Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1495
Hôm qua:
2137
Tuần này:
1495
Tháng này:
46738
Tất cả:
827647

Huyện Thiệu Hóa bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban chấp hành Đảng Bộ, BTV huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Thiệu Hóa 2020 - 2025, 2021 - 2026

Ngày 26/08/2019 06:51:20

Sau gần 2 tháng học tập, 69 học viên của lớp học đã được hoàn thành 21 chuyên đề 21 chuyên đề với 03 nhóm kiến thức, bao gồm: Nhóm kiến thức về chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhóm kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực: về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp; cách mạng công nghiệp 4.0; về dân tộc, tôn giáo, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo; Nhóm kiến thức rèn luyện phong cách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý: tư duy và tầm nhìn, văn hóa chính trị; quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quản lý; kỹ năng lãnh đạo xử lý tình huống chính trị, xung đột xã hội….
Ngoài việc học tập các chuyên đề, lớp học còn tổ chức nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh; khu kinh tế Nghi Sơn. Từ kiến thức được học, 100% học viên đã viết bài thu hoạch và đề án cuối khóa với nhiều nội dung gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và trường Chính trị tỉnh, các đề án đều có giá trị thực tiễn cao, có khả năng ứng dụng vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100%họcviên đạt khá giỏi trở lên; trong đó có 3họcviên đạt xuất sắc, 66họcviên đạt loại khá, giỏi.

Huyện Thiệu Hóa bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban chấp hành Đảng Bộ, BTV huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Thiệu Hóa 2020 - 2025, 2021 - 2026

Đăng lúc: 26/08/2019 06:51:20 (GMT+7)

Sau gần 2 tháng học tập, 69 học viên của lớp học đã được hoàn thành 21 chuyên đề 21 chuyên đề với 03 nhóm kiến thức, bao gồm: Nhóm kiến thức về chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhóm kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực: về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp; cách mạng công nghiệp 4.0; về dân tộc, tôn giáo, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo; Nhóm kiến thức rèn luyện phong cách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý: tư duy và tầm nhìn, văn hóa chính trị; quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quản lý; kỹ năng lãnh đạo xử lý tình huống chính trị, xung đột xã hội….
Ngoài việc học tập các chuyên đề, lớp học còn tổ chức nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh; khu kinh tế Nghi Sơn. Từ kiến thức được học, 100% học viên đã viết bài thu hoạch và đề án cuối khóa với nhiều nội dung gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Thiệu Hóa và trường Chính trị tỉnh, các đề án đều có giá trị thực tiễn cao, có khả năng ứng dụng vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100%họcviên đạt khá giỏi trở lên; trong đó có 3họcviên đạt xuất sắc, 66họcviên đạt loại khá, giỏi.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)