Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá thế nào về cổng thông tin điện tử huyện Thiệu Hóa

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2884365

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 4856/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Lê Văn Cảnh, T Giao)
Số: 4857/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN NGuyễn THị NGọ, T Giao)
Số: 4858/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Dương Thị Ngọc, T Hòa)
Số: 4859/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Đặng THị Lưỡng, T Công)
Số: 4860/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Đặng ĐÌnh Hoành, T Công)
Số: 4861/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Trịnh Ngọc Cử, T Công)
Số: 4862/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Trịnh Đình Khích, T Công)
Số: 4863/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Trịnh Quang Tạo, T Công)
Số: 4864/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Hoàng Thị Gái, T Công)
Số: 4865/QĐ-UBND23/11/2020Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Người nuôi KTĐBN Lê Thị Tuyến, T Công)
Số: 4866/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (NCT cô đơn Nguyễn Thị Lan , T Nguyên)
Số: 4867/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Lan, T Nguyên)
Số: 4868/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Tống Văn Tuấn, T Nguyên)
Số:4869/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Nhữ Khanh, T Nguyên)
Số: 4870/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Nhỡ, T Nguyên
Số: 4871/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Kim Thới, T Nguyên)
Số: 4872/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Phùng Thị Thơ, T Châu)
Số: 4873/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Viết Khải, T Châu)
Số: 4874/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Khanh, T Châu)
Số: 4875/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Đỗ Thị Bông, T Châu)
Số: 4876/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Phạm Hữu Lưu, T Toán)
Số: 4877/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Vũ Thị Tình, T Toán)
Số: 4878/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Tuyên, T Thành)
Số: 4879/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Bình, T Thành)
Số: 4880/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Văn Huỳnh, T Quang)
Số: 4881/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Trần Thị Môn, T Quang)
Số: 4882/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Văn Sáu, T long)
Số: 4883/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Mai Thị Tằn, T Công)
Số: 4884/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Trịnh Thị Chuyện, T Công)
Số: 4885/QĐ-UBND23/11/2020Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thế Lữa, Thiệu Phúc)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT