Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
11120
Hôm qua:
1021
Tuần này:
12141
Tháng này:
32453
Tất cả:
2812546

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

Đăng lúc: 23/02/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 23/2/2021, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động, bàn bạc giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đỗ Ngọc Luân, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện: Trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, kế hoạch của MTTQ và các đoàn thể tới thành viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác nắm tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời những tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền được thực hiện tốt, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện có hiệu quả; MTTQ tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới. Điển hình như MTTQ kêu gọi con em xa quê đóng góp hang chục tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn mới; triển khai mô hình “Dòng sông không rác thải”, mô hình “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”; Đoàn thanh niên với phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”; LĐLĐ tổ chức hoạt động “Tết xum vầy- Kết nối yêu thương”, tặng quà, hỗ trợ mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN ra mắt nhiều mô hình CLB hoạt động thiết thực, hiệu quả, trao nhà mái ấm tình thương, tặng quà cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn, kiến thức giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình. Hội Nông dân phát động hội viên xây dựng được nhiều mô hình kinh doanh, sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội….

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, dự báo, nắm bắt tình hình nhân dân ở một số xã còn hạn chế, việc tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh ở một số lĩnh vực có lúc, có việc còn chậm, dẫn đến đơn thư, vượt cấp, khiếu kiện đông người. Tính chủ động, nhạy bén trong tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ, xây dựng, nhân rộng mô hình ở một số đoàn thể, cơ sở chưa phát huy. Một số phong trào thi đua hiệu quả chưa rõ nét, thiếu tính bền vững. Nhiều mô hình triển khai nhưng chưa có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng hoặc thu hẹp. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể, chính quyền và giữa các đoàn thể với nhau chưa thường xuyên. Công tác giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền một số nơi hiệu quả chưa cao.….

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo UBMTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được. Đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị với thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các đoàn thể; đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy cũng đã thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời giải trình làm rõ thêm những đề xuất, kiến nghị và định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm để UBMTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chíNguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủyđã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, chỉ ra một số những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm và những năm tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Cần sớm cụ thể hoá NQ Đại hội Đảng bộ huyệnthành các chương trình hành động, kế hoạch hoạt động có chất lượng. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể cần phối hợp với UBND huyện và các ngành chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền người dân thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào do cấp trên phát động; duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tăng cường vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, đoàn viên và Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, nhất là các vấn đề nảy sinh, vụ việc tồn đọng, bức xúc trong dư luận, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trên địa bàn. Tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, mỗi tổ chức đoàn thể cần có những chương trình hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh thu nhập cao trong hội viên.Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tuyên truyền huóng dẫn hội viên và nhân dân phòng chống dịch, nâng cao ý thức chấp hành phòng chống dịch; Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy đã đề ra.

Thanh Mai

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

Đăng lúc: 23/02/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 23/2/2021, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động, bàn bạc giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đỗ Ngọc Luân, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện: Trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, kế hoạch của MTTQ và các đoàn thể tới thành viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác nắm tình hình Nhân dân, phản ánh kịp thời những tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền được thực hiện tốt, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện có hiệu quả; MTTQ tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới. Điển hình như MTTQ kêu gọi con em xa quê đóng góp hang chục tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn mới; triển khai mô hình “Dòng sông không rác thải”, mô hình “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”; Đoàn thanh niên với phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh”; LĐLĐ tổ chức hoạt động “Tết xum vầy- Kết nối yêu thương”, tặng quà, hỗ trợ mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN ra mắt nhiều mô hình CLB hoạt động thiết thực, hiệu quả, trao nhà mái ấm tình thương, tặng quà cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn, kiến thức giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình. Hội Nông dân phát động hội viên xây dựng được nhiều mô hình kinh doanh, sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội….

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, dự báo, nắm bắt tình hình nhân dân ở một số xã còn hạn chế, việc tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh ở một số lĩnh vực có lúc, có việc còn chậm, dẫn đến đơn thư, vượt cấp, khiếu kiện đông người. Tính chủ động, nhạy bén trong tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ, xây dựng, nhân rộng mô hình ở một số đoàn thể, cơ sở chưa phát huy. Một số phong trào thi đua hiệu quả chưa rõ nét, thiếu tính bền vững. Nhiều mô hình triển khai nhưng chưa có sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng hoặc thu hẹp. Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể, chính quyền và giữa các đoàn thể với nhau chưa thường xuyên. Công tác giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền một số nơi hiệu quả chưa cao.….

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo UBMTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được. Đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị với thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các đoàn thể; đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy cũng đã thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời giải trình làm rõ thêm những đề xuất, kiến nghị và định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm để UBMTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chíNguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủyđã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, chỉ ra một số những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm và những năm tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Cần sớm cụ thể hoá NQ Đại hội Đảng bộ huyệnthành các chương trình hành động, kế hoạch hoạt động có chất lượng. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể cần phối hợp với UBND huyện và các ngành chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền người dân thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào do cấp trên phát động; duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tăng cường vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, đoàn viên và Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, nhất là các vấn đề nảy sinh, vụ việc tồn đọng, bức xúc trong dư luận, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trên địa bàn. Tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, mỗi tổ chức đoàn thể cần có những chương trình hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh thu nhập cao trong hội viên.Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tuyên truyền huóng dẫn hội viên và nhân dân phòng chống dịch, nâng cao ý thức chấp hành phòng chống dịch; Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy đã đề ra.

Thanh Mai

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT