Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Xã Thiệu Toán diễn tập phòng thủ bạo loạn lật đổ

Đăng lúc: 27/09/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 27/8/2019 xã Thiệu Toán tổ chức diễn tập phòng thủ bạo loạn lật đổ. Tham dự buổi diễn tập có dồng chí thượng tá Hoàng Hoài Nam – Phó trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập huyện; các xã: Thiệu Lý, Thiệu Viên, Thiệu Tâm Thiệu Minh, Thiệu Hòa.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thiệu Toán được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển xã vào trạng thái quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

Trên cơ sở từng vấn đề đặt ra trong cả 3 giai đoạn huấn luyện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung phấn đấu thực hiện có hiệu quả. Cá nhân từng đồng chí trong khung tập phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện, đảm bảo diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp toàn diện, được tiến hành ở những điều kiện địa hình nhất định với các tình huống giả định, hành động theo một ý định thống nhất sát với thực tế hoạt động chiến đấu phòng thủ. Quá trình diễn tập vận dụng nhiều phương pháp chiến đấu trị an khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Đồng thời, vận hành tốt cơ chế 02 của Bộ Chính trị về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xã, trong đó Ban CHQS xã, Công an xã là nòng cốt.

Tình huống diễn tập được giả định, các thế lực thù địch ra sức kích động nhân dân tổ chức các hoạt động chống phá, biểu tình gây rối, bạo loạn làm bất ổn về tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tại xã Thiệu Toán tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, số quần chúng khiếu kiện đền bù giải phóng mặt bằng kéo đến trụ sở hành chính xã biểu tình gây rối tạo tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, Đảng ủy xã đã triển khai các cuộc họp đề ra chủ trương đối phó, đồng thời chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành và sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra. Từng bước bồi dưỡng, nâng cao vai trò tham mưu, khả năng phối hợp tác chiến của lực lưỡng vũ trang, nâng cao năng lực các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Thanh Tuyên

Xã Thiệu Toán diễn tập phòng thủ bạo loạn lật đổ

Đăng lúc: 27/09/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 27/8/2019 xã Thiệu Toán tổ chức diễn tập phòng thủ bạo loạn lật đổ. Tham dự buổi diễn tập có dồng chí thượng tá Hoàng Hoài Nam – Phó trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập huyện; các xã: Thiệu Lý, Thiệu Viên, Thiệu Tâm Thiệu Minh, Thiệu Hòa.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thiệu Toán được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển xã vào trạng thái quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

Trên cơ sở từng vấn đề đặt ra trong cả 3 giai đoạn huấn luyện, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung phấn đấu thực hiện có hiệu quả. Cá nhân từng đồng chí trong khung tập phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện, đảm bảo diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp toàn diện, được tiến hành ở những điều kiện địa hình nhất định với các tình huống giả định, hành động theo một ý định thống nhất sát với thực tế hoạt động chiến đấu phòng thủ. Quá trình diễn tập vận dụng nhiều phương pháp chiến đấu trị an khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Đồng thời, vận hành tốt cơ chế 02 của Bộ Chính trị về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xã, trong đó Ban CHQS xã, Công an xã là nòng cốt.

Tình huống diễn tập được giả định, các thế lực thù địch ra sức kích động nhân dân tổ chức các hoạt động chống phá, biểu tình gây rối, bạo loạn làm bất ổn về tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tại xã Thiệu Toán tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, số quần chúng khiếu kiện đền bù giải phóng mặt bằng kéo đến trụ sở hành chính xã biểu tình gây rối tạo tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, Đảng ủy xã đã triển khai các cuộc họp đề ra chủ trương đối phó, đồng thời chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành và sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra. Từng bước bồi dưỡng, nâng cao vai trò tham mưu, khả năng phối hợp tác chiến của lực lưỡng vũ trang, nâng cao năng lực các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Thanh Tuyên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT