Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 263/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị Thanh, T Nguyên)
Số: 264/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Thị Tình, T Nguyên)
Số: 265/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Thị Vận, T Nguyên)
Số: 266/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị vần, T Nguyên)
Số: 267/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Văn Thường, T Duy)
Số: 268/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Như Vượng, T Duy)
Số: 269/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Văn Lộc, T Long)
Số: 270/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thị Nhường, T Long)
Số: 254/QĐ-UBND08/02/2021Về việc phê duyệt danh sách BHYT cho các đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước mua và hỗ trợ năm 2021
Số: 255/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lữ Thị Sơn , tt Thiệu Hóa)
Số: 255/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lữ Thị Sơn , tt Thiệu Hóa)
Số: 256/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Trần thị thúy , tt Thiệu Hóa)
Số: 256/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Trần thị thúy , tt Thiệu Hóa)
Số: 257/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Đình Xứng, T Lý)
Số: 257/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Đình Xứng, T Lý)
Số: 258/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê THị Giới, T Lý)
Số: 259/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Đình Dung, T Lý)
Số: 260/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Cao Triệu, T Nguyên)
Số: 261/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn THị Lâm, T Nguyên)
Số: 262/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Hỡi, T Nguyên)
Số: 263/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị Thanh, T Nguyên)
Số: 264/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Thị Tình, T Nguyên)
Số: 265/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn Thị Vận, T Nguyên)
Số: 266/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị vần, T Nguyên)
Số: 267/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Văn Thường, T Duy)
Số: 268/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Như Vượng, T Duy)
Số: 269/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Văn Lộc, T Long)
Số: 270/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Lê Thị Nhường, T Long)
Số: 271/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Đỗ Thị Lếnh, T Châu
Số: 272/QĐ-UBND08/02/2021Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn Văn Dỉnh, T Vũ)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT