Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
122
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3139
Tháng này:
7933
Tất cả:
2744790

Xã Thiệu Phú học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Đăng lúc: 27/11/2019 (GMT+7)
100%

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Thiệu Phú đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể triển khai quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân. Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. Theo đó, đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, hiện nay xã đã bê tông hóa 100% đường giao thông liên thôn, xóm; 80% giao thông nội đồng được cứng hóa; 10,6 km kênh mương được kiên cố hóa, bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho sản xuất; Hiện xã đang đề nghị xây dựng 1 vùng trồng hoa, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích hơn 2 ha. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung tuyên truyền, lồng ghép các nguồn lực nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới mà xã được công nhận đạt chuẩn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và tổ chức lễ hội... Cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... Các phong trào này nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,34%. Đảng bộ xã đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Có thể khẳng định, với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Thiệu Phú, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thiệu Phú tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu... Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.
Thanh Tuyên

Xã Thiệu Phú học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Đăng lúc: 27/11/2019 (GMT+7)
100%

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Thiệu Phú đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ xã Thiệu Phú luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể triển khai quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân. Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. Theo đó, đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, hiện nay xã đã bê tông hóa 100% đường giao thông liên thôn, xóm; 80% giao thông nội đồng được cứng hóa; 10,6 km kênh mương được kiên cố hóa, bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho sản xuất; Hiện xã đang đề nghị xây dựng 1 vùng trồng hoa, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích hơn 2 ha. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung tuyên truyền, lồng ghép các nguồn lực nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới mà xã được công nhận đạt chuẩn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và tổ chức lễ hội... Cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo lời Bác”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... Các phong trào này nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,34%. Đảng bộ xã đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Trên cơ sở đó, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Có thể khẳng định, với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Thiệu Phú, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Thiệu Phú tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu... Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT