Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 50/QĐ-UBND19/01/2021Thay đổi thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2021
Số: 51/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Toán
Số: 52/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Vận
Số: 53/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Thịnh
Số: 54/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Chính
Số: 55/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Minh Tâm
Số: 56/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Hòa
Số: 57/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại thị trấn Thiệu Hóa
Số: 58/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Phúc
Số: 59/QĐ-UBND19/01/2021QĐ Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Số: 60/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Lý
Số: 61/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Viên
Số: 63/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Phú
Số: 107/UBND-TCKH19/01/2021Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2020
Số: 108/UBND-KTHT19/01/2021Tham gia ý kiến về Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.
Số: 109/TB-UBND19/01/2021Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại bà Hà Thị Nhẩm, thôn 2, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Số: 110/UBND-NV19/01/2021Báo cáo danh sách, số điện thoại ủy ban bầu cử huyện
Số: 111/UBND-VP19/01/2021V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái pháp luật
Số: 64/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Long
Số: 65/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Công
Số: 66/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Thành
Số: 67/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Quang
Số: 68/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án đầu tư công tại xã Thiệu Ngọc năm 2021.
Số: 69/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án đầu tư công tại xã Tân Châu năm 2021.
Số: 70/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án đầu tư công tại xã Thiệu Hợp năm 2021.
Số: 71/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án đầu tư công tại xã Thiệu Giang năm 2021.
Số: 72/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Duy
Số: 73/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Vũ
Số: 75/QĐ-UBND19/01/2021Về việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án năm 2021 tại xã Thiệu Tiến
Số: 112/UBND-TNMT19/01/2021Xác nhận nguồn gốc đất UBND xã Thiệu Ngọc quản lý để thực hiện dự án: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Sơn tại xã Thiệu Ngọc

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT