Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 391/UBND-TTr04/3/2021V/v giải quyết đơn của bà Đặng Thị Vương, thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành.
Số: 439/QĐ-UBND04/3/2021Quyết đinh nghỉ hưu Ô. Thạo T.Hợp
Số: 439/QĐ-UBND04/3/2021Quyết đinh nghỉ hưu Ô. Thạo T.Hợp
Số: 439/QĐ-UBND04/3/2021Quyết đinh nghỉ hưu Ô. Thạo T.Hợp
Số: 440/QĐ-UBND04/03/2021Quyết định cử công chức đi học Đại học Ô. Đại T.Vận
Số: 440/QĐ-UBND04/03/2021Quyết định cử công chức đi học Đại học Ô. Đại T.Vận
Số: 441/QĐ-UBND04/3/2021Kiện toàn Hội đồng và tổ công tác bồi thường, kiểm kê, GPMB Công trình: Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè QL45 trên địa bàn Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá
Số: 442/QĐ-UBND04/3/2021Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Hà Hữu Cừ,ở thôn 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Số: 443/QĐ-UBND04/3/2021Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và đề nghị tiếp nhận công chức vào làm việc tại UBND huyện Thiệu Hóa
Số: 443/QĐ-UBND04/3/2021Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và đề nghị tiếp nhận công chức vào làm việc tại UBND huyện Thiệu Hóa
Số: 44/KH-UBND03/3/2021Tổ chức duy trì và nâng cao kết quả thực hiện tiêu chí về Văn hóa và Thông tin phục vụ xây dựng huyện Nông thôn mới
Số: 45/KH-UBND03/3/2021điều chính kế hoạch công tác lao động người có công và xã hội năm 2021
Số: 46/KH-UBND03/3/2021Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Số: 369/UBND-VHTT03/3/2021Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số: 370/UBND-VHTT03/3/2021Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030"
Số: 371/UBND-VP03/3/2021chấn chỉnh việc thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
Số: 372/UBND-TNMT03/3/2021Cung cấp số liệu về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai
Số: 373/UBND-TNMT03/3/2021Rà soát các mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn để bổ sung các mỏ đủ điều kiện vào Phương án bảo vệ, thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2030.
Số: 374/UBND-KTHT03/3/2021Báo cáo số liệu phục vụ Sở Giao thông vận tải xây dựng Đề án Cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025
Số: 375/UBND-VP03/3/2021về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Số: 376/UBND-CAH03/3/2021Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch bảo đảm ANTT Bầu cử ĐBQH và HĐND
Số: 377/UBND-VP03/3/2021Chấn chỉnh việc giải quyết quá hạn nhiệm vụ của UBND tỉnh giao
Số: 378/UBND-NV03/3/2021V/v Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu
Số: 379/UBND-VHTT03/3/2021Thực hiện gửi, nhận văn bản tháng 02 năm 2021 của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.
Số: 422/QĐ-UBND03/3/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Hương Giang, T Toán))
Số: 423/QĐ-UBND03/3/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn văn chinh, t thành)
Số: 424/QĐ-UBND03/3/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (lê công hùng, t thành)
Số: 425/QĐ-UBND03/3/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (hách anh thương, t thành)
Số: 426/QĐ-UBND03/3/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (nguyễn đan trường, t thành)
Số: 427/QĐ-UBND03/3/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Văn Đức, T Ngọc)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT