Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Thiệu Châu dân đồng lòng thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Đăng lúc: 24/05/2019 (GMT+7)
100%

Thiệu Châu là 1 trong 6 xã nằm trong danh dách sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thiệu Hóa thực hiện trong năm 2019. Hiện nay cấp ủy, chính quyền xã đang thực hiện các bước theo đề án và quy trình hướng dẫn của huyện, người dân thì đồng lòng hưởng ứng.

Xã Thiệu Châu có diện tích tự nhiên 344,19 ha, dân số 3.381 người, thiếu cả 2 tiêu chí của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Theo đề án của huyện, trong năm 2019, Huyện Thiệu Hóa sẽ thực hiện sáp nhập xã Thiệu Tân với xã Thiệu Châu, thành lập một xã mới có tên là Tân Châu.
thieu chau.jpg

Sau khi sáp nhập, xã Tân châu mới có 441 người. Tổng số cán bộ 20, công chức 19 người, như vậy sẽ dôi dư 16 người. Trong đó, số cán bộ về hưu hoặc đủ điều kiện về hưu trước tuổi 3 người. Người hoạt động không chuyên trách 35 người, số người được bố trí theo quy định là 22 người, còn dư 13 người. Ngoài ra còn số hiệu trưởng, hiệu phó, trạm trưởng, số đại biểu HĐND xã sau khi sáp nhập cũng dôi dư. Cơ sở vật chất 2 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, hầu hết các công trình đều mới được đầu tư xây dựng. Theo đồng chí Quản Bá Tào- cái khó nhất là sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, vì hầu hết cán bộ 2 xã hiện nay đang còn trẻ nên phương án ai ở, ai về cần có sự sắp xếp hợp lý, công bằng. Tuy nhiên, do đây là chủ trương của Đảng nên Thiệu Châu quyết tâm thực hiện thành công.

Thực hiện theo hướng dẫn của UBND huyện, xã Thiệu Châu đã tổ chức hội nghị, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và đề án của UBND huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tiếp đó tổ chức hội nghị tại các thôn, lấy ý kiến cử tri; đồng thời tích cực tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã về mục đích, sự cần thiết phải sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã Nhờ được tuyên truyền nên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đều nắm rõ chủ trương của Đảng, hiểu được mục đích của công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện lần này là cần thiết nhằm khắc phục thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách chi cho bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên. Việc sáp nhập sẽ tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.

Về phương án sắp xếp cán bộ, theo đề án của huyện, số cán bộ, công chức dôi dư sẽ vận độngvề hưu trước tuổi hoặc luân chuyển đi xã khác. Số cán bộ không chuyên trách vận động nghỉ việc tự nguyện. Trạm y tế, trường học trước mắt nhập nguyên trạng cán bộ, viên chức của 2 đơn vị, cơ sở vật chất, trụ sở, trường học giữ nguyên. Về lâu dài chuyển về xã Trung tâm là xã Thiệu châu hiện nay.

Để việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Thiệu Châu diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và thời gian, Thời gian này, huyện Thiệu Hóa giao cho phòng nội vụ, tư pháp, tài nguyên, môi trường, phòng tài chính phối hợp với xã Thiệu Châu và Thiệu Tân trong công tác sắp xếp bố trí cán bộ, tiếp nhận, bàn giao tài sản ,các giấy tờ liên quan. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cương tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại Thiệu Châu và Thiệu Tân cũng như 4 xã trên địa bàn huyện là Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Đô và thị trấn Vạn Hà diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và lộ trình đề ra.

Thanh Mai

Thiệu Châu dân đồng lòng thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Đăng lúc: 24/05/2019 (GMT+7)
100%

Thiệu Châu là 1 trong 6 xã nằm trong danh dách sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thiệu Hóa thực hiện trong năm 2019. Hiện nay cấp ủy, chính quyền xã đang thực hiện các bước theo đề án và quy trình hướng dẫn của huyện, người dân thì đồng lòng hưởng ứng.

Xã Thiệu Châu có diện tích tự nhiên 344,19 ha, dân số 3.381 người, thiếu cả 2 tiêu chí của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Theo đề án của huyện, trong năm 2019, Huyện Thiệu Hóa sẽ thực hiện sáp nhập xã Thiệu Tân với xã Thiệu Châu, thành lập một xã mới có tên là Tân Châu.
thieu chau.jpg

Sau khi sáp nhập, xã Tân châu mới có 441 người. Tổng số cán bộ 20, công chức 19 người, như vậy sẽ dôi dư 16 người. Trong đó, số cán bộ về hưu hoặc đủ điều kiện về hưu trước tuổi 3 người. Người hoạt động không chuyên trách 35 người, số người được bố trí theo quy định là 22 người, còn dư 13 người. Ngoài ra còn số hiệu trưởng, hiệu phó, trạm trưởng, số đại biểu HĐND xã sau khi sáp nhập cũng dôi dư. Cơ sở vật chất 2 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, hầu hết các công trình đều mới được đầu tư xây dựng. Theo đồng chí Quản Bá Tào- cái khó nhất là sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, vì hầu hết cán bộ 2 xã hiện nay đang còn trẻ nên phương án ai ở, ai về cần có sự sắp xếp hợp lý, công bằng. Tuy nhiên, do đây là chủ trương của Đảng nên Thiệu Châu quyết tâm thực hiện thành công.

Thực hiện theo hướng dẫn của UBND huyện, xã Thiệu Châu đã tổ chức hội nghị, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và đề án của UBND huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tiếp đó tổ chức hội nghị tại các thôn, lấy ý kiến cử tri; đồng thời tích cực tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã về mục đích, sự cần thiết phải sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã Nhờ được tuyên truyền nên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đều nắm rõ chủ trương của Đảng, hiểu được mục đích của công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện lần này là cần thiết nhằm khắc phục thực trạng quy mô đơn vị hành chính nhỏ, không gian quy hoạch phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách chi cho bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị hành chính cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối thường xuyên. Việc sáp nhập sẽ tăng quy mô đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.

Về phương án sắp xếp cán bộ, theo đề án của huyện, số cán bộ, công chức dôi dư sẽ vận độngvề hưu trước tuổi hoặc luân chuyển đi xã khác. Số cán bộ không chuyên trách vận động nghỉ việc tự nguyện. Trạm y tế, trường học trước mắt nhập nguyên trạng cán bộ, viên chức của 2 đơn vị, cơ sở vật chất, trụ sở, trường học giữ nguyên. Về lâu dài chuyển về xã Trung tâm là xã Thiệu châu hiện nay.

Để việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Thiệu Châu diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và thời gian, Thời gian này, huyện Thiệu Hóa giao cho phòng nội vụ, tư pháp, tài nguyên, môi trường, phòng tài chính phối hợp với xã Thiệu Châu và Thiệu Tân trong công tác sắp xếp bố trí cán bộ, tiếp nhận, bàn giao tài sản ,các giấy tờ liên quan. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cương tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại Thiệu Châu và Thiệu Tân cũng như 4 xã trên địa bàn huyện là Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Đô và thị trấn Vạn Hà diễn ra thuận lợi, đúng quy trình và lộ trình đề ra.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT