Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Đảng bộ Chính quyền đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 11/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/7/2021, Đảng bộ Chính quyền đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị, có đồng chí Đỗ Thế Bằng, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HDND huyện, Hoàng Trọng Cường, UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện, các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

toan canh.jpg
Toàn cành hội nghị
a phuc.jpg

đ/c Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Chính quyền khai mạc hội nghị

Trong 5 năm qua , Đảng ủy Chính quyền đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ nội dung của Chỉ thị 05; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập theo chuyên đề hằng năm với tỷ lệ 100% đảng viên tham gia. Chỉ đạo các Chi bộ tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng chi bộ. Các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động, trong đó chú trọng xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên, với các nội dung chủ yếu như xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, "gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ nhân dân", đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết hợp thúc hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với quy chế văn hóa công sở trong cơ quan.
Đảng ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với cong tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nhiệm, trở thành nề nếp, thường xuyên trong sinh hoạt của các chi bộ. Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

a lai.jpg
Đ/c Nguyễn Xuân Lai, UV BCH huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác lãnh đạo cảu Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Chi bộ, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

a cường.jpg

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Cường, UV BTV huyện Ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Chính quyền đã đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy Chính quyền cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, trọng tâm là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Đây mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nhân dân. Lãnh đạo các phòng chuyên môn chỉ đạo giám sát tinh thần chủ động, tự giác của cán bộ

Tăng cường tinh thần chủ động tự học, tự rèn luyện áp dụng vào chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh. Quan tâm công tác tổ chức cán bộ của các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Quan tâm hơn nữa các hoạt động của cơ quan, công đoàn, tạo sự gắn bó, đoàn kết thực sự trong cơ quan, xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh.

Nhân dịp này có 3 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.


tap the.jpg

cá nhan.jpg

Thanh MaiĐảng bộ Chính quyền đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 11/07/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 11/7/2021, Đảng bộ Chính quyền đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị, có đồng chí Đỗ Thế Bằng, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HDND huyện, Hoàng Trọng Cường, UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện, các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

toan canh.jpg
Toàn cành hội nghị
a phuc.jpg

đ/c Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Chính quyền khai mạc hội nghị

Trong 5 năm qua , Đảng ủy Chính quyền đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ nội dung của Chỉ thị 05; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập theo chuyên đề hằng năm với tỷ lệ 100% đảng viên tham gia. Chỉ đạo các Chi bộ tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng chi bộ. Các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động, trong đó chú trọng xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên, với các nội dung chủ yếu như xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, "gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ nhân dân", đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết hợp thúc hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với quy chế văn hóa công sở trong cơ quan.
Đảng ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với cong tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nhiệm, trở thành nề nếp, thường xuyên trong sinh hoạt của các chi bộ. Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

a lai.jpg
Đ/c Nguyễn Xuân Lai, UV BCH huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác lãnh đạo cảu Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Chi bộ, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

a cường.jpg

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Cường, UV BTV huyện Ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Chính quyền đã đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy Chính quyền cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, trọng tâm là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Đây mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nhân dân. Lãnh đạo các phòng chuyên môn chỉ đạo giám sát tinh thần chủ động, tự giác của cán bộ

Tăng cường tinh thần chủ động tự học, tự rèn luyện áp dụng vào chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh. Quan tâm công tác tổ chức cán bộ của các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Quan tâm hơn nữa các hoạt động của cơ quan, công đoàn, tạo sự gắn bó, đoàn kết thực sự trong cơ quan, xây dựng Đảng bộ cơ quan vững mạnh.

Nhân dịp này có 3 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.


tap the.jpg

cá nhan.jpg

Thanh Mai0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT