa phương, do đó, hằng năm xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của huyện, tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào; xây dựng kế hoạch phát triển phong trào trong từng giai đoạn cụ thể... Đặc biệt, phong xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được triển khai lồng ghép cùng nhiều phong trào, nội dung hoạt động của các tổ chức, hội đoàn thể và trở thành một phong trào trọng tâm. Để có được kết quả đó, xã đã chỉ đạo các thôn, làng xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tới từng thôn, làng, từng hộ gia đình để Nhân dân biết và thực hiện. Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Nhờ thực hiện phong trào sôi nổi, hiệu quả ngay từ cơ sở nên toàn xã có 100% các thôn được công nhận đơn vị văn hóa; 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó, có 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Điển hình như thôn Nguyên Thành, nhiều năm nay, thôn được đánh giá là tiêu biểu trong các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Ông Tống Viết Bảy, bí thư chi bộ thôn cho biết, ban công tác mặt trận khu dân cư thôn đã phối hợp thường xuyên với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, chuyên đề để nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết về các chủ trương, đường lối, chính sách. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường. Từ những kết quả đã đạt được trong việc vận động Nhân dân thực hiện các phong trào nên thôn Nguyên Thành luôn có số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa cao. Năm 2019, thôn có trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và đạt khu dân cư văn hóa.
jvbitled.jpg

Không chỉ riêng thôn Nguyên Thành, mà hầu hết các thôn trên địa bàn xã Thiệu Nguyên đều quan tâm phát triển làng văn hóa, gia đình văn hóa. Cùng với đó, các thôn đã quan tâm, tạo điều kiện, tổ chức các giải thể thao, các giải văn nghệ để các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển, tạo sân chơi lành mạnh, tăng sự đoàn kết, yêu thương, gắn bó giữa người dân trong làng, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương. Đồng thời, vận động người dân thành lập và tham gia các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao. Các câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, vui tươi đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Để phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển sôi nổi, mạnh mẽ, xã đã chỉ đạo các thôn quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động Nhân dân, con em xa quê đóng góp để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, mua sắm các trang thiết bị cho các thôn, làng. Nhờ đó, đến nay toàn xã có 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao. Các thôn đều thành lập đội văn nghệ, thể thao. Kinh phí xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao cũng như kinh phí duy trì, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chủ yếu do Nhân dân chủ động đóng góp.
datled.jpg

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào đã thực sự lan tỏa, có chiều sâu và đi vào thực chất. Đặc biệt, việc thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào đã và đang góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành xã Thiệu Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT