Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
184
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3201
Tháng này:
7995
Tất cả:
2744852

Xã Thiệu Minh Nâng cao Vai trò chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 20/11/2017 (GMT+7)
100%

Về xã Thiệu Minh hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự thay da đổi thịt của vùng quê cách mạng nơi đây. Những ngôi nhà xây dựng kiên cố, khang trang, những con đường trong các thôn, xóm được bê tông hóa. Người nông dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa... Có được kết quả đó là do các chi bộ Đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong lộ trình XDNTM, Đảng b xã Thiệu Minh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Từ đó, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động đào đắp bờ vùng, bờ thửa cho đồng ruộng; tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền làm đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa.
Không chỉ có huy động sức dân vào cuộc XDNTM mà Đảng bộ xã Thiệu Minh đã ban hành nghị quyết chuyên đề vềthực hiện chương trìnhXDNTM, tất cả chi bộ Đảng trong xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai đến từng đảng viên hiểu được sự cần thiết của việc XDNTM tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, đưa nội dung các tiêu chí ra họp dân để bàn, tìm giải pháp huy động vốn, nhân lực thực hiện, làm sao để ý Đảng hợp được với lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các chi bộ Đảng đã phân công mỗi đảng viên phụ trách một nhóm từ 10 - 15 hộ dân, qua đó gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên. Hàng tháng, trong buổi họp chi bộ thường kỳ, các đảng viên báo cáo tình hình của những hộ được phân công phụ trách, rồi cùng bàn bạc tìm hướng giải quyết. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào vốn đầu tư của Nhà nước, động viên người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chủ động tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào trong XDNTM. Vì vậy, cùng với nguồn thu tại chỗ và huy động sức dân đóng góp và ngân sách cấp trên hỗ trợ, xã Thiệu Minh đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều hạng mục công trình hạ tầng, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhìn lại năm 2011 lúc bắt đầu bắt tay vào XDNTM, qua rà soát ban đầu xã Thiệu Minh mới đạt 5 tiêu chí, nhưng với quyết tâm cao và bằng nhiều giải pháp phát huy nguồn lực trong nhân dân là chính, kết hợp với thu hút đầu tư để thực hiện các tiêu chí, đến nay xã đã đạt 16/18 tiêu chí về XDNTM với tổng số tiền đầu tư từ các nguồn của Tỉnh, Huyện, Xã, nhân dân địa phương và con em xa quê đóng góp là trên 100 tỷ đồng. Xã đã sửa chữa và bê tông mới được 12 km đường giao thông nông thôn, 5,6km đường giao thông nội đồng; bê tông hoá được 92% mương tưới, mương tiêu chính của xã; làm thêm 13 phòng học và phòng học chức năng ở các nhà trường, XD hội trường xã, công sở xã; XD mới 1 nhà văn hoá đạt tiêu chuẩn...

23660485_465561157171311_976292705_o.jpg
Công trình nhà văn hóa Thôn Đồng Bào xã Thiệu Minh đạt chuẩn nông thôn mới

Là một xã thuần nông, xác định nguồn thu nhập chính là từ sản xuất nông nghiệp nên hàng năm cán bộ, đảng viên các chi bộ trong xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới có năng suất cao, khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Theo hướng đó, xã đã quy hoạch 150ha vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, năng suất bình quân đạt 63,5 tạ/ha/vụ tr lên. Ngoài cây lúa là cây trồng chính, trên địa bàn xã còn phát triển nhiều loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, như: Ớt xuất khẩu, ngô ngọt, bí xanh... Đồng thời cũng du nhập thêm một số nghề mới như: Mây xiên khói, Chóc qoại bèo tây để tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. Về chăn nuôi, các chi bộ Đảng đã vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình định hướng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn, đồng thời khuyến khích phát triển các trang trại, gia trại có quy mô phù hợp với trình độ và năng lực quản lý của các hộ gia đình. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 26 triệu đồng/người/năm; hàng năm xã Thiệu Minh có từ 91% trở lên gia đình đạt gia đình văn hoá;năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 8,34%, h cận nghèo giảm còn 9,03%.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy, các chi bộ Đảng đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Các chi bộ đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, chủ động xây dựng, củng cố và hướng dẫn các đảng viên của chi bộ hoạt động có hiệu quả, thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thôn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh huyện.

Xã Thiệu Minh Nâng cao Vai trò chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 20/11/2017 (GMT+7)
100%

Về xã Thiệu Minh hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự thay da đổi thịt của vùng quê cách mạng nơi đây. Những ngôi nhà xây dựng kiên cố, khang trang, những con đường trong các thôn, xóm được bê tông hóa. Người nông dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa... Có được kết quả đó là do các chi bộ Đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong lộ trình XDNTM, Đảng b xã Thiệu Minh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Từ đó, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động đào đắp bờ vùng, bờ thửa cho đồng ruộng; tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền làm đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa.
Không chỉ có huy động sức dân vào cuộc XDNTM mà Đảng bộ xã Thiệu Minh đã ban hành nghị quyết chuyên đề vềthực hiện chương trìnhXDNTM, tất cả chi bộ Đảng trong xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai đến từng đảng viên hiểu được sự cần thiết của việc XDNTM tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, đưa nội dung các tiêu chí ra họp dân để bàn, tìm giải pháp huy động vốn, nhân lực thực hiện, làm sao để ý Đảng hợp được với lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các chi bộ Đảng đã phân công mỗi đảng viên phụ trách một nhóm từ 10 - 15 hộ dân, qua đó gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên. Hàng tháng, trong buổi họp chi bộ thường kỳ, các đảng viên báo cáo tình hình của những hộ được phân công phụ trách, rồi cùng bàn bạc tìm hướng giải quyết. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào vốn đầu tư của Nhà nước, động viên người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chủ động tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phong trào trong XDNTM. Vì vậy, cùng với nguồn thu tại chỗ và huy động sức dân đóng góp và ngân sách cấp trên hỗ trợ, xã Thiệu Minh đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều hạng mục công trình hạ tầng, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhìn lại năm 2011 lúc bắt đầu bắt tay vào XDNTM, qua rà soát ban đầu xã Thiệu Minh mới đạt 5 tiêu chí, nhưng với quyết tâm cao và bằng nhiều giải pháp phát huy nguồn lực trong nhân dân là chính, kết hợp với thu hút đầu tư để thực hiện các tiêu chí, đến nay xã đã đạt 16/18 tiêu chí về XDNTM với tổng số tiền đầu tư từ các nguồn của Tỉnh, Huyện, Xã, nhân dân địa phương và con em xa quê đóng góp là trên 100 tỷ đồng. Xã đã sửa chữa và bê tông mới được 12 km đường giao thông nông thôn, 5,6km đường giao thông nội đồng; bê tông hoá được 92% mương tưới, mương tiêu chính của xã; làm thêm 13 phòng học và phòng học chức năng ở các nhà trường, XD hội trường xã, công sở xã; XD mới 1 nhà văn hoá đạt tiêu chuẩn...

23660485_465561157171311_976292705_o.jpg
Công trình nhà văn hóa Thôn Đồng Bào xã Thiệu Minh đạt chuẩn nông thôn mới

Là một xã thuần nông, xác định nguồn thu nhập chính là từ sản xuất nông nghiệp nên hàng năm cán bộ, đảng viên các chi bộ trong xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới có năng suất cao, khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Theo hướng đó, xã đã quy hoạch 150ha vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, năng suất bình quân đạt 63,5 tạ/ha/vụ tr lên. Ngoài cây lúa là cây trồng chính, trên địa bàn xã còn phát triển nhiều loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, như: Ớt xuất khẩu, ngô ngọt, bí xanh... Đồng thời cũng du nhập thêm một số nghề mới như: Mây xiên khói, Chóc qoại bèo tây để tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. Về chăn nuôi, các chi bộ Đảng đã vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình định hướng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn, đồng thời khuyến khích phát triển các trang trại, gia trại có quy mô phù hợp với trình độ và năng lực quản lý của các hộ gia đình. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 26 triệu đồng/người/năm; hàng năm xã Thiệu Minh có từ 91% trở lên gia đình đạt gia đình văn hoá;năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 8,34%, h cận nghèo giảm còn 9,03%.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy, các chi bộ Đảng đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Các chi bộ đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, chủ động xây dựng, củng cố và hướng dẫn các đảng viên của chi bộ hoạt động có hiệu quả, thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thôn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh huyện.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT