Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát

Đăng lúc: 18/04/2021 (GMT+7)
100%

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chủ động tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đê án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội; tổ chức giám sát chuyên đề của Ban, cũng như giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát theo luật định…

Tại kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XIII đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định; trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - XH HĐND, cuối nhiệm kỳ Ban Kinh tế - XH có 04 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch ch­­ương trình hoạt động giám sát hằng năm của HĐND huyện, Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch và ch­ương trình giám sát ngay từ đầu năm. Nhiệm kỳ qua, Ban đã tổ chức đ­­ược 33 cuộc giám sát tại các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tập trung giám sát theo chuyên đề về các lĩnh vực được phân công phụ trách: Về lĩnh vực kinh tế, Ban tập trung giám sát công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, công tác quản lý đất đai, đê diều, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản. Về lĩnh vực VH-XH, Ban tập trung giám sát việc triển khai kế hoạch năm học, chất lượng dạy và học, công tác quản lý, phân bổ giáo viên, công tác thu chi các khoản đóng góp của học sinh, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác đào tạo nghề, xây dựng làng nghề, chất lư­ợng hoạt động của các làng, thôn, xã, cơ quan văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang và lễ hội, công tác vệ sinh môi tr­ường. Cùng với đó, Ban còn tổ chức giám sát Tài chính - Kế hoạch về việc phân bổ ngân sách Nhà nước, kiểm tra việc phê duyệt quyết toán ngân sách của các xã, thị trấn hàng năm. Sau mỗi cuộc giám sát, Ban đều ban hành Thông báo kết luận kịp thời gửi đến các đơn vị được giám sát, đồng thời thường xuyên đôn đốc các đơn vị được giám sát thực hiện đạt kết quả các nội dung Ban kiến nghị.

635872256.jpg

Một trong những hoạt động giám sát lĩnh vực văn hóa, xã hội của Ban kt-xh

Ban KT-XH đã thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Ban đã tập trung thẩm tra kỹ các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách và dự toán phân bổ ngân sách hàng năm, đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách... Nội dung các báo cáo kết quả thẩm tra của Ban đều thể hiện trí tuệ tập thể, phản ánh thái độ làm việc nghiêm túc, tiếp thu có chọn lọc ý kiến của cử tri để đề nghị các cơ quan trình nội dung với HĐND huyện làm rõ tính pháp lý, sự phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo đảm tính khả thi được HĐND huyện quyết nghị. Chất lượng các báo cáo kết quả thẩm tra của Ban ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ chính kiến của Ban khi đánh giá tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội. Đây là cơ sở giúp Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định chính xác những vấn đề quan trọng của địa phương.

635872257.jpg
Đ/c Đỗ Ngọc Luân, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tại xã Thiệu Chính

Công tác xem xét, thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân huyện luôn đảm bảo đúng quy trình, công khai, chu đáo, tỷ mỉ, thận trọng và khách quan. Nội dung thẩm tra đảm bảo tính thực tiễn và sự cần thiết của các văn bản; chú trọng các yếu tố như nghị quyết có thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân huyện không, nội dung trình có gì trái văn bản quy định của nhà nước, có gì mâu thuẫn với văn bản quy phạm pháp luật mà Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành theo thẩm quyền...

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức được 15 cuộc thẩm tra với 117 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp; xây dựng, ban hành 72 báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND huyện đảm bảo chất lượng và được các đại biểu dự họp đánh giá cao.

Thanh Mai

Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát

Đăng lúc: 18/04/2021 (GMT+7)
100%

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chủ động tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đê án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội; tổ chức giám sát chuyên đề của Ban, cũng như giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát theo luật định…

Tại kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện khóa XIII đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định; trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - XH HĐND, cuối nhiệm kỳ Ban Kinh tế - XH có 04 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch ch­­ương trình hoạt động giám sát hằng năm của HĐND huyện, Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch và ch­ương trình giám sát ngay từ đầu năm. Nhiệm kỳ qua, Ban đã tổ chức đ­­ược 33 cuộc giám sát tại các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tập trung giám sát theo chuyên đề về các lĩnh vực được phân công phụ trách: Về lĩnh vực kinh tế, Ban tập trung giám sát công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, công tác quản lý đất đai, đê diều, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản. Về lĩnh vực VH-XH, Ban tập trung giám sát việc triển khai kế hoạch năm học, chất lượng dạy và học, công tác quản lý, phân bổ giáo viên, công tác thu chi các khoản đóng góp của học sinh, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác đào tạo nghề, xây dựng làng nghề, chất lư­ợng hoạt động của các làng, thôn, xã, cơ quan văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang và lễ hội, công tác vệ sinh môi tr­ường. Cùng với đó, Ban còn tổ chức giám sát Tài chính - Kế hoạch về việc phân bổ ngân sách Nhà nước, kiểm tra việc phê duyệt quyết toán ngân sách của các xã, thị trấn hàng năm. Sau mỗi cuộc giám sát, Ban đều ban hành Thông báo kết luận kịp thời gửi đến các đơn vị được giám sát, đồng thời thường xuyên đôn đốc các đơn vị được giám sát thực hiện đạt kết quả các nội dung Ban kiến nghị.

635872256.jpg

Một trong những hoạt động giám sát lĩnh vực văn hóa, xã hội của Ban kt-xh

Ban KT-XH đã thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Ban đã tập trung thẩm tra kỹ các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách và dự toán phân bổ ngân sách hàng năm, đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách... Nội dung các báo cáo kết quả thẩm tra của Ban đều thể hiện trí tuệ tập thể, phản ánh thái độ làm việc nghiêm túc, tiếp thu có chọn lọc ý kiến của cử tri để đề nghị các cơ quan trình nội dung với HĐND huyện làm rõ tính pháp lý, sự phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo đảm tính khả thi được HĐND huyện quyết nghị. Chất lượng các báo cáo kết quả thẩm tra của Ban ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ chính kiến của Ban khi đánh giá tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội. Đây là cơ sở giúp Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định chính xác những vấn đề quan trọng của địa phương.

635872257.jpg
Đ/c Đỗ Ngọc Luân, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tại xã Thiệu Chính

Công tác xem xét, thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân huyện luôn đảm bảo đúng quy trình, công khai, chu đáo, tỷ mỉ, thận trọng và khách quan. Nội dung thẩm tra đảm bảo tính thực tiễn và sự cần thiết của các văn bản; chú trọng các yếu tố như nghị quyết có thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân huyện không, nội dung trình có gì trái văn bản quy định của nhà nước, có gì mâu thuẫn với văn bản quy phạm pháp luật mà Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành theo thẩm quyền...

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức được 15 cuộc thẩm tra với 117 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp; xây dựng, ban hành 72 báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND huyện đảm bảo chất lượng và được các đại biểu dự họp đánh giá cao.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT