Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 308/QĐ-UBND09/02/2021Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Di chuyển đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua huyện Thiệu Hoá
Số: 310/QĐ-UBND09/02/2021Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản công (xe ô tô)
Số: 312/QĐ-UBND09/02/2021Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Nguyễn Ngọc Huynh và bà Lê Thị Thúy, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa.
Số: 313/QĐ-UBND09/02/2021Quyết định về việc điều động cán bộ, công chức tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Số: 17/BC-UBND08/02/2021Báo cáo tình hình trước Tết Tân Sửu năm 2021
Số: 29/TTr-UBND08/02/2021Đề nghị điều chỉnh, bổ sung CCN Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số: 30/TTr-UBND08/02/2021Danh mục dự án phải thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa huyện Thiệu Hóa năm 2021
Số: 240/UBND-YT08/02/2021Về việc rà soát, cách ly y tế đối với các công dân có tiếp xúc với công dân F1 nghi nghiễm Covid-19.
Số: 241/UBND-NN08/02/2021báo cáo tình hình tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ĐTPT Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Số: 242/TB-UBND08/02/2021Phân công trực Tết tại Trụ sở HĐND và UBND huyện
Số: 243/UBND-KTHT08/02/2021Đề xuất các dự án đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Số: 244/UBND-NV08/02/2021CÔNG VĂN XIN Ý KIẾN BỔ NHIÊM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUÁ TUỔI QUI ĐỊNH
Số: 245/TB-UBND08/02/2021Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện
Số: 246/UBND-NN08/02/2021V/v cho phép khai thác vật liệu đất đắp tại bãi Bụt, xã Thiệu Ngọc để xử lý đoạn kênh tại K24+966÷K25+006, dự án WB7.
Số: 246/QĐ-UBND08/02/2021Về việc chi trả tiền Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất trong năm 2021 đối với các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất
Số: 247/QĐ-UBND08/02/2021Về việc chi trả tiền chi đền bù GPMB và hạ tầng kỹ thuật điểm DCNT xã Thiệu Toán từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất trong năm 2021 đối với các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất
Số: 248/QĐ-UBND08/02/2021Về việc chi trả tiền các hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Thiệu Hợp từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất trong năm 2021 đối vớicác khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất
Số: 249/QĐ-UBND08/02/2021Về việc hỗ trợ kinh phí cho công an huyện tổ chức kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc và tết nguyên đán Tân Sửu
Số: 250/QĐ-UBND08/02/2021Về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cầu qua kênh Bắc, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.
Số: 251/QĐ-UBND08/02/2021Kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Thiệu Hoá
Số: 252/QĐ-UBND08/02/2021Quyết định phê duyệt chuyển nguồn số dư chương trình mục tiêu năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2021 (lần 1)
Số: 253/QĐ-UBND08/02/2021Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
Số: 255/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lữ Thị Sơn , tt Thiệu Hóa)
Số: 256/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Trần thị thúy , tt Thiệu Hóa)
Số: 257/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Đình Xứng, T Lý)
Số: 258/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê THị Giới, T Lý)
Số: 259/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Đình Dung, T Lý)
Số: 260/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Cao Triệu, T Nguyên)
Số: 261/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn THị Lâm, T Nguyên)
Số: 262/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Hỡi, T Nguyên)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT