Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
80
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3097
Tháng này:
7891
Tất cả:
2744748

Đảng bộ xã Thiệu Giang tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Đăng lúc: 17/11/2017 (GMT+7)
100%

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thiệu Giang đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đảng bộ xã Thiệu Giang hiện có 315 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ trường học, 8 chi bộ thôn. Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất, do vậy hàng năm Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào đạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm. Đi đôi với đó, chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao KHKT, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung tạo thành hàng hóa. Nhờ vậy nên năng xuất lúa cả năm trên địa bàn xã đạt 140 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 6.855 tấn.
Để thực hiện có hiệu quả và nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, phân công các đồng chí trong BCH phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mở rộng diện tích cây công nghiệp như: Ớt xuất khẩu để tăng thu nhập cho người dân. Chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn ở NHCS và NHNN&PTNT, hiện nay tổng dư nợ của 2 ngân hàng là 24,4 tỷ đồng. Từ việc lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện và phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Hiện toàn xã có trên 100 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 130triệu đồng/năm, điển hình như hộ gia đình anh Nguyễn Văn Chinh ở thôn Đường Thôn, hộ anh Lê Hữu Việt ở thôn Hưng Lâm, hộ anh Phạm Văn Hải ở thôn Đa Lộc… Từ đó đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2016 lên 29 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7% năm 2018.
Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Thiệu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn dần được nâng lên, người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, xã Triệu Giang đã tập trung xây dựng Trường THCS 2 tầng, 8 phòng học với tổng trị giá 3,3 tỷ đồng. Tiếp tục huy động sức dân tập trung xây dựng 3,5 km đường giao thông nông thôn ở 8 thôn, cùng với đó tiếp tục thực hiện đậy nắp rãnh thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường; Xây dựng mới 1,4 km kênh mương Nội đồng, với tổng số vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ đồng. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, tập trung xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2017-2022 và định hướng đến năm 2030, gắn với Triển khai thực hiện nghị quyết 06 và đề án 01 của huyện về chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để đảm bảo trong quy hoạch. Đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất trước mắt, vừa đáp ứng chiến lược lâu dài trong quy hoạch phát triển thị trấn Thiệu Giang sau này. Đối với tiểu thủ công nghiệp xã tập trung xây dựng khu trung tâm xã Thành Trung tâm thương mại Trọng tâm là tu sửa nâng cấp chợ cũ với trị giá 170 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tiếp tục tạo điều kiện chính sách về đất đai và môi trường kinh doanh cho các hộ, gắn với đẩy mạnh vai trò dịch vụ của hợp tác xã trong việc đảm bảo giống vật tư phân bón cho nhân dân. Năm 2017 ước tính giá trị dịch vụ thương mại đạt 27 tỷ đồng. Liên kết với doanh nghiệp mì quảng đào tạo cho 100 lao động làm mây xiên khói với thu nhập ổn định khoảng từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng…

Để tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đồng chí Lê Công Minh chia sẻ: "Đạt được những kết quả khả quan như trên Đảng bộ xã đã bám sát nghị quyết Đại Hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, để cụ thể hóa về chủ chương kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với chính quyền trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch trong quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đối với cấp ủy các chi bộ và đối với cá nhân được phân công đảm nhiệm trong tham mưu hoặc phụ trách các lĩnh vực phát triển kinh tế. Kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo; Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lãnh đạo quản lý để tập chung trí tuệ, kinh nghiệm, tiềm năng của Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong quá trình phát triển KT-XH; Làm tốt công tác thu đua khen thưởng để nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân, nhằm tạo được sự lan tỏa trong quá trình phát triển kinh tế".

23633431_885973374899912_6701180_o.jpg
Đồng chí: Lê Công Minh - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Giang

Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của xã Thiệu Giang đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, mong rằng kinh tế xã hội của xã sẽ ngày càng phát triển để xã đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh huyện

Đảng bộ xã Thiệu Giang tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Đăng lúc: 17/11/2017 (GMT+7)
100%

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thiệu Giang đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đảng bộ xã Thiệu Giang hiện có 315 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ trường học, 8 chi bộ thôn. Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất, do vậy hàng năm Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào đạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm. Đi đôi với đó, chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao KHKT, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung tạo thành hàng hóa. Nhờ vậy nên năng xuất lúa cả năm trên địa bàn xã đạt 140 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 6.855 tấn.
Để thực hiện có hiệu quả và nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, phân công các đồng chí trong BCH phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mở rộng diện tích cây công nghiệp như: Ớt xuất khẩu để tăng thu nhập cho người dân. Chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn ở NHCS và NHNN&PTNT, hiện nay tổng dư nợ của 2 ngân hàng là 24,4 tỷ đồng. Từ việc lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện và phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Hiện toàn xã có trên 100 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 130triệu đồng/năm, điển hình như hộ gia đình anh Nguyễn Văn Chinh ở thôn Đường Thôn, hộ anh Lê Hữu Việt ở thôn Hưng Lâm, hộ anh Phạm Văn Hải ở thôn Đa Lộc… Từ đó đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2016 lên 29 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7% năm 2018.
Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Thiệu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn dần được nâng lên, người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, xã Triệu Giang đã tập trung xây dựng Trường THCS 2 tầng, 8 phòng học với tổng trị giá 3,3 tỷ đồng. Tiếp tục huy động sức dân tập trung xây dựng 3,5 km đường giao thông nông thôn ở 8 thôn, cùng với đó tiếp tục thực hiện đậy nắp rãnh thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường; Xây dựng mới 1,4 km kênh mương Nội đồng, với tổng số vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ đồng. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, tập trung xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2017-2022 và định hướng đến năm 2030, gắn với Triển khai thực hiện nghị quyết 06 và đề án 01 của huyện về chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để đảm bảo trong quy hoạch. Đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất trước mắt, vừa đáp ứng chiến lược lâu dài trong quy hoạch phát triển thị trấn Thiệu Giang sau này. Đối với tiểu thủ công nghiệp xã tập trung xây dựng khu trung tâm xã Thành Trung tâm thương mại Trọng tâm là tu sửa nâng cấp chợ cũ với trị giá 170 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tiếp tục tạo điều kiện chính sách về đất đai và môi trường kinh doanh cho các hộ, gắn với đẩy mạnh vai trò dịch vụ của hợp tác xã trong việc đảm bảo giống vật tư phân bón cho nhân dân. Năm 2017 ước tính giá trị dịch vụ thương mại đạt 27 tỷ đồng. Liên kết với doanh nghiệp mì quảng đào tạo cho 100 lao động làm mây xiên khói với thu nhập ổn định khoảng từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng…

Để tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đồng chí Lê Công Minh chia sẻ: "Đạt được những kết quả khả quan như trên Đảng bộ xã đã bám sát nghị quyết Đại Hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, để cụ thể hóa về chủ chương kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với chính quyền trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch trong quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đối với cấp ủy các chi bộ và đối với cá nhân được phân công đảm nhiệm trong tham mưu hoặc phụ trách các lĩnh vực phát triển kinh tế. Kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo; Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lãnh đạo quản lý để tập chung trí tuệ, kinh nghiệm, tiềm năng của Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong quá trình phát triển KT-XH; Làm tốt công tác thu đua khen thưởng để nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân, nhằm tạo được sự lan tỏa trong quá trình phát triển kinh tế".

23633431_885973374899912_6701180_o.jpg
Đồng chí: Lê Công Minh - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Giang

Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của xã Thiệu Giang đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, mong rằng kinh tế xã hội của xã sẽ ngày càng phát triển để xã đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh huyện

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT