Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Xã Thiệu Chính đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đăng lúc: 07/05/2019 (GMT+7)
100%

Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nội dung này.

Đảng bộ xã Thiệu Chính hiện nay có 288 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ Đảng ủy cơ sở trong đó có 3 Chi bộ trường học và 6 Chi bộ nông thôn. Thực hiện quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7-2018 về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ xã Thiệu Chính đã tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xây dựng kế hoạch về kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ xã phân công các Đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn; chỉ đạo các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ và thực hiện Bí thư chi bộ là người tại thôn, do vậy thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghị quyết của chi bộ và cấp ủy đã được nâng lên. Hầu hết cấp ủy cơ sở đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm của Ban chi uỷ, bí thư chi bộ trong duy trì sinh hoạt được nâng cao. Chế độ sinh hoạt của chi bộ dần đi vào nền nếp, nhiều chi bộ đã thường xuyên tổ chức được các cuộc họp chi bộ theo chuyên đề; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trung bình trên 90%.

Bên cạnh việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Qua sinh hoạt nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên và đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao; các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt, nghị quyết chi bộ; kết luận của Bí thư chi bộ đưa vào nghị quyết triển khai của chi bộ, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Các chi bộ thôn đánh giá cụ thể việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo… Ở mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ chuẩn bị cụ thể, chu đáo chương trình, nội dung tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nhiều chi bộ đã thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung làm rõ những mặt yếu kém của chi bộ, những hạn chế của đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Trần Văn Vương – Bí thư chi bộ thôn Dân Tài cho biết thêm: "Để các buổi sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả, chi ủy các cấp đã đẩy mạnh công tác tham mưu, dự thảo các nội dung sát với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó ban chi ủy chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò điều hành, gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận, giải đáp thắc mắc của đảng viên ngay tại cuộc họp theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm".

Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ cơ sở hàng năm cho thấy, trong 9 chi bộ của xã, có 100% chi bộ đạt TSVM, 83,6% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu, kém; hơn 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ðồng chí Lê Đình Dinh, Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Chính khẳng định: Nhờ coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, từng thời điểm các chi bộ đã phát huy tốt dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên, giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn địa phương, như: xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, nhất là việc chung sức xây dựng nông thôn mới.

Việc đổi mới và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi bộ cơ sở ở Đảng bộ xã Thiệu Chính đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
Thanh Tuyên.

Xã Thiệu Chính đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đăng lúc: 07/05/2019 (GMT+7)
100%

Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Thiệu Chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nội dung này.

Đảng bộ xã Thiệu Chính hiện nay có 288 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ Đảng ủy cơ sở trong đó có 3 Chi bộ trường học và 6 Chi bộ nông thôn. Thực hiện quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7-2018 về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ xã Thiệu Chính đã tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xây dựng kế hoạch về kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ xã phân công các Đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn; chỉ đạo các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ và thực hiện Bí thư chi bộ là người tại thôn, do vậy thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghị quyết của chi bộ và cấp ủy đã được nâng lên. Hầu hết cấp ủy cơ sở đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm của Ban chi uỷ, bí thư chi bộ trong duy trì sinh hoạt được nâng cao. Chế độ sinh hoạt của chi bộ dần đi vào nền nếp, nhiều chi bộ đã thường xuyên tổ chức được các cuộc họp chi bộ theo chuyên đề; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trung bình trên 90%.

Bên cạnh việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Qua sinh hoạt nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên và đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao; các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt, nghị quyết chi bộ; kết luận của Bí thư chi bộ đưa vào nghị quyết triển khai của chi bộ, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Các chi bộ thôn đánh giá cụ thể việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói giảm nghèo… Ở mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ chuẩn bị cụ thể, chu đáo chương trình, nội dung tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nhiều chi bộ đã thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung làm rõ những mặt yếu kém của chi bộ, những hạn chế của đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Trần Văn Vương – Bí thư chi bộ thôn Dân Tài cho biết thêm: "Để các buổi sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả, chi ủy các cấp đã đẩy mạnh công tác tham mưu, dự thảo các nội dung sát với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó ban chi ủy chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò điều hành, gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận, giải đáp thắc mắc của đảng viên ngay tại cuộc họp theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm".

Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ cơ sở hàng năm cho thấy, trong 9 chi bộ của xã, có 100% chi bộ đạt TSVM, 83,6% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu, kém; hơn 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ðồng chí Lê Đình Dinh, Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Chính khẳng định: Nhờ coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, từng thời điểm các chi bộ đã phát huy tốt dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên, giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn địa phương, như: xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, nhất là việc chung sức xây dựng nông thôn mới.

Việc đổi mới và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi bộ cơ sở ở Đảng bộ xã Thiệu Chính đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
Thanh Tuyên.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT