Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
148
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3165
Tháng này:
7959
Tất cả:
2744816

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đăng lúc: 04/12/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 23/ 11/ 2018, tại hội trường Tầng 2 UBND huyện và 5 điểm cầu trực tuyến ở các xã Thiệu Chính, Thiệu Châu, Thiệu Tiến, Thiệu Hợp và Thị trấn Vạn Hà đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Tại điểm cầu huyện Thiệu Hóa có đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV – Bí thư huyện ủy – CTHĐND huyện, Các đồng chí trong BTV huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên; Uỷ viên UBKT Huyện uỷ; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện; Trưởng, phó các ban HĐND; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Văn Hưu.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV – Bí thư Huyện ủy – CTHĐND huyện đề nghị, các đảng viên tham dự Hội nghị trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị và mỗi đảng viên thực hiện Nghị quyết của Đảng hiệu quả và thiết thực.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36 củaTW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08 của TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Kết luận hội nghị học tập quán triệt nghị quyết đồng chí Hoàng Văn Toản nhấn mạnh: Sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Đảng trực thuộc cần tổ chức quán triệt tới các Đảng viên về nghị quyết trung ương 8 khóa 12, đồng thời, hướng dẫn các đảng viên viết bản thu hoạch các nhân. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình.

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đăng lúc: 04/12/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 23/ 11/ 2018, tại hội trường Tầng 2 UBND huyện và 5 điểm cầu trực tuyến ở các xã Thiệu Chính, Thiệu Châu, Thiệu Tiến, Thiệu Hợp và Thị trấn Vạn Hà đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Tại điểm cầu huyện Thiệu Hóa có đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV – Bí thư huyện ủy – CTHĐND huyện, Các đồng chí trong BTV huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên; Uỷ viên UBKT Huyện uỷ; Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng, phó các đoàn thể cấp huyện; Trưởng, phó các ban HĐND; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Văn Hưu.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Toản – TUV – Bí thư Huyện ủy – CTHĐND huyện đề nghị, các đảng viên tham dự Hội nghị trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị và mỗi đảng viên thực hiện Nghị quyết của Đảng hiệu quả và thiết thực.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36 củaTW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08 của TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Kết luận hội nghị học tập quán triệt nghị quyết đồng chí Hoàng Văn Toản nhấn mạnh: Sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Đảng trực thuộc cần tổ chức quán triệt tới các Đảng viên về nghị quyết trung ương 8 khóa 12, đồng thời, hướng dẫn các đảng viên viết bản thu hoạch các nhân. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT