Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 279/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT Nguyễn Văn Thạo, T Long)
Số: 280/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT Nguyễn Văn Hoan, T Hợp)
Số: 281/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ( Nguyễn Văn Thường, T Viên)
Số: 282/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Vũ ĐÌnh Tào, T Long)
Số: 283/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thị Inh, T Giao)
Số: 284/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển tuổi, Lê Đăng Cảnh, T Vũ)
Số: 285/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lữ Thị Ngoãn , tt Thiệu Hóa)
Số: 286/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Quản Thị Được, T Châu)
Số: 287/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển tuổi, Đỗ Thị Lệ, Tân Châu)
Số: 287/TB-HĐND09/02/2021Về việc thống nhất chuyển nguồn số dư chương trình mục tiêu năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2021
Số: 288/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( tống Thị Dẩy, T Hòa)
Số: 289/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( Lê Thị Ái, T Thịnh)
Số: 290/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( Nguyễn Thị Định, T Thịnh)
Số: 291/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( Lê Thị Năm, T Thịnh)
Số: 292/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( Nguyễn Đình Nam, T TNguyên)
Số: 293/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( Lê Tiệu, T Nguyên)
Số: 294/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( Nguyễn Cao Ba, T Nguyên)
Số: 295/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi Nguyễn Đình Tuấn, T Vũ)
Số: 296/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi Nguyễn Thị Nga, T Vũ)
Số: 297/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi Nguyễn Đình Sơn, T Vũ)
Số: 298/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( NGuyễn Công Thành 2016, T Nguyên)
Số: 299/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội( NGuyễn Công Thành 1958, T Nguyên)
Số: 300/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NKT nuôi con Dương Văn Khải, t Long)
Số: 301/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển tuổi, Đàm Văn Khoa, T Vũ)
Số: 302/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Đinh Thị Y, T Châu)
Số: 303/QĐ-UBND09/02/2021Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển tuổi, Hoàng Thị Kén, TT Thiệu Hóa)
Số: 304/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thị Chí , tt Thiệu Hóa)
Số: 305/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Ngô Thị Quế , tt Thiệu Hóa)
Số: 306/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Vũ ĐÌnh MInh, T Long)
Số: 307/QĐ-UBND09/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT TRịnh Đình Liểu, T Vũ)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT