Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
97
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3114
Tháng này:
7908
Tất cả:
2744765

Ban chỉ đạo 94 huyện Thiệu Hóa tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2018

Đăng lúc: 24/12/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/12/2018, Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của huyện Thiệu Hóa(gọi tắt là Ban chỉ đạo 94 của huyện) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Thị Toán, PBTTT Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo 94 của huyện.

Năm 2018, Ban chỉ đạo 94 huyện Thiệu Hóa đã chủ động làm tốt tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, chống các quan điểm sai trái trong văn học- nghệ thuật, các trang mạng xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân, dư luận xã hội để định hướng, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả trong công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2018, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

IMG_3124.JPG

Đồng chí Đỗ Thị Toán - PBTTT Huyện ủy Phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Toán, PBTTT Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Năm 2019 và những năm tiếp theo, tình hình diễn biến hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp; quá trình phát triển kinh tế - xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh chính trị; vẫn còn một bộ phận nhân dân và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có nhận thức hạn chế, chưa nêu cao tinh thần cảnh giác..., chính vì vậy, Ban Chỉ đạo 94 của huyện cần tiếp tục tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34 của Ban Bí thư với tình hình cụ thể của huyện, đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) " gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII);Tập chung chỉ đạo Đài truyền thanh Huyện, xã thị trấn tích cực tuyên truyền khi có điểm nóng trên địa bàn, tăng thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh; Tăng cường conong tác nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết các vụ việc bức xúc trong nhân dân: Cát tặc, đất đai, chính sách an sinh xã hội; Tập chung chú trọng phát triển tổ cộng tác viên, tổ chuyên gia năm 2019 viết các tin bài tuyên truyền; Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết tốt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để nhân dân yên tâm chăm lo sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình.

Ban chỉ đạo 94 huyện Thiệu Hóa tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2018

Đăng lúc: 24/12/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 17/12/2018, Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của huyện Thiệu Hóa(gọi tắt là Ban chỉ đạo 94 của huyện) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Thị Toán, PBTTT Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo 94 của huyện.

Năm 2018, Ban chỉ đạo 94 huyện Thiệu Hóa đã chủ động làm tốt tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, chống các quan điểm sai trái trong văn học- nghệ thuật, các trang mạng xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân, dư luận xã hội để định hướng, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả trong công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2018, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

IMG_3124.JPG

Đồng chí Đỗ Thị Toán - PBTTT Huyện ủy Phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Toán, PBTTT Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Năm 2019 và những năm tiếp theo, tình hình diễn biến hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp; quá trình phát triển kinh tế - xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh chính trị; vẫn còn một bộ phận nhân dân và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có nhận thức hạn chế, chưa nêu cao tinh thần cảnh giác..., chính vì vậy, Ban Chỉ đạo 94 của huyện cần tiếp tục tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34 của Ban Bí thư với tình hình cụ thể của huyện, đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) " gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII);Tập chung chỉ đạo Đài truyền thanh Huyện, xã thị trấn tích cực tuyên truyền khi có điểm nóng trên địa bàn, tăng thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh; Tăng cường conong tác nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết các vụ việc bức xúc trong nhân dân: Cát tặc, đất đai, chính sách an sinh xã hội; Tập chung chú trọng phát triển tổ cộng tác viên, tổ chuyên gia năm 2019 viết các tin bài tuyên truyền; Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết tốt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để nhân dân yên tâm chăm lo sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT