Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
469
Hôm qua:
1217
Tuần này:
3385
Tháng này:
43477
Tất cả:
2884263

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 486/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 487/QĐ-UBND11/3/2021QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu xã Thiệu Toán
Số: 487/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 488/QĐ-UBND11/3/2021QĐ phê duyệt khu vực bỏ phiếu xã Thiệu Viên
Số: 488/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 489/QĐ-UBND11/3/2021QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu xã Thiệu Hợp
Số: 489/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
Số: 490/QĐ-UBND11/3/2021QĐ phê chuẩn khu vực bỏ phiếu xã Thiệu Quang
Số: 490/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 491/QĐ-UBND11/3/2021Quyết định thành lập Ban Tuyển sinh quân sự
Số: 491/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 492/QĐ-UBND11/3/2021Về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ Khắc Thịnh,ở thôn 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Số: 492/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)Lê Nguyên Hiển
Số: 493/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 04
Số: 493/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 494/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 07
Số: 494/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 495/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SÔ 01
Số: 495/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 496/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 02
Số: 496/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 497/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 03
Số: 497/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 498/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 05
Số: 498/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 499/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 06
Số: 499/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 500/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 08
Số: 500/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện Khu dân cư mới xã Thiệu Đô, phía Đông Quốc lộ 45 (nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa)
Số: 501/QĐ-UBND11/3/2021THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ SỐ 09

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT