Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở

Đăng lúc: 03/06/2021 (GMT+7)
100%

Bằng các giải pháp căn cơ và cách làm quyết liệt, những năm gần đây, các cấp ủy đảng huyện Thiệu Hóa đã thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sát cơ sở. Nhờ đó mà năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội đã thu được những kết quả mới.

177d2200253t13066l0.jpg
Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đánh giá hiệu quả mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hậu ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Thiệu Hóa.

Trở lại Thiệu Giao vào những ngày cuối tháng 5, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt của một xã thuần nông. Cuộc sống ấm no lan tỏa khắp làng trên, xóm dưới với không khí nhộn nhịp, hối hả thu hoạch lúa đông xuân của người dân địa phương. Kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ theo quy chuẩn nông thôn mới. Thành quả đó khẳng định vai trò và những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng từ xã đến cơ sở.

Đảng bộ xã hiện có 11 chi bộ với 199 đảng viên. Cùng với chăm lo công tác lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ban chấp hành (BCH) đảng bộ xã còn thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, bằng việc đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện các quy định nêu gương. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ. Từ chỗ bám sát cơ sở, các đồng chí đảng ủy viên được giao nhiệm vụ đã kịp thời lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đề xuất với đảng ủy những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Lê Đăng Cường, bí thư đảng ủy xã phấn khởi cho biết: “Những năm gần đây, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã được thể hiện rõ nét qua các nghị quyết được ban hành. Từ thực tiễn ở địa phương, nhiều vấn đề quan trọng xuất phát từ những lợi ích thiết thực của người dân đã được tập thể BCH đảng bộ xã bàn bạc, xây dựng thành nghị quyết với tính khả thi cao. Nghị quyết chuyên đề số 14/NQ-ĐU, ngày 26-4-2017 của BCH đảng bộ xã về công tác vận động Nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, là một trong những nghị quyết thể hiện “ý Đảng hợp lòng dân”, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng”.

Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề số 14/NQ-ĐU, UBND xã đã xây dựng Đề án chuyển đổi ruộng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong 2 năm (2017 và 2018), xã đã tập trung chỉ đạo, vận động được 1.850 hộ dân tham gia chuyển đổi ruộng đất, với diện tích 380 ha. Sau chuyển đổi ruộng đất, toàn xã đã giảm từ 5.769 thửa xuống còn 569 thửa, trung bình mỗi thửa khoảng 0,7 ha, thửa lớn nhất là 3,5 ha. “Công tác chuyển đổi ruộng đất ở Thiệu Giao đã mang lại hiệu quả rõ nét. Ruộng đất được tích tụ, các cánh đồng mẫu lớn ra đời và giao thông, thủy lợi được đầu tư tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Nhờ vậy, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác được nâng lên hơn 75 triệu đồng” - bí thư đảng ủy xã đánh giá.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Đồng thời, xây dựng 3 chương trình trọng tâm, nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu đã đề ra, cũng như đưa Thiệu Hóa trở thành huyện khá vào năm 2025 và đến năm 2030 đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Với tinh thần chung là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nên khi bắt tay thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Ðảng bộ huyện xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và tăng cường chế độ tiếp xúc ở cơ sở. Theo đó, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BCH Ðảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng mạnh về cơ sở để vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vừa kịp thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đáng nói hơn, sau các buổi làm việc, kiểm tra của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, thì Văn phòng Huyện ủy đều ra thông báo kết luận, nêu rõ những nhiệm vụ cần làm ngay đối với cấp ủy cơ sở.

Xác định thị trấn Thiệu Hóa có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển chung của huyện, tháng 3-2021 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã về làm việc với đảng ủy thị trấn. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Một trong những hạn chế đó là định hướng mục tiêu trọng tâm cho phát triển chưa rõ nét; diện mạo, kiến trúc đô thị chậm thay đổi, phát triển chưa đồng bộ giữa các khu vực, chưa có các công trình với kiến trúc đẹp tạo điểm nhấn. Để thị trấn Thiệu Hóa phát triển, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, quy mô lớn và giá trị cao. Mặt khác, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho việc chỉnh trang bộ mặt đô thị để thị trấn Thiệu Hóa đẹp hơn, văn minh hơn...

Bên cạnh đó, sự đổi mới phương thức lãnh đạo của ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa còn thể hiện ở việc phân công từng đồng chí trong BCH Ðảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực, đảng bộ, các chi bộ, trực thuộc. Đây cũng được xem là giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ sở và đề cao trách nhiệm cá nhân. Song song với đó, BCH Đảng bộ huyện cũng sớm hoàn thiện và các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, như: Nghị quyết số 05-NQ/HU về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Huyện ủy Thiệu Hóa cũng chỉ đạo UBND huyện xây dựng các đề án để triển khai tổ thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025.

Với việc đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng huyện Thiệu Hóa đang tạo ra những kết quả nổi bật trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Đây chính là những bước tiến vững chắc sớm đưa Thiệu Hóa trở thành huyện khá vào cuối nhiệm kỳ và đến năm 2030 đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

NGUỒN BÁO THANH HÓA

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở

Đăng lúc: 03/06/2021 (GMT+7)
100%

Bằng các giải pháp căn cơ và cách làm quyết liệt, những năm gần đây, các cấp ủy đảng huyện Thiệu Hóa đã thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sát cơ sở. Nhờ đó mà năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội đã thu được những kết quả mới.

177d2200253t13066l0.jpg
Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đánh giá hiệu quả mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hậu ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Thiệu Hóa.

Trở lại Thiệu Giao vào những ngày cuối tháng 5, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt của một xã thuần nông. Cuộc sống ấm no lan tỏa khắp làng trên, xóm dưới với không khí nhộn nhịp, hối hả thu hoạch lúa đông xuân của người dân địa phương. Kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ theo quy chuẩn nông thôn mới. Thành quả đó khẳng định vai trò và những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng từ xã đến cơ sở.

Đảng bộ xã hiện có 11 chi bộ với 199 đảng viên. Cùng với chăm lo công tác lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ban chấp hành (BCH) đảng bộ xã còn thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, bằng việc đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện các quy định nêu gương. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ. Từ chỗ bám sát cơ sở, các đồng chí đảng ủy viên được giao nhiệm vụ đã kịp thời lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đề xuất với đảng ủy những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Lê Đăng Cường, bí thư đảng ủy xã phấn khởi cho biết: “Những năm gần đây, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã được thể hiện rõ nét qua các nghị quyết được ban hành. Từ thực tiễn ở địa phương, nhiều vấn đề quan trọng xuất phát từ những lợi ích thiết thực của người dân đã được tập thể BCH đảng bộ xã bàn bạc, xây dựng thành nghị quyết với tính khả thi cao. Nghị quyết chuyên đề số 14/NQ-ĐU, ngày 26-4-2017 của BCH đảng bộ xã về công tác vận động Nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, là một trong những nghị quyết thể hiện “ý Đảng hợp lòng dân”, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng”.

Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề số 14/NQ-ĐU, UBND xã đã xây dựng Đề án chuyển đổi ruộng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong 2 năm (2017 và 2018), xã đã tập trung chỉ đạo, vận động được 1.850 hộ dân tham gia chuyển đổi ruộng đất, với diện tích 380 ha. Sau chuyển đổi ruộng đất, toàn xã đã giảm từ 5.769 thửa xuống còn 569 thửa, trung bình mỗi thửa khoảng 0,7 ha, thửa lớn nhất là 3,5 ha. “Công tác chuyển đổi ruộng đất ở Thiệu Giao đã mang lại hiệu quả rõ nét. Ruộng đất được tích tụ, các cánh đồng mẫu lớn ra đời và giao thông, thủy lợi được đầu tư tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Nhờ vậy, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác được nâng lên hơn 75 triệu đồng” - bí thư đảng ủy xã đánh giá.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Đồng thời, xây dựng 3 chương trình trọng tâm, nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu đã đề ra, cũng như đưa Thiệu Hóa trở thành huyện khá vào năm 2025 và đến năm 2030 đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Với tinh thần chung là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nên khi bắt tay thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Ðảng bộ huyện xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và tăng cường chế độ tiếp xúc ở cơ sở. Theo đó, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BCH Ðảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng mạnh về cơ sở để vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vừa kịp thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đáng nói hơn, sau các buổi làm việc, kiểm tra của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, thì Văn phòng Huyện ủy đều ra thông báo kết luận, nêu rõ những nhiệm vụ cần làm ngay đối với cấp ủy cơ sở.

Xác định thị trấn Thiệu Hóa có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển chung của huyện, tháng 3-2021 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã về làm việc với đảng ủy thị trấn. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Một trong những hạn chế đó là định hướng mục tiêu trọng tâm cho phát triển chưa rõ nét; diện mạo, kiến trúc đô thị chậm thay đổi, phát triển chưa đồng bộ giữa các khu vực, chưa có các công trình với kiến trúc đẹp tạo điểm nhấn. Để thị trấn Thiệu Hóa phát triển, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, quy mô lớn và giá trị cao. Mặt khác, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho việc chỉnh trang bộ mặt đô thị để thị trấn Thiệu Hóa đẹp hơn, văn minh hơn...

Bên cạnh đó, sự đổi mới phương thức lãnh đạo của ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa còn thể hiện ở việc phân công từng đồng chí trong BCH Ðảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực, đảng bộ, các chi bộ, trực thuộc. Đây cũng được xem là giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ sở và đề cao trách nhiệm cá nhân. Song song với đó, BCH Đảng bộ huyện cũng sớm hoàn thiện và các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, như: Nghị quyết số 05-NQ/HU về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Huyện ủy Thiệu Hóa cũng chỉ đạo UBND huyện xây dựng các đề án để triển khai tổ thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025.

Với việc đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng huyện Thiệu Hóa đang tạo ra những kết quả nổi bật trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Đây chính là những bước tiến vững chắc sớm đưa Thiệu Hóa trở thành huyện khá vào cuối nhiệm kỳ và đến năm 2030 đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

NGUỒN BÁO THANH HÓA

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT