Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 690/QĐ-UBND19/3/2021Về việc điều động cán bộ, công chức tham gia chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 691/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đinh thị lai, t hợp)
Số: 692/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đỗ thị nguyên, t hợp)
Số: 693/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị tuấn, t hợp)
Số: 694/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê đăng hòa, t hợp)
Số: 696/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đỗ thị lự, t hợp)
Số: 697/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đỗ thị thự, t hợp)
Số: 698/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (hoàng thị huệ, t hợp)
Số: 699/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đỗ thị đường, t hợp)
Số: 700/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đỗ thị dinh, t hợp)
Số: 701/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị nương, t hợp)
Số: 702/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị chí, t nguyên)
Số: 703/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị hầng, t nguyên)
Số: 704/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê quang lai, t giang)
Số: 705/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê văn mạnh, t phú)
Số: 706/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị ngoan, t phú)
Số: 707/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê thị hường, t phú)
Số: 708/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị phương, t phú)
Số: 709/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê văn đa, t phú)
Số: 710/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trịnh văn thi, t phú)
Số: 711/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ngô thị loan, t phúc)
Số: 712/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê sỹ quang, t phúc)
Số: 713/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn thị các, t vũ)
Số: 714/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê tiến loan, t vũ)
Số: 715/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (cao thị thảo, t phúc)
Số: 716/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lâm thị hưng, t ngọc)
Số: 717/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ngô thị duyên, t ngọc)
Số: 718/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ngô thị sạch, t ngọc)
Số: 719/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (đỗ thị nga, t ngọc)
Số: 720/QĐ-UBND19/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( Đỗ trọng tòng, t châu)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT