Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
149
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3166
Tháng này:
7960
Tất cả:
2744817

Ban Pháp chế HĐND huyện khoá XIII giám sát tại xã Thiệu Lý

Đăng lúc: 20/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/11/2017, Ban pháp chế HĐND huyện khoá XIII đã có buổi làm việc giám sát tại xã Thiệu Lý về công tác tiếp công dân; khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị và công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật cuả HĐND, UBND. Về dự có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - TVHU - PCTHĐND huyện, đ /c Nguyễn Tiến Dũng TVHU- Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyệ .

Qua báo cáo của HĐND xã vcông tác tiếp công dân; khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật t tháng 01 đến tháng 11/2017 Đoàn Giám sát cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được xã thường xuyên tổ chức triển khai, phổ biến các luật và văn bản dưới luật liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân; sau buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã đều ban hành thông báo kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể cho công chức chuyên môn tham mưu cho chủ tịch UBND xã xem xét giải quyết đơn của công dân theo quy định pháp luật; công tác tiếp công dân được cập nhật, theo dõi và lưu sổ tiếp công dân theo quy định. Trong 11 tháng đầu năm 2017, xã đã tiếp công dân 111 lượt, với 12 đơn thư tiếp nhận là khiếu nại tố cáo, đ nghị, kiến nghị, phản ánh. Đến nay đã giải quyết xong 10/12 đơn (02 đơn không thuộc thẩm quyền).
Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đã trao đổi với lãnh đạo xã về việc tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân; chỉ ra một số mặt hạn chế, những bất cập còn tồn tại trong thời gian qua. Đoàn Giám sát cũng yêu cầu địa phương cần có giải pháp cụ thể hơn trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn của công dân trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn. Đồng thời tiếp tục rà soát các đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã để tập trung giải quyết; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng TVHU- CHủ nhiệm UBKT thay mặt Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND kiến nghị UBND xã Thiệu một số nội dung: Đối với công tác tiếp công dân cần có kế hoạch cụ thể, cần nâng cao hiệu quả chấtợng tiếp công dân, x lý đơn thư đamt bảo đúng quy định, rà soát lại đơn thư tồn đọng v đất đai; phân bổ kinh phí hỗ trợ cho cán bộ tham gia tiếp công dân; thông báo kết luận sau tiếp công dân phải quy định thời gian hoàn thành việc giải quyết đơn của công dân. Đối với công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn: Cần chú trọng đến việc phân loại đơn, thẩm quyền giải quyết đơn, xử lý đơn đúng quy định; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Hương

Ban Pháp chế HĐND huyện khoá XIII giám sát tại xã Thiệu Lý

Đăng lúc: 20/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/11/2017, Ban pháp chế HĐND huyện khoá XIII đã có buổi làm việc giám sát tại xã Thiệu Lý về công tác tiếp công dân; khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị và công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật cuả HĐND, UBND. Về dự có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - TVHU - PCTHĐND huyện, đ /c Nguyễn Tiến Dũng TVHU- Chủ nhiệm UBKT - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyệ .

Qua báo cáo của HĐND xã vcông tác tiếp công dân; khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật t tháng 01 đến tháng 11/2017 Đoàn Giám sát cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được xã thường xuyên tổ chức triển khai, phổ biến các luật và văn bản dưới luật liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân; sau buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã đều ban hành thông báo kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể cho công chức chuyên môn tham mưu cho chủ tịch UBND xã xem xét giải quyết đơn của công dân theo quy định pháp luật; công tác tiếp công dân được cập nhật, theo dõi và lưu sổ tiếp công dân theo quy định. Trong 11 tháng đầu năm 2017, xã đã tiếp công dân 111 lượt, với 12 đơn thư tiếp nhận là khiếu nại tố cáo, đ nghị, kiến nghị, phản ánh. Đến nay đã giải quyết xong 10/12 đơn (02 đơn không thuộc thẩm quyền).
Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đã trao đổi với lãnh đạo xã về việc tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân; chỉ ra một số mặt hạn chế, những bất cập còn tồn tại trong thời gian qua. Đoàn Giám sát cũng yêu cầu địa phương cần có giải pháp cụ thể hơn trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn của công dân trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn. Đồng thời tiếp tục rà soát các đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã để tập trung giải quyết; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng TVHU- CHủ nhiệm UBKT thay mặt Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND kiến nghị UBND xã Thiệu một số nội dung: Đối với công tác tiếp công dân cần có kế hoạch cụ thể, cần nâng cao hiệu quả chấtợng tiếp công dân, x lý đơn thư đamt bảo đúng quy định, rà soát lại đơn thư tồn đọng v đất đai; phân bổ kinh phí hỗ trợ cho cán bộ tham gia tiếp công dân; thông báo kết luận sau tiếp công dân phải quy định thời gian hoàn thành việc giải quyết đơn của công dân. Đối với công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn: Cần chú trọng đến việc phân loại đơn, thẩm quyền giải quyết đơn, xử lý đơn đúng quy định; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Hương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT