Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
249
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3266
Tháng này:
8060
Tất cả:
2744917

Thiệu Chính phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 20/03/2018 (GMT+7)
100%

Với 850 hội viên nông dân đang tham gia sinh hoạt, thời gian qua, Hội Nông dân xã Thiệu Chính đã tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Xác định Hội nông dân có vai trò quan trọng đối với chương trình xây dựng NTM ở địa phương, Hội Nông dân xã Thiệu Chính đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng NTM. Cụ thể, hội đã lựa chọn các tiêu chí để tổ chức thực hiện như: tiêu chí vệ sinh môi trường, dạy nghề cho lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa gắn với phong trào xây dựng NTM. Hội đã tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc.

Để thực hiện tiêu chí giảm nghèo, Hội đã tuyên truyền hội viên tích cực hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội phát động. Để cụ thể hóa phong trào và hợp với điều kiện thực tế, hàng năm Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phù hợp với thực tế của hộ gia đình; làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng với hội viên, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi... Kết quả, trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, Hội làm vườn, cùng HTX Dịch vụ nông nghiệp, các doanh nghiệp tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, và hướng dẫn kỹ thuật , máy nông nghiệp, sử dụng chế phẩm sinh học, tuyên truyền, tập huấn vệ sinh môi trường, tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho gần 1 nghìn lượt hội viên, nông dân. Với nhiều hình thức vận động phong phú, trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới như: hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây mới, chỉnh trang và sửa chửa nhà ở. Hội viên cùng nhân dân trong xã tham gia làm đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm được 18,7 km và 10,9 km đường giao thông nội đồng, 5,2 km kênh mương với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Chính từ những đóng góp đó của Hội Nông dân xã cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể chính quyền và nhân dân xã nhà, sau 6 năm xây dựng NTM Thiệu Chính đã hoàn thành được 18/19 tiêu chí.

Trong thời gian tới, Hội nông dân xã Thiệu Chính tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình XDNTM ở địa phương.

Thanh Mai

Thiệu Chính phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 20/03/2018 (GMT+7)
100%

Với 850 hội viên nông dân đang tham gia sinh hoạt, thời gian qua, Hội Nông dân xã Thiệu Chính đã tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Xác định Hội nông dân có vai trò quan trọng đối với chương trình xây dựng NTM ở địa phương, Hội Nông dân xã Thiệu Chính đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng NTM. Cụ thể, hội đã lựa chọn các tiêu chí để tổ chức thực hiện như: tiêu chí vệ sinh môi trường, dạy nghề cho lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa gắn với phong trào xây dựng NTM. Hội đã tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc.

Để thực hiện tiêu chí giảm nghèo, Hội đã tuyên truyền hội viên tích cực hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội phát động. Để cụ thể hóa phong trào và hợp với điều kiện thực tế, hàng năm Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phù hợp với thực tế của hộ gia đình; làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng với hội viên, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi... Kết quả, trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, Hội làm vườn, cùng HTX Dịch vụ nông nghiệp, các doanh nghiệp tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, và hướng dẫn kỹ thuật , máy nông nghiệp, sử dụng chế phẩm sinh học, tuyên truyền, tập huấn vệ sinh môi trường, tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho gần 1 nghìn lượt hội viên, nông dân. Với nhiều hình thức vận động phong phú, trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới như: hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây mới, chỉnh trang và sửa chửa nhà ở. Hội viên cùng nhân dân trong xã tham gia làm đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm được 18,7 km và 10,9 km đường giao thông nội đồng, 5,2 km kênh mương với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Chính từ những đóng góp đó của Hội Nông dân xã cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể chính quyền và nhân dân xã nhà, sau 6 năm xây dựng NTM Thiệu Chính đã hoàn thành được 18/19 tiêu chí.

Trong thời gian tới, Hội nông dân xã Thiệu Chính tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình XDNTM ở địa phương.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT