Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 4898/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê thị ga, Tân Châu)
Số: 4899/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT trương trọng mùi, T Trung)
Số: 4900/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT phạm thị nhự, T Trung)
Số: 4901/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT trương thị chung, T Trung)
Số: 4902/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê minh tiến, T Trung)
Số: 4903/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn văn trần, t viên)
Số: 4904/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị lực, t viên)
Số: 4905/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT trần thị quê, minh tâm)
Số: 4906/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT ngô thị thêu, minh tâm)
Số: 4907/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê thị vòng, minh tâm)
Số: 4908/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT phạm thị mai, minh tâm)
Số: 4909/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT ngô thị nguyệt, minh tâm)
Số: 4910/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT trần thị khả, minh tâm)
Số: 4911/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê thị mên, minh tâm)
Số: 4912/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn văn giới, minh tâm)
Số: 4913/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT tống thị nái, T Hòa)
Số: 4914/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT tống thị bảy, T Hòa)
Số: 4915/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn thị na T Hòa)
Số: 4916/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT Nguyễn thị sánh, T Hòa)
Số: 4917/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT dư thị nguyệt, T Chính)
Số: 4918/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT vũ văn mai, T Toán)
Số: 4919/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT dương đình mỳ, T Toán)
Số: 4920/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê doãn đấu, T Toán)
Số: 4921/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê thị mài, T Toán)
Số: 4922/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT trần thị nhân, t thành)
Số: 4923/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT vũ thị lụa, t quang)
Số: 4924/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị đáp, t quang)
Số: 4925/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT trần ngọc vinh, t thịnh)
Số: 4926/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT lê xuân tươi, t thịnh)
Số: 4927/QĐ-UBND24/11/2020Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT nguyễn thị liên, t thịnh)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT