Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 06/UBND-NN04/01/2021V/v xử lý tồn tại tại vị trí K35+980 kênh Chính Nam, dự án thành phần Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam Sông Mã, tỉnh Thanh Hóa - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Số: 07/UBND-VP04/01/2021V/v xin ý kiến tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021.
Số: 08/UBND-TNMT04/01/2021Về việc tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của công dân
Số: 1401/UBND-KTHT02/01/2021Về việc xử lý công trình xây dựng trái phép tại chân Núi Voi, xã Thiệu Giao.
Số: 141/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thịphía Bắc đường huyện ĐH-TH.05 (DCM27)
Số: 142/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc đường huyện ĐH-TH.05 (DCM28)
Số: 143/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam đường huyện ĐH-TH.05 (DCM11)
Số: 144/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cưphía Bắc đường trung tâm thị trấn (DCM 08+ HT103)
Số: 145/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cưphía Đông Bắc thị trấn Thiệu Hóa (DCM15)
Số: 146/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cưphía Tây Bắc Thị trấn Thiệu Hóa (Giai đoạn 3)
Số: 147/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Đường tránh Quốc Lộ 45 từ thị trấn Thiệu Hóa đi xã Thiệu Trung
Số: 149/NQ-HĐND26/12/2020Về việc đầu tư thực hiện dự án bổ sung kinh phí lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Số: 129/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa
Số: 131/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo khu Lăng mộ vua Lê Ý Tông tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (giai đoạn 1)
Số: 133/NQ-HĐND26/12/2020Đường giao thông từ Quốc lộ 45 đi Trung tâm hành chính mới rẽ trái đi Đường tỉnh 516C, rẽ phải đi đường huyện ĐH.TH05 ( Kênh Nam), huyện Thiệu Hóa
Số: 134/NQ-HĐND26/12/2020Đường dọc bờ Bắc phía Kênh Nam đoạn từ thị trấn Thiệu Hóa đi Thiệu Nguyên và đoạn từ thị trấn Thiệu Hóa đi Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa
Số: 135/NQ-HĐND26/12/2020Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Thoát nước, bó vỉa và lát đá vỉa hè Quốc lộ 45, đoạn từ cầu Thiệu Hóa đến cầu Thiệu Trung
Số: 138/NQ-HĐND26/12/2020Cải tạo, nâng cấp mở rộng và lắp đặt trang thiết bị Trụ sở HĐND&UBND huyện ( tiếp nhận trụ sở Kho bạc huyện Thiệu Hóa)
Số: 150/NQ-HĐND26/12/2020Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2021
Số: 148/NQ-HĐND26/12/2020Về việc đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động năm 2021
Số: 152/KH-HĐND26/12/2020Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 118/NQ-HĐND25/12/2020Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021
Số: 119/NQ-HĐND25/12/2020Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIII, nhiệm lỳ 2016-2021
Số: 120/NQ-HĐND25/12/2020Bố trí nguồn vốn từ ngân sách huyện qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng khác
Số: 121/NQ-HĐND25/12/2020Thống nhất bố trí đủ nguồn vốn NSH đối ứng thực hiện dự án xây dựng cơ sở vật chất trường THPT Nguyễn Quán Nho
Số: 122/NQ-HĐND25/12/2020Thống nhất bố trí đủ nguồn vốn NSH đối ứng thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạn Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa ( giai đoạn 1967-1973), xã Thiệu Viên
Số: 123/NQ-HĐND25/12/2020Về bố trí kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê hữu sông Chu, đoạn K37+700-K38+025 xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa
Số: 124/NQ-HĐND25/12/2020Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Bếp ăn, phòng chức năng trường Mầm non xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa
Số: 125/NQ-HĐND25/12/2020Hỗ trợ đầu tư xây dựng NHà lớp hocj tầng 10 phòng trường tiểu học Thiệu Duy
Số: 126/NQ-HĐND25/12/2020ĐIều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Kỹ thuật khu dân cư tái định cư Đồng Ao Kho, xã Tân Châu

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT