Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
133
Hôm qua:
1574
Tuần này:
3150
Tháng này:
7944
Tất cả:
2744801

Xã Thiệu Toán với công tác sáp nhập thôn xóm

Đăng lúc: 01/05/2018 (GMT+7)
100%

Sáp nhập thôn xóm nhằm giảm số lượng và người hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, hiện tại xã Thiệu Toán đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện xã luôn trú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các bước theo đúng quy định thời gian đã đề ra.

Thiệu Toán có diện tích tự nhiên 631 ha, dân số là 6.214 người với 1.560 hộ được bố trí thành 6 thôn, trong đó có 2 thôn có số hộ dưới 200 hộ. Tại 6 thôn hiện có 31 người đang hoạt động không chuyên trách phụ trách các công việc. Trong những năm qua triển khai nhiệm vụ hoạt động chính trị tại cơ sở, các thôn trên địa bàn xã đã thực sự phát huy tác dụng trực tiếp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như nhiệm vụ chỉ đạo của địa phương. Các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động của các thôn cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn văn hóa của địa phương, đồng thời cũng đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng xã nông thôn mới. Tuy nhiên bên cạnh đó là địa phương thuần nông, quy mô thôn nhỏ số hộ ít và không tập trung, trong những năm qua đã bộc lộ nhiều hạn chế nhất định trong công tác hoạt động nhất là trong việc huy động nguồn lực để xây dựng các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa thôn… Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn hoạt động không đồng đều, nhiều đầu mối cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chỉ đạo điều hành chung của thôn xóm.
Do đó việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư và cũng là để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh, lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện
về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo nội dung Đề án của xã đã triển khai xây dựng sau khi sáp nhập xã sẽ còn 5 thôn giảm 1 thôn so với hiện nay. Trong đó xã thực hiện sáp nhập thôn Toán Hàng với thôn Toán Tỵ thành 1 thôn. Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND xã Phạm Đình Lam cho biết, nhìn chung qua các bước triển khai ban đầu về công tác sáp nhập thôn trên địa nhân dân ở các thôn rất ủng hộ và cho rằng đây là việc làm cần thiết nhất là trong việc triển khai để huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn xã. Bên cạnh đó xã cũng luôn xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt lộ trình và các bước triển khai thực hiện của việc sáp nhập thôn trên địa bàn.
Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Đảng ủy, công tác điều hành của UBND xã sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các ban ngành đoàn thể cũng như sự ủng hộ của nhân dân. Đến thời điểm này, công tác sáp nhập 2 thôn Toán Hàng và Toán Tỵ trên địa bàn xã đã được đưa ra cuộc họp hội đồng bất thường và đi đến thống nhất, trích biên bản nghị quyết gửi xuống Phòng Nội Vụ huyện để trình UBND Tỉnh phê duyệt. Sau sáp nhập thôn xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo giải quyết về chế độ chính sách, cơ sở vật chất tại các thôn đảm bảo theo đúng quy định và trình tự.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh Thiệu Hóa.

Xã Thiệu Toán với công tác sáp nhập thôn xóm

Đăng lúc: 01/05/2018 (GMT+7)
100%

Sáp nhập thôn xóm nhằm giảm số lượng và người hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, hiện tại xã Thiệu Toán đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện xã luôn trú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các bước theo đúng quy định thời gian đã đề ra.

Thiệu Toán có diện tích tự nhiên 631 ha, dân số là 6.214 người với 1.560 hộ được bố trí thành 6 thôn, trong đó có 2 thôn có số hộ dưới 200 hộ. Tại 6 thôn hiện có 31 người đang hoạt động không chuyên trách phụ trách các công việc. Trong những năm qua triển khai nhiệm vụ hoạt động chính trị tại cơ sở, các thôn trên địa bàn xã đã thực sự phát huy tác dụng trực tiếp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như nhiệm vụ chỉ đạo của địa phương. Các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động của các thôn cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn văn hóa của địa phương, đồng thời cũng đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng xã nông thôn mới. Tuy nhiên bên cạnh đó là địa phương thuần nông, quy mô thôn nhỏ số hộ ít và không tập trung, trong những năm qua đã bộc lộ nhiều hạn chế nhất định trong công tác hoạt động nhất là trong việc huy động nguồn lực để xây dựng các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa thôn… Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các thôn hoạt động không đồng đều, nhiều đầu mối cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chỉ đạo điều hành chung của thôn xóm.
Do đó việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã là phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo sự gắn bó củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư và cũng là để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh, lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện
về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo nội dung Đề án của xã đã triển khai xây dựng sau khi sáp nhập xã sẽ còn 5 thôn giảm 1 thôn so với hiện nay. Trong đó xã thực hiện sáp nhập thôn Toán Hàng với thôn Toán Tỵ thành 1 thôn. Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND xã Phạm Đình Lam cho biết, nhìn chung qua các bước triển khai ban đầu về công tác sáp nhập thôn trên địa nhân dân ở các thôn rất ủng hộ và cho rằng đây là việc làm cần thiết nhất là trong việc triển khai để huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn xã. Bên cạnh đó xã cũng luôn xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm bắt lộ trình và các bước triển khai thực hiện của việc sáp nhập thôn trên địa bàn.
Với việc tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Đảng ủy, công tác điều hành của UBND xã sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các ban ngành đoàn thể cũng như sự ủng hộ của nhân dân. Đến thời điểm này, công tác sáp nhập 2 thôn Toán Hàng và Toán Tỵ trên địa bàn xã đã được đưa ra cuộc họp hội đồng bất thường và đi đến thống nhất, trích biên bản nghị quyết gửi xuống Phòng Nội Vụ huyện để trình UBND Tỉnh phê duyệt. Sau sáp nhập thôn xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo giải quyết về chế độ chính sách, cơ sở vật chất tại các thôn đảm bảo theo đúng quy định và trình tự.
Thanh Tuyên
Đài truyền thanh Thiệu Hóa.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT