Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
130
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3147
Tháng này:
7941
Tất cả:
2744798

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Đăng lúc: 02/03/2020 (GMT+7)
100%

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc hiện có 280 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, 100% các chi bộ trực thuộc, cấp ủy viên và toàn thể đảng viên, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đến việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nội dung tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong các đợt sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ, đoàn thể đều có nội dung kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đảng viên, hội viên đã nâng cao được nhận thức; đồng thời đóng góp ý kiến về những mặt hạn chế nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên phát huy tốt hơn nữa những kết quả trong học tập và làm theo Bác. Qua đánh giá, các cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nêu gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Đặc biệt, thời gian qua, cán bộ, đảng viên xã Thiệu Ngọc đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của xã, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, đảng ủy xã đã chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, để mọi người dân học tập và làm theo. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế.

Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác... Toàn xã hiện chuyển đổi được hơn 30 ha diện tích đất kém hiệu quả sang mô hình lúa cá; 4 mô hình trang trại, gia trại hàng năm cho thu nhập cao. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc còn có chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ. Đến nay, trên địa bàn xã có hơn 20 cơ sở sản xuất nhỏ. Trong xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí; đồng thời vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia. Từ tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đồng thuận và cùng chung tay thực hiện, nhất là trong việc chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất cho việc làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn... Nhờ đó, đến nay xã đã bê tông hóa 100% đường giao thông liên thôn, xóm; 70% giao thông nội đồng được cứng hóa; 70% kênh mương được kiên cố hóa, bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho sản xuất; cuối tháng 9/2019, xã Thiệu Ngọc đã hoàn thành xây dựng NTM với 19/19 tiêu chí. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt 40,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,65%.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nghiêm túc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc. Đồng thời kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Thanh Tuyên

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Đăng lúc: 02/03/2020 (GMT+7)
100%

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc đã phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ xã Thiệu Ngọc hiện có 280 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, 100% các chi bộ trực thuộc, cấp ủy viên và toàn thể đảng viên, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đến việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và nội dung tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong các đợt sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ, đoàn thể đều có nội dung kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đảng viên, hội viên đã nâng cao được nhận thức; đồng thời đóng góp ý kiến về những mặt hạn chế nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên phát huy tốt hơn nữa những kết quả trong học tập và làm theo Bác. Qua đánh giá, các cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nêu gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Đặc biệt, thời gian qua, cán bộ, đảng viên xã Thiệu Ngọc đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của xã, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, đảng ủy xã đã chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, để mọi người dân học tập và làm theo. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế.

Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác... Toàn xã hiện chuyển đổi được hơn 30 ha diện tích đất kém hiệu quả sang mô hình lúa cá; 4 mô hình trang trại, gia trại hàng năm cho thu nhập cao. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc còn có chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ. Đến nay, trên địa bàn xã có hơn 20 cơ sở sản xuất nhỏ. Trong xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí; đồng thời vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia. Từ tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đồng thuận và cùng chung tay thực hiện, nhất là trong việc chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất cho việc làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn... Nhờ đó, đến nay xã đã bê tông hóa 100% đường giao thông liên thôn, xóm; 70% giao thông nội đồng được cứng hóa; 70% kênh mương được kiên cố hóa, bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho sản xuất; cuối tháng 9/2019, xã Thiệu Ngọc đã hoàn thành xây dựng NTM với 19/19 tiêu chí. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt 40,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,65%.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nghiêm túc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc. Đồng thời kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT