Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 656/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 657/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 658/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 659/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 660/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 661/TB-UBND11/3/2021Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Thiệu Hóa (phía Bắc đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa)
Số: 399/UBND-YT08/3/2021Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Số: 400/TB-UBND08/3/2021Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước, bó vỉa hè Quốc lộ 45, thị trấn Thiệu Hoá, khu vực dọc đường đi vào chợ Vạn Hà và phía Bắc dốc cầu Thiệu Hoá
Số: 401/UBND-TCKH08/3/2021Về việc lập kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021
Số: 402/UBND-NN08/3/2021V/v tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”
Số: 403/UBND-NN08/3/2021Rà soát đăng ký diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021
Số: 404/UBND-NN08/3/2021V/v rà soát tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu
Số: 405/UBND-KTHT08/3/2021Tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả rà soát tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh.
Số: 406/UBND-KTHT08/3/2021Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2022.
Số: 407/UBND-NN08/3/2021Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTTQ XD NTM, huyện Thiệu Hóa
Số: 408/UBND-TNMT08/3/2021V/v đánh giá tổng thể nhu cầu và định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đối tượng là “người có công với cách mạng”.
Số: 409/TB-UBND08/3/2021Thông báo Thụ lý đơn khiếu nại của ông Đỗ Trọng Loan, thôn 2, xã Tân Châu
Số: 410/UBND-NV08/3/2021Công văn đề nghị chuyên, xếp lương cho cán bộ công chức cấp xã
Số: 411/KL-UBND08/3/2021Kết luận Thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC năm 2020 tại UBND thị trấn Thiệu Hóa
Số: 412/UBND-T.TRA08/3/2021V/v giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Hồng ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
Số: 413/UBND-T.TRA08/3/2021Công văn về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Inh, thôn Thành Đồng, xã Thiệu Công
Số: 607/QĐ-UBND6/3/2021Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Hiên t long)
Số: 697/UBND-LĐTBXH6/3/2021về việc đề nghị thẩm định các tiêu chí nông thôn mới
Số: 5/QĐ-UBBC05/3/2021Về việc thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 5/QĐ-UBBC05/3/2021Về việc thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 48/KH-UBND05/3/2021Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2021
Số: 49/KH-UBND05/3/2021Thực hiện Kế hoạch hành động số 162/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh trong năm 2021
Số: 392/UBND-TTr05/3/2021Về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập đối với người kê khai thuộc Thanh tra tỉnh kiểm soát
Số: 393/UBND-VP05/3/2021V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Số: 394/UBND-KTHT05/3/2021Đề xuất danh mục các tuyến đường cần lập quy hoạch chi tiết hai biên tuyến đường, trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT