Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đăng lúc: 13/09/2019 (GMT+7)
100%

Để Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Thị trấn liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà đã đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo nhân dân trong thị trấn phát triển kinh tế, xã hội.

Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà hiện có 529 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, trong đó 6 chi bộ tiểu khu và 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ HTX. Xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ngoài triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên để việc cụ thể hóa vào thực tế, Đảng bộ Thị trấn còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xã hội tại cơ sở; luôn tự rèn luyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong quá trình công tác...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vạn Hà chia sẻ: Một trong những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng của Thị trấn trước đây là do trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong xã còn hạn chế; tuổi đời bình quân khá cao.Do đó, việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tế còn khá lúng túng; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả chưa cao. Đên nay, sau khi thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy Thị trấn đã đưa ra những giải pháp về việc sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ cán bộ, trong đó, chú trọng công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ; chọn những người có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc để đảm nhận những chức vụ chủ chốt ở các Tiểu Khu, các đoàn thể.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc còn chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng bằng cách đưa các chuyên đề của Thị trấn vào sinh hoạt ở các Chi bộ, trong đó thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Cùng với đó, Đảng ủy Thị trấn đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ về dự các buổi sinh hoạt của chi bộ và các cuộc họp dân ở Tiểu khu để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và trong các hoạt động, phong trào ở địa phương.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Đảng ủy Thị trấn luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung vào đối tượng là ĐVTN, dân quân tự vệ và phụ nữ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đối tượng Đảng và xem xét đề nghị cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới đều có trình độ Đại Học. Thực tế cho thấy, các đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các hoạt động tại cơ sở. Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng bộ xã đã chủ động rà soát và cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, gắn với công tác quy hoạch cán bộ của Thị trấn. Hiện nay, Đảng bộ thị trấn có 3 đồng chí đang học Đại Học, 3 đồng chí đang học Trung cấp LLCT; hơn 70% số cán bộ, Đảng viên có trình độ chuyên môn Đại Học; 99% cán bộ công chức có trình độ Đại Học và 100% cán bộ Tiểu khu có trình độ văn hóa THCS trở lên.

Thời gian tới, Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với từng Chi bộ cơ sở trong công tác xây dựng Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng lãnh đạo nhân dân trong Thị trấn Vạn Hà để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra Đảng ủy Thị trấn tiếp tục duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh Tuyên

Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đăng lúc: 13/09/2019 (GMT+7)
100%

Để Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Thị trấn liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà đã đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo nhân dân trong thị trấn phát triển kinh tế, xã hội.

Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà hiện có 529 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc, trong đó 6 chi bộ tiểu khu và 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ HTX. Xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ngoài triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên để việc cụ thể hóa vào thực tế, Đảng bộ Thị trấn còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xã hội tại cơ sở; luôn tự rèn luyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong quá trình công tác...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vạn Hà chia sẻ: Một trong những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng của Thị trấn trước đây là do trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong xã còn hạn chế; tuổi đời bình quân khá cao.Do đó, việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tế còn khá lúng túng; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả chưa cao. Đên nay, sau khi thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy Thị trấn đã đưa ra những giải pháp về việc sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ cán bộ, trong đó, chú trọng công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ; chọn những người có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc để đảm nhận những chức vụ chủ chốt ở các Tiểu Khu, các đoàn thể.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc còn chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng bằng cách đưa các chuyên đề của Thị trấn vào sinh hoạt ở các Chi bộ, trong đó thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Cùng với đó, Đảng ủy Thị trấn đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ về dự các buổi sinh hoạt của chi bộ và các cuộc họp dân ở Tiểu khu để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và trong các hoạt động, phong trào ở địa phương.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Đảng ủy Thị trấn luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung vào đối tượng là ĐVTN, dân quân tự vệ và phụ nữ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đối tượng Đảng và xem xét đề nghị cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới đều có trình độ Đại Học. Thực tế cho thấy, các đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các hoạt động tại cơ sở. Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng bộ xã đã chủ động rà soát và cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, gắn với công tác quy hoạch cán bộ của Thị trấn. Hiện nay, Đảng bộ thị trấn có 3 đồng chí đang học Đại Học, 3 đồng chí đang học Trung cấp LLCT; hơn 70% số cán bộ, Đảng viên có trình độ chuyên môn Đại Học; 99% cán bộ công chức có trình độ Đại Học và 100% cán bộ Tiểu khu có trình độ văn hóa THCS trở lên.

Thời gian tới, Đảng bộ Thị trấn Vạn Hà tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với từng Chi bộ cơ sở trong công tác xây dựng Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng lãnh đạo nhân dân trong Thị trấn Vạn Hà để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra Đảng ủy Thị trấn tiếp tục duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh Tuyên
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT