Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1943
Hôm qua:
1473
Tuần này:
1943
Tháng này:
16747
Tất cả:
2215835

Xã Thiệu Châu ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đăng lúc: 04/04/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 01/4/2019 xã Thiệu Châu đã ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030….

Trong ngày đầu ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các điều tra viên xãtiến hành điều tra tại 03 địa bàn mẫu: thôn Thọ Sơn 2a, thôn Phú Văn và thôn Đắc Châu 2. Được biết xã Thiệu châu hiện có 1.096 hộ với 3.381 nhân khẩu. Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01-4-2019.

Để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 ở xã Thiệu Châu đạt kết quả cao, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở; mặt khác, các ban ngành liên quan và nhân dân tạo điều kiện để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác trong quá trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Lê Hương
Đài TT Thiệu Hóa

Xã Thiệu Châu ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đăng lúc: 04/04/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 01/4/2019 xã Thiệu Châu đã ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030….

Trong ngày đầu ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các điều tra viên xãtiến hành điều tra tại 03 địa bàn mẫu: thôn Thọ Sơn 2a, thôn Phú Văn và thôn Đắc Châu 2. Được biết xã Thiệu châu hiện có 1.096 hộ với 3.381 nhân khẩu. Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01-4-2019.

Để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 ở xã Thiệu Châu đạt kết quả cao, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở; mặt khác, các ban ngành liên quan và nhân dân tạo điều kiện để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác trong quá trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Lê Hương
Đài TT Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT