Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 325/KL-UBND24/02/2021Kết luận Thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC năm 2020 tại UBND xã Thiệu Tiến
Số: 326/UBND-NV24/02/2021Công văn đồng ý chủ trương bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Thiệu Giao nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 327/UBND-NV24/02/2021V/v hướng dẫn việc triển khai giảiquyết chế độ, chính sách đối với thanhniên xung phong hoàn thành nhiệm vụtrong kháng chiến theo Quyết định số40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 củaThủ tướng Chính phủ.
Số: 353/QĐ-UBND24/02/2021Quyết định nghỉ hưu Ô. Bình T.Vũ
Số: 354/QĐ-UBND24/02/2021Quyết định biết phái Ô.Phươngh PCT THiệu Long
Số: 355/QĐ-UBND24/02/2021về việc tăng BHYT đối tượng BTXH 2021
Số: 357/QĐ-UBND24/02/2021Về việc giao biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 thuộc và trực thuộc UBND huyện Thiệu Hóa
Số: 358/QĐ-UBND24/02/2021Quyết định công nhận kết quả kiện toàn Ban Giám đốc TTHTCĐ xã Thiệu Vận
Số: 360/QĐ-UBND24/02/2021về việc tăng BHYT đối tượng Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình 2021
Số: 361/QĐ-UBND24/02/2021Quyết định nâng lương trước hạn do có thông báo nghỉ hưu Ô.Bình T.Vũ
Số: 362/QĐ-UBND24/02/2021Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu – chi Ban quản lý dự án ĐTXD năm 2021
Số: 923/BC-UBND23/02/2021Kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng các trường Tiểu học Thiệu Nguyên, THCS Thiệu Phú, THCS Thiệu Đô, THCS Thiệu Toán đợt tháng 3 năm 2021
Số: 24/BC-UBND23/02/2021Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số: 298/UBND-NV23/02/2021Công văn đồng ý chủ trương bầu Chủ tịch UBND xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa
Số: 299/UBND-TCKH23/02/2021V/v rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh quản lý và đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 sang năm 2021
Số: 300/UBND-TCKH23/02/2021V/v xin thanh toán chi phí đấu giá xe ô tô tại cơ quan UBND huyện Thiệu Hóa
Số: 301/UBND-VP23/02/2021Về việc đề nghị cấp biển "xe hộ đê" năm 2021
Số: 302/UBND-TCKH23/02/2021V/v Báo cáo kết quả thu Quỹ Quốc phòng - An ninh
Số: 303/UBND-NN23/02/2021báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Số: 304/UBND-VHTT23/02/2021Báo cáo công tác quản lý di sản văn hóa Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
Số: 305/UBND-KTHT23/02/2021Tổng hợp số liệu xây dựng đề án khuyến khích phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025
Số: 306/UBND-NN23/02/2021thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách kinh tế năm 2020
Số: 307/UBND-TNMT23/02/2021Về việc đề nghị hướng dẫn xác định diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất tại vùng kinh tế mới thôn 6, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa.
Số: 308/UBND-YT23/02/2021Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Số: 309/UBND-TNMT23/02/2021V/v xin ý kiến tham vấn đối với Phương án bảo vệ môi trường làng nghề bánh đa truyền thống tại Thôn Đắc Châu, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Số: 344/QĐ-UBND23/02/2021Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở Điểm dân cư nông thôn khu Đồng Bông, Thôn 4, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số: 345/QĐ-UBND23/02/2021Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở Điểm dân cư nông thôn khu đồng Mã Gỗ, thôn Thành Thượng và khu Mẫu Tám, thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành
Số: 346/QĐ-UBND23/02/2021Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Dọc Sen thôn Dân Quyền, xã Thiệu Chính
Số: 347/QĐ-UBND23/02/2021Đấu giá quyền sử dụng đất ở 04 lô (đất tồn đọng) Điểm dân cư nông thôn khu Cửa Nghè, thôn Chấn Long, xã Thiệu Hợp
Số: 348/QĐ-UBND23/02/2021Đấu giá quyền sử dụng đất khu Ao Tàn, thôn Sơn Thịnh; khu Nước Mạ, thôn Phú Văn và 01 lô khu Đồng Sâu, xã Tân Châu

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT